Hukuk

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır 2022 , Nafaka miktarı maaşın yüzde kaçıdır , nafaka maaşın kaçta kaçı gibi sorular bizlere çok sayıda yöneltilen sorular arasında. Boşanmak isteyen kişilerin sayısı arttıkça bu tarz sorular da çok sık sorulmaya başlandı. Burada nafaka hesaplama yazımızda genel olarak nafaka nasıl hesaplanır anlatmıştık. Bu yazımızda boşanmalarda nafaka maaşın yüzde kaçıdır bilgisini paylaşacağız.

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır
Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır 2021

İcra İflas Kanunu’nun Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler Başlıklı 83.Maddesi “Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.” metni gereği, maaşların yanında ücretlerden de 1/4 oranından az olmamak üzere haciz yapılacağını belirlemiştir.

Bir Yorum Yap