Finans

Basit Usule Tabi Olan Meslekler

Basit Usule Tabi Olan Meslekler

Vergilendirme usulü ülkemiz vergi kanunu gereği tek bir kurala göre yapılmamaktadır. Ticari işletmelerin, zanaatkârların ve sair meslek gruplarının vergilendirilmesi birbirinden farklı esaslar baz alınarak yapılmaktadır. Bu farklılık; meslek gruplarının niteliği ve elde edilen menkulün niceliğine göre şekillenmektedir. Farklı vergilendirme türlerinden birisi olan basit usul ile vergilendirme: münhasır, belirli bir hesap sezonunda kazanılmış gelir ile gider gözüken, satılan ürünlerin alındığı fiyatları arasındaki farka göre belirlenen ve kanuni şekil ve şartlara bağlanan vergi türüdür. Peki, basit usule tabi olan meslekler hangileridir? Akıllarda yer edinen bu sorunun cevabı, öncelikle basit usul şartları aktarıldıktan sonra söylenmelidir.

İlginizi çekebilir: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Nedir

BASİT USUL ŞARTLARI 2022

   Yasada öngörülen esasa ve şekle özel kuralları bilmekte oldukça yarar vardır. Zira resmi gazetede sürekli yasa değişiklikleri ile basit usule tabi olan meslekler ve kuralları değişmektedir. O halde basit usul şartları 2022 de ne durumda?

 • Basit usule tabi olmak isteyen bireyin öncelikle kendi işine sahip olası gerekmektedir. Ardından ifa ettiği bu işte sürekliliği sağlaması lazım gelmektedir. Ancak kimi durumlar için yasa koruyucu önlemler almıştır. Söz gelimi; seyahat zorunluluğu, hastalık hali, askerlik görevi, mahkeme kararıyla tutukluluk gibi sebepler bu sürekliliğin istisnalarını teşkil etmektedir.
 • Basit usule göre tabi olan meslekler için geçerli olan bir diğer husus; iş yer kirasıdır. Kira bedeli büyükşehirde azami yedi bin dört yüz Türk Lirası, dışında kalan belediyelerde azami dört bin dokuz yüz Türk Lirası’dır.
 • İş yerinin hacmi herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Bu noktada basit usule tabi olan meslekler sadece kira sınırı ile mükelleftir.
 • Bir diğer basit usul şartı; bir sene boyunca satın alınan malların toplam tutarı yüz bin TL’yi, satılan mallardan elde edilen toplam kazancın yüz kırk sekiz bin TL’yi aşmıyor olması gerekmektedir.
 • Sattıkları malları işleyerek veya satın aldığı gibi doğrudan doğruya satan bireylerin dışındakilerde ise kırk dokuz bin TL şartı bulunmaktadır. Yıllık iş gelirinin bu rakamı aşmaması lazım gelmektedir.

HANGİ MESLEKLER BASİT USUL İLE VERGİLENDİRİLİR?

   Basit usul ile vergilendirmeye muhatap olmak için bazı istisna mesleklerin dışında olmak gerekir. Zira yukarıdaki esasa ve usule ilişkin şartların tamamını dahi sağlasa, basit usule tabi olan meslekler kategorisinde kendisine yer bulamayan meslekler vardır. Kanun ile dışarıda bırakılmış bu meslekler harici tüm meslekler, ön görülmüş kuralları tam ve muntazam bir şekilde sağladığı takdirde herhangi bir problem yaşamaksızın basit usule tabi olan meslekler içerisinde olacaktır. Peki, istisna meslekler hangileridir?

 • Şehirlerarasında yük taşıyan ve yolcu seyahatiyle uğraşan kimseler
 • Kireç ocağı, maden üzerine kurulu işletme sahipleri, tuğla üretim atölyesine sahip kimseler
 • Emlak işi ile uğraşanlar, yani gayrimenkul alım satımı
 • Gemi, tersane işi ile meşgul olan kimseler
 • Sigorta sağlayıcılar
 • Değerli mücevher ve yüksek pahada maden alım satım işini icra eden kimseler
 • Kolektif ortaklığı barındıran şirket ortakları ve ikrazat işini ifa eden kimseler

Basit usul şartlarını sağlasa dahi, basit usule tabi olamazlar.

BASİT USUL VERGİ HESAPLAMA

   Basit usul vergisinden haberdar olan, kendi ifa ettiği mesleği ve iş yeri itibarıyla basit usul 2022 şartları ve kurallarını sağladığını fark eden bireyler bu verginin ne kadar olduğu ve miktarın nasıl hesaplandığını merak etmektedir. Eğer basit usule tabi olan meslekler kategorisindeyseniz bu noktada vergilendirme yolunu anlatmak ve akıllardaki soruları gidermek isabetli olacaktır.

   Belirtmekte fayda vardır ki; basit usul vergilendirmesine muhatap olan kimseler, gerçek usul vergilendirmesinde olduğu gibi birden farklı vergilerin mükellefi olmayacaktır. Denilebilir ki; basit usul vergi mükellefleri ticari kazancına göre değişen tek tip vergi ödeyecektir. Ancak basit usule tabi olan meslekler aynı miktarda vergi ile muhatap olmamaktadır. Bu miktar kazanca ve ticari işletmenin niteliğine göre farklılık gösterecektir.

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*