Advertorial

Dr. Melissa Özlem Grab Kimdir

Uzmanlık alanı “Kültürel ve Dilsel Olarak Farklı Uluslararası Öğrencileri Eğitmek İçin Eğitimde Kültürel Olarak Duyarlı Yöntemlerin Kullanılması” olan Dr. Melissa Özlem GRAB “İkinci Dil Edinimi ve Kültür İlişkisi”, “Öğretim ve Eğitim Müfredatı ve Program Değerlendirmesi” ve “Program Yaratıcılığı” üzerine çalışmalar yapmıştır.

Dr. Melissa Özlem Grab Kimdir

Dr. Melissa Özlem Grab Kimdir 3

Dr. GRAB, 2009 ve 2012 yılları arasında New York Eyalet Üniversitesi’nde ESL (İkinci Dil Olarak İngilizce) eğitmenliği üzerine aldığı eğitim ile lisans derecesini tamamlamıştır. 

Dr. GRAB’ın, ikinci dil olarak İngilizceyi öğretmeyi amaçlayan uluslararası ve bölgesel düzeyde birçok topluluk ve programlarda üyeliği bulunmaktadır. Bunlar; uluslararası düzeydeki TESOL, bölgesel düzeydeki CATESOL, Sunshine State TESOL ve New York TESOL gibi birçok topluluk ve programlardır. 

Dr. Melissa Özlem , Güney Florida Üniversitesi

Ardından Güney Florida Üniversitesi’nde “Müfredat ve Eğitim” üzerine eğitim almış ve 2014 yılında yüksek lisans derecesini almıştır.

Dr. GRAB, John Hopkins Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde “Teknolojik Entegrasyon Liderliği” programına katılmış ve bu programı da 2023 yılında tamamlamıştır. Dr. GRAB, eğitimdeki teknoloji kullanımının artırılması için faaliyet gösteren ve bununla ilgilenen eğitimcilere de hizmet veren Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu olan ISTE’ye üyedir.

Dr. Melissa Özlem GRAB, 2014 yılında aldığı özel davet ile akademik hayatına devam ettiği Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Long Beach’te, “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kültürel ve Dilsel Olarak Farklı Uluslararası Öğrencileri Eğitmek İçin Kültürel Olarak Duyarlı Yöntemler” konulu Tez çalışmasını başarıyla sunmuş ve 2017 yılında doktora derecesini tamamlamıştır.

2017 yılında unvanını alan Dr. GRAB, doktora sonrasında da alanındaki araştırmalarını yarıda bırakmamış ve kesintisiz şekilde Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Long Beach’te “postdoctoral fellow” unvanıyla araştırmalarını sürdürmektedir.

Bu sırada Türkiye’ye dönüş yapan Dr. GRAB, Türkiye’de de akademik hayatını ilerletmeye devam etmiş ve ilk kez Türkçe bir yayın yapmıştır. Eğitimin kavramsal çerçevesine odaklanan ve eğitim bilimleri için “nedir?” sorusuna yanıt arayan “Eğitimin Kavramsal Temelleri” kitap serisinde kendisinin yazmış olduğu bölümleri bulunmaktadır. Bu serinin ilk kitabı olan “Eğitimin Kavramsal Temelleri 1” kitabında “Öğretim Programı” bölümünü, serinin ikinci kitabı olan “Eğitimin Kavramsal Temelleri 2” kitabında ise “Eğitim & Dil” bölümünü yazarak seriye katkıda bulunmuştur.

Dr. GRAB, 2023 yılında Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde İngilizce Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nda doktor öğretim görevlisi olarak göreve başlamış ve akademik hayatını burada sürdürmektedir.

1 Yorum

Bir Yorum Yap