Hukuk

Cezanın Ertelenmesi

Cezanın Ertelenmesi

Kişiler bir suç işlediklerinde suçun niteliğine bağlı olarak belli cezalar alabilir. Mahkemelerde verilen bu tür cezalar mahkûmiyet kararı olarak açıklanırken kişinin hapis cezası aldığında cezaevinde cezasının infazının gerçekleşmesinden şartlı olarak vazgeçilmesi durumunda cezanın ertelenmesinden söz edilir. Cezanın Ertelenmesi belli koşulların sağlanması ile mümkün olan bir durumdur. Kişi bir suç işlediğinde yargılanır ve hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi durumunda da cezasının infaz edilmesi icap eder. Ceza infazı sırasında cezaevine girmek gerekli olduğunda hukuki bazı uygulamalardan yararlanılabilmesi mümkün olur. Hükümlü ile ilgili olarak cezaevinde cezasının infaz edilmesi yerine cezaevi dışında cezasının infaz edilmesi yönünde karar alınabilir. Hapis cezasının ertelenmesi olarak adlandırılan bu uygulama sayesinde kişinin topluma kazandırılması amaç edinilir.

İlginizi çekebilir: Yüz Kızartıcı Suçlar

Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi

Cezanın Ertelenmesi gerçekleşeceği zaman hükümlünün bazı koşulları taşıması zorunludur. Bireyin işlediği suç nedeniyle iki yıl ve daha az süre ile hapis cezası aldığında hapis cezası ertelenebilmektedir. Bu kararın alınabilmesi için gerekli olan koşullar arasında sanığın kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezası almamış olması gerekir. Sanık hakkında mahkemede olumlu bir kanaat oluşmalı ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde bir intiba bırakmalıdır. Ceza ertelemesi kararı verilirken ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi istenebilir. Bu durumda sanık ortaya çıkan zararı aynen iade etmeli ya da tazmin ederek gidermelidir. Sanık ceza ertelemesi uygulamasından yararlanmaya hak kazandığında da uyması gereken bazı kurallar olabilmektedir. Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi sırasında birçok kriter dikkate alınır.

Ceza Ertelenmesi Sabıka Kaydı

Cezanın Ertelenmesi uygulaması yapılırken sanıkla ilgili bazı kararlar alınabilir. Mahkemenin alacağı kararlar arasında denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik etmek üzere bir uzmanın görevlendirilmesi de bulunabilir. Hükümlü hakkında bir meslek ya da sanat sahibi olması için eğitim almasına karar verilebilmektedir. Ayrıca 18 yaşın altındaki hükümlüler için bir meslek ya da sanat edinmeleri yönünde barınma imkanına sahip olan eğitim kurumlarına yönlendirilebilirler. Mahkemenin alacağı kararlar mahkûmun sosyal durumuna bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda mahkeme yukarıda sayılan tedbirleri uygulamayı gerekli görmez.

Hükümlü kendisi için uygun bulunan bu yöntemle cezasını toplum içinde çekebilmektedir. Sanık açısından burada uyulması gereken kaideler olurken kurallara uyulmaması durumunda bu defa mahkûmun hakkında verilen cezanın kesinleşmesi söz konusu olabilmektedir. Ertelenen cezanın kısmen veya tamamen ceza infaz kurumunda çekilmesine karar verilebilir. Denetim süresinde sanığın kasıtlı bir suç işlememesi bu hakkı kaybetmemesi için gereklidir. Ceza Ertelenmesi Sabıka Kaydı belgesine işlenen bir bilgidir. Sabıka kaydı olarak adlandırılan belgeler adli sicil kayıtlarıdır ve bu evraklarda kişi hakkında çeşitli bilgiler yer alır. Sabıka kaydı belgeleri çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından işe giriş sırasında ya da farklı nedenlerle talep edilebilir.

Cezanın İnfazının Ertelenmesi

Cezanın Ertelenmesi söz konusu olduğunda kişinin koşulları sağlaması zorunludur. Erteleme süresince denetime tabi olan sanığın kurallara uyması gerekirken mahkemenin kendisinden talep ettiklerini yerine getirmesi beklenir. Denetim sürecinde kasıtlı bir suç işlediğinde ise haklarının yanması söz konusu olabilir. Cezanın İnfazının Ertelenmesi için hükmedilen ceza miktarının erteleme koşullarına uygun olması gerekmektedir. Ayrıca sanığın daha önce kasten işlenmiş bir suç nedeni ile ceza almamış olması da aranacak koşullar arasında yer alır. Mahkemede oluşması gereken kanaat olumlu yönde olmalı ve sanığın tekrar suç işlemeyeceğine dair bir intiba oluşmalıdır. Bu koşulların sağlanması durumunda da mahkemenin ceza ertelenmesi kararını verebilmesi mümkün olmaktadır. Mağdurun ve kamunun uğradığı zararın giderilmesi koşulu da bu tür uygulamalar sırasında ortaya çıkar. Bu koşul ceza erteleme kararı verilirken zorunlu tutulmaz. Bu durumda da zarar giderilene kadar kişi cezasını cezaevinde çeker.

Sıkça Sorulan Sorular

Cezanın Ertelenmesi Mümkün Müdür ?

Cezanın Ertelenmesi belli koşulların sağlanması ile mümkün olan bir durumdur.

Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi Nasıl Olur ?

Bireyin işlediği suç nedeniyle iki yıl ve daha az süre ile hapis cezası aldığında hapis cezası ertelenebilmektedir. Bu kararın alınabilmesi için gerekli olan koşullar arasında sanığın kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezası almamış olması gerekir.

Cezanın İnfazının Ertelenmesi İçin Koşullar Nelerdir ?

Sanığın daha önce kasten işlenmiş bir suç nedeni ile ceza almamış olması da aranacak koşullar arasında yer alır.

Bir Yorum Yap