Hukuk

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

zina sebe

Boşanma Türkiye’de ve dünyada giderek artan bir durum haline geldi. Uzun süre birlikte olan eşler bile bir süre sonra birbirine uyum sağlayamamakta ve boşanma sürecine girebilmektedir. Eşler arasında artan bu uyuşmazlıklar boşanma davalarının da artışına sebep olmuştur. Biz de davaların arttığı bu dönemde boşanma davası nasıl açılır öğrenmek isteyenler için bu yazıyı hazırladık.

Medeni Kanun’a göre tarafların evlenmesi için bazı şartlar gerektiği gibi boşanmaları için de birtakım şartların bulunmaktadır. Dava süreci hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler bu yazıdan faydalanabilirler.

Boşanma Davası Türleri

İlk olarak, boşanma davası tek taraflı bir süreç olmadığı gibi tek tür bir dava da değildir. Boşanma davaları tarafların anlaşma durumuna göre ikiye ayrılmaktadır. Boşanma işlemleri anlaşmalı boşanma davası yoluyla ve çekişmeli boşanma davası yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.

  • Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası adından da anlaşılacağı üzere tarafların evliliklerinin artık yürümediği konusunda karşılıklı uzlaşmaya varıp, mahkemeye mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda karşılıklı anlaşarak hazırladıkları bir boşanma protokolü sunarak açtıkları dava sürecidir. Birlikte hazırladıkları bu boşanma protokolü eksiksiz olmalı ve yanlış anlamalara sebep olmamalıdır. Bu sebeple boşanma avukatı yardımıyla bu süreç yürütülmelidir. 

  • Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası ise anlaşmalı boşanma davasının tersine tarafların boşanma konusunda uzlaşmaya varamadığı dava türüdür. Bu davalarda genellikle taraflardan biri boşanmak isterken diğer taraf boşanmaya yanaşmaz. Bu açıdan bakıldığında çekişmeli boşanma davaları süreç açısından anlaşmalı boşanma davalarına göre daha zor ilerlemektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır merak ediyorsanız ilk olarak bilmeniz gereken boşanma davalarının tarafların uzlaşma ya da uzlaşmama durumuna göre değişiklik gösterdiğidir. Taraflar boşanma konusunda anlaşmışsa anlaşmalı boşanma davası, henüz anlaşamamışsa çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için çiftin en az bir yıl evli kalmış olması gerekmektedir. Bir yıl geçtikten sonra eğer çift ayrılmakta kararlıysa birlikte hazırladıkları boşanma davası protokolü esas olarak kabul edilir. Mahkeme de bu protokole dayanarak boşanma kararı verir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası uzlaşması daha zor bir süreç olduğundan anlaşmalı boşanma davası kadar kolayca sonuçlanmaz. Çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için en az bir yıl evli kalma kuralı yoktur. Boşanmak isteyen taraflardan biri gerekli boşanma evraklarını sunarak boşanma davası açma sürecini başlatabilirler. Taraflardan biri boşanma avukatına gerek duymaksızın mahkemeye boşanma dilekçesi sunarak boşanma davasını kendi de açabilir. Boşanma davası dilekçesi çekişmeli boşanma davasının önemli bir unsurudur.

Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açan taraf boşanmak için somut bir gerekçe göstermelidir ve bu gerekçenin ispatlanması gerekir. Bu gerekçe ispatlanmazsa dava reddedilir. Medeni Kanun’a göre boşanma nedenleri şunlardır:

  1. Zina
  2. Hayata kast
  3. Onur kırıcı davranış
  4. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  5. Terk
  6. Akıl hastalığı
  7. Evlilik birliğinin sarsılması

 

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanmak için yapılması gerekenler listesinin başında evrakları hazırlamak gelmektedir. Boşanmak için gerekli evraklar da açılan boşanma davasının türüne göre değişiklik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası için gereken evraklar listesine linkten ulaşabilirsiniz.

Boşanmak İçin Nereye Başvurulur?

Yine, boşanma davası açma süreci boşanma sürecine göre değişiklik gösterdiği gibi boşanma davası yetkili mahkeme de değişiklik gösterir. Anlaşmalı boşanma davası açmak için tarafların ikamet ettiği yerin bir önemi yoktur, aile mahkemesi tarafların hazırladığı boşanma protokolünü esas alarak mahkeme sonucuna karar verir. Çekişmeli boşanma davası açmak için ise ikametgah önemlidir. Davacı ya da davalı tarafın yerleşim yerindeki aile mahkemesinde açılabilir ya da son 6 aydan beri ikamet edilen yerdeki aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Eğer taraflar birlikte karar vererek anlaşmalı boşanma davası açtılarsa tek celsede boşanma sonucu alınır. Fakat çekişmeli boşanma davası daha uzun sürmektedir. Çekişmeli boşanma davaları için 1 ile 4 ay arası ortalama bir süre kabul edilebilir. 

Boşanma Davası Masrafları Ne Kadardır?

Sadece gerekli belgeler götürülerek davanın sonlanması beklenemez. Davacı tarafın harç ve giderleri peşin olarak mahkeme veznesine yatırması gereklidir. Boşanma davası nasıl açılır ve boşanma masrafları hakkında ayrıntılı bilgiyi linkten edinebilirsiniz.

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*