Maaş

ATT Maaşları 2023

att maaslari 2023 6447

Acil tıp teknikeri olarak adlandırılan ATT sağlık görevlileri acil müdahalelerde görev alırlar. Önemli bir sorumluluk alanına sahip olan bu tür çalışanların ambulans operatörü olarak da adlandırıldıkları görülmektedir. ATT Maaşları 2023 merak edilirken yıllık enflasyon oranlarının belli olmasının ardından çeşitli meslek gruplarını ilgilendiren maaş düzenlemeleri de gerçekleşmiş durumdadır. Türkiye İstatistik Kurumu aracılığı ile yapılan araştırmalara bağlı olarak yıllık enflasyon verileri belirlenmekte ve gerekli maaş düzenlemeleri yapılırken bu oranlar dikkate alınmaktadır. Acil tıp teknikerlerinin maaşlarında da yapılan düzenlemeye bağlı olarak yeni işe başlayan bir sağlık çalışanının 3.950 TL maaş aldığı görülmektedir. Ani rahatsızlıkların gelişmesi durumunda acil müdahalede bulunan acil tıp teknikerleri hizmet yılına bağlı olarak daha yüksek maaş da alabilmektedir. Çalıştıkları kuruma bağlı olarak bu meslek grubuna ödenen maaşlarda farklılık olması söz konusudur. Özel hastane ya da devlet kurumlarında çalışabilen meslek mensupları için özel hastanelerin uyguladıkları ücret politikaları da değişkenlik gösterebilmektedir.

İlginizi çekebilir: Akademisyen Maaşları

Özel Hastane ATT Maaşları 2023

Özel hastanelerde çalışan ATT personeli 2 yıllık ön lisans eğitiminin ardından ya da 4 yıllık lisans eğitiminden sonra bu görevi yapabilmektedirler. Ayrıca devlet hastanelerinde çalışan ATT personeli döner sermaye hakkından da yaralanabilmektedir ve buna bağlı olarak da maaşları belirlenirken ek ilaveler olması söz konusudur. Bu meslek çalışanlarının 112 acil sağlık birimlerinde görev yapması zorlu şartlarda çalışmalarına neden olmakta ve acil müdahale gerektiren durumlarda ilk onların yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple ATT personelinin üstlendiği görev ve sorumluluklar ciddiyet taşımaktadır. Dört yıllık üniversite mezunu olan ATT personelinin 5.000 TL civarında maaş alması mümkün olurken işe ilk girişte 2 yıllık ön lisans eğitimi alan bir ATT çalışanı 3.950 TL maaş almaktadır. Özel sektörde göreve yeni başlayan bir ATT çalışanının ise 2.500 TL civarında bir maaş alması söz konusudur. ATT Maaşları 2023 yapılan düzenlemelere göre belirlenmektedir.

ATT Çalışma Saatleri 2023

ATT Maaşları 2023 belirlenirken devlet kurumlarındaki düzenlemeler yıllık enflasyon verileri dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. ATT çalışanlarının maaşları tecrübelerine bağlı olarak artarken 5 yıl kamuda çalışan bir personelin 4.300 TL maaş aldığı görülmektedir. Bu maaşa ilave olan döner sermaye bedelleri ile maaşın daha da artması mümkün hale gelmektedir.  Devlet kurumunda çalışan ATT personeli nöbet ücreti, fazla mesai ücreti, yabancı dil tazminatı, ek tazminat gibi birçok ek ücret alabilmektedir. ATT çalışanları haftada 40 saat ve ayda 160 saat olmak üzere çalışmaktadırlar. Ayrıca ayda en az 7 kez nöbet tutmaları gerekmekte ve fazla mesai yaptıkları takdirde de maaşlarına ilave yapılmaktadır. Bu meslekte 10 yıl üzerinde tecrübeye sahip olan acil tıp teknisyenlerinin maaşlarının 5.500 TL’ye çıkması mümkün olmaktadır. Özel sektörde çalışan ve mesleki tecrübesi 5 yılı bulan personelin aldığı maaş miktarı da 4.500 TL’ye ulaşabilmektedir.

Bir Yorum Yap