Geçici Hukuk

CMK 231 Nedir?

cmk 231 nedir 2 15925

CMK 231, suçlunun suç işlediğinin mahkeme tarafından sabit görülmesiyle birlikte, failin ceza infazına tabi tutulmasına gerek duyulmadığı durumlarda devreye giren bir hukuki uygulamadır.

Cmk 231, sanık hakkında verilen ceza hükmünün belirli bir denetim süresi içinde sonuçlanmamasıdır. Denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlemezse ceza kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın düşmesine yönelik bir uygulamadır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hukuki karar ile erteleme kararı, karıştırılması kolay hukuki hükümlerdir.

Bu iki sistem arasında farklılıklar vardır. Mahkeme tarafından verilen erteleme kararının takdiri indirim gibi hukuki sonuçları olabilir. İlginizi çekebilir: Zimmet Suçu

Cmk 231, yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması, mahkeme tarafından suç işlediğine hükmedilen kişinin, medeni, siyasi veya özel yaşamına hiçbir kısıtlama getirmeden sanığa ikinci bir şans tanınmasıdır.

CMK 231’den kimler faydalanabilir?

Sanığın denetim süresi boyunca kasıtlı bir suça karışmaması ve mahkeme tarafından kendisine verilen yükümlülüklerine bağlı kalması halinde işlediği suçtan dolayı ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesi söz konusu olabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, mahkemede verilen erteleme kararı ile karıştırılmamalıdır. Erteleme kararının aksine, mahkemenin hukuk sisteminde sonuç doğuracak, herhangi bir şekilde kararını henüz açıklamadığı ve açıklamayı geri bıraktığı bu durumda kişiye ikinci bir şans verilmektedir. CMK 231 kararı, mahkeme tarafından suç işleyen kişinin hayatına ceza hukuku müdahalesini uygulatmadan askıya almasıdır.

2 yıldan az cezalar: Cmk 231/5

Cmk 231/5 maddesi, bu kanunun en çok takip edilen hükümlerindendir. Çünkü bu madde ile 14. fıkraların arasında yeralan hükümler yeniden düzenlenmiş ve sınırları genişletilmiştir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının şartları ve sonuçları hüküm altına alındığı maddeler 5 ile 14 arasındadır. Cmk 231/5. fıkrada yer alan kararlar şöyle açıklanmaktadır: “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. “

Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkındaki bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder.”

CMK 5. fıkrasında göre yapılan yargılamanın sonucunda sanık hakkında hükme varılacak ceza, tüm artırım ve indirim sebeplerinin uygulanmasından sonra iki yıl ya da daha az süreli hapis ya da adli para cezası olması halinde, sanık hakkında verilecek hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gidilebilmektedir. Hapis cezası için sınırlama yapılmışken, adli para cezası bakımından herhangi bir sınırlama yoktur.

Bu maddenin 8. fıkrası, mahkemenin uygulamasına karar verebileceği denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin seçenekleri konu edinmektedir. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile, sanık hakkında denetimli serbestlik uygulanmasına da karar verebilmektedir. Bu durum tamamen mahkemenin takdirine bırakılmıştır.

Cmk 231 maddenin 11. fıkrası, “Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi ya da denetimli serbestlik kurallarına aykırı davranması halinde, mahkeme hükmünü açıklar.” şeklindedir. Fakat mahkeme kendisine verilen sorumlulukları yerine getiremeyen sanığın durumunu yeniden değerlendirerek, cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine yönelik karar verebilir. Bu maddede yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşulları bu şekildedir.

Bir Yorum Yap