Nedir

Değerlik Elektron Sayısı Nedir ?

Değerlik Elektron Sayısı Nedir

Atomların dış kabuğunda elektronlar bulunmaktadır. Bu elektronlara valans elektron adı verilir. Valans elektron aynı zamanda değerli elektron anlamına da gelmektedir. Atomun en yüksek enerji seviyesindeki değerlik elektronu elementlere ait kimyasal özellikler belirlenirken devreye girmektedirler. Değerlik Elektron Sayısı Nedir ? Kimya bilimine ilgi duyanların araştıracağı konular arasında yer alır. Elementler kendi aralarında bağ kurarlar. Bu bağların kurulma süreçlerinde de değerlik elektronları görev alır. Değerlik elektron sayısını bildiğimizde elementin periyodik tabloda hangi grup numarası ile yer aldığını da anlayabiliriz. Elementlerin diğer elementlerle olan ilişkisinde değerlik elektronu etkilidir ve bundan dolayı da önemlidir. Değerlik elektron sayısının fazla olması durumunda atomun kararlılık seviyesinde artış görülmektedir. Kararlı olan atomların kimyasal etkileşime girme konusunda isteksiz olduğu görülür. Periyodik tabloda yatay ve dikey sütunlar bulunur ve yatay sütunlara element periyotları adı verilmektedir. Periyodik tablonun en üstünden başlayarak her periyodun atomlara ait elektron kabuklarının sayısına karşılık geldiği görülmektedir.

İlginizi çekebilir: Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Nedir ?

Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Bulunur ?

Kimyasal elementlerin yer aldığı tablolar periyodik tablo olarak adlandırılır. Periyodik tablolar incelendiğinde elementler hakkında bilgi sahibi oluruz. Periyodik tabloların her sütünün 1-18 aralığında bir sayı değeri bulunmaktadır. Periyodik tabloda yer alan elementlerin dikey sütunda yer alanları aynı sayıdaki değerlik elektronuna sahip olurlar. Bu sütunlar element gruplarıdır. Değerlik Elektron Sayısı Nedir ? Öğrenmek istediğimizde Hidrojen örneği üzerinden ilerleyebiliriz. (H) ifadesi kullanılarak tanımlanan Hidrojen üzerine 1 sayısını koymak gerekmektedir. Karbon elementi (C) sembolü ile gösterilmektedir. Bu elemente ait olan atom numarası 6 olarak belirlenmiştir. Karbon elementi 14. Grupta yer almaktadır ve en üsttedir. Bir elemente ait değerlik atomları bulunurken elektron dizilimine de bakılabilmektedir.

Değerlik Elektron Sayısı Hesaplama

Değerlik Elektron Sayısı Nedir ? Merak edenler açısından periyodik tablonun iyi anlaşılması gerekmektedir. Değerlik elektronları belirlenirken grup numaraları kullanılmaktadır. Grup numarasına ait olan birler basamağında yer alan sayılar elementin atomunda yer alan değerlik elektronlarının sayısını vermektedir. Üçüncü grup ile 12. Grupta yer alan ve periyodik tabloda sıralanan elementler geçiş metalleridir. Değerlik elektronları açısından bu elementler incelendiğinde diğer elementlerden farklı davrandıkları görülür. Değerlik elektronları en dış kabukta yer alan elektronlardır. Elemente eklenen son elektronlardan söz edildiğinde değerlik elektronları anlaşılmalıdır. Periyodik tabloda yer alan elementlerin grup numarasına bakarak değerlik elektronu hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

Geçiş metalleri söz konusu olduğunda ise bu durum söz konusu olmamaktadır. Elementlerin elektron dizilimlerinin nasıl olduğu anlaşıldıktan sonra değerlik elektronlarının sayısını bulmak da kolaylaşmaktadır. Element dizilimini veriyorsa bu hızlı bir şeklide gerçekleştirilebilen bir hesaplamadır. Elementin dizilimine ait bir bilgiye ulaşılamadığı durumlarda ise hesaplama yapmak gerekli olur. Bu hesaplama içinse periyodik tabloda yer alan 118. Elementin tam elektron dizilimi örnek alınır ve farklı bir atomun elektron dizilimini bulmak için başlangıçtan elektron bitene kadar dizilimi doldurmak gerekmektedir.

İlginizi çekebilir: Asgari Geçim İndirimi Nedir ?

Periyodik tabloda elektron sayısı değişir mi?

Periyodik tabloda yukarıdan aşağıya gidildikçe elektron sayısı değişmezken, soldan sağa gidildikçe elektron sayısı artar.

Soygazların değerlik elektron sayısı nedir?

Periyodik tablonun 8A grubu Soygaz elementleridir. Değerlik elektron sayıları 8’dir. Grubun tek istisnası Helyum’dur ve değerlik elektron sayısı 2’dir.

Son katmandaki elektron sayısı nasıl bulunur?

Periyodik tabloda bir elementin yerini belirlemek için katman elektron dağılımı yapmalısınız. Grup numarası son katmandaki elektron sayısıdır.

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*