Nedir

Büyük Ünlü Uyumu Nedir ?

Büyük Ünlü Uyumu Nedir, Büyük Ünlü Uyumu Nedir ?

Türkçe yazılırken bazı kurallar dikkate alınır. Bu kurallardan biri de büyük ünlü uyumudur. Büyük Ünlü Uyumu Nedir ? Sorusu merak edilmekte ve cevapları araştırılmaktadır. Büyük ünlü uyumu kuralının sağlanması için bazı uygulamaların yapılması gerekir. Bir kelimeye ait ilk hecede kalın bir ünlü varsa yani a, ı, o, u harfleri yer alıyorsa diğer hecelerdeki ünlülerin de kalın olması gerekmektedir. Aynı şekilde ilk hecede ince ünlüler bulunuyorsa e, i, ö, ü harfleri varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerden oluşması kural gereğidir. Örnek vermek istediğimizde; adam, hava, kulak, çiçek, yüzük kelimeleri bu konuya uygundur. Büyük ünlü uyumunun yer almadığı fakat Türkçe olan kelimeler de dilimizde yer almaktadır. Elma, anne, kardeş gibi kelimelerin bu kurala uymadığı görülür. Bunun yanı sıra büyük ünlü uyumunun aranmadığı bazı durumlar da söz konusudur. Kelimenin alıntı olması durumunda bu kural aranmamaktadır. Alıntı kelimeler için gösterilebilecek örnekler arasında viraj, otomatik kelimelerine yer vermek mümkündür.

İlginizi çekebilir: İlk ve Acil Yardım Nedir

Büyük Ünlü Uyumu Kuralı

Büyük ünlü uyumu kuralı Türkçe kelimelerde geçerli olurken bazı özel kelimelerde bu uyuma rastlanmaz. Uygulama sırasında büyük ünlü uyumunun aranmadığı bazı durumlar vardır. Bu hususlardan biri de bitişik yazılan kelimelerdir. Sonu bazı eklerle biten kelimelerde de bu kural aranmamaktadır. -Ken, -leyin, -yor. -gil,- mtrak eklerini alan kelimeler büyük ünlü uyumu yönünden kurala uymayabilir. Büyük Ünlü Uyumu Nedir ? Merak edilenler arasında yer alırken bu kuralın aranmadığı durumlardan biri de -daş eki alan bazı kelimelerdir. -Ki aitlik ekinin bulunduğu kelimelerde de bu kural aranmamaktadır. Bu kurala göre kelimelerde ilk hece kalın ünlü ile başlamışsa sonraki hecelerde kalın ünlü ile devam etmektedir. İlk hecenin ince ünlü olması durumunda da sonraki heceler ince ünlü ile devam eder.

Büyük Ünlü Uyumu Örnek

Büyük Ünlü Uyumu Nedir ? Araştırıldığında kelimelerde ince ve kalın ünlülerin kullanımına yönelik kurallarla karşılaşıldığı görülmektedir. Bu kuralın bazı durumlarda aranmadığı da olmaktadır. Bazı Türkçe kelimelerde ise büyük ünlü uyumuna aykırılık görülebilmektedir. Büyük ünlü uyumuna örnek vermek gerektiğinde söylenebilecek kelimelerden birkaçı şu şekildedir. Araba, kaval, hayat, ince, kaba, kısa, ara, yumruk, etek, kete, çiçek. Türkçe’ye geçen bazı alıntı kelimelere gelen eklerde bu uyum aranmamaktadır. Sembol-ler, meçhul-e bunlara verilebilecek örnek kelimelerden bazılarıdır.

Bilinmesi gerekenlerden biri de büyük ünlü uyumu bakımından uygun olmayan kelimelerin durumu ile ilgilidir. Bu tür kelimeler ek aldıklarında son hecenin ünlüsü dikkate alınarak kalınlık incelik bakımından değerlendirilirler. Anne-si, kardeş-lik kelimeleri buna örnek olarak verilebilir. Türkçe kelimelerin yazımı sırasında uygulanan büyük ünlü uyumu kuralı çeşitli durumlar karşısında aranmamaktadır. Türkçe kelimeler açısından ise kalın ünlü ile başlayan ilk hecenin ardından gelen hecelerin kalın ünlü ile devam etmesi gerekmektedir. Ünlü harf ince ise bu durumda da sonraki hecelerin ince ünlü ile devamı kural gereğidir.

İlginizi çekebilir: Laborant ve Veteriner Sağlık Nedir

Bir Yorum Yap