Nedir

E Arşiv Fatura Nedir ?

E Arşiv Fatura Nedir

Firmalar gelişen teknolojilerin doğal bir sonucu olarak ve ekonomik faaliyetlerin küresel ölçekte şekillenmesi ile internet ortamları üzerinden mal ve hizmet satışı yapabilmektedir. İşletmelerin dijital platformlar üzerinden gerçekleştirdikleri ticari faaliyetlerinde e-Arşiv fatura uygulamasına geçmesi gerekmektedir. E-Arşiv Fatura Nedir ? Sorusu bu konu ile ilgisi olan işletmelerin merak ettikleri arasında yer alırken e-Arşiv faturanın ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı belirli standartlara uygun olarak düzenlenen faturaları muhafaza etmek için elektronik ortama taşınmasını gerekli görmektedir. Alıcı ve gönderici arasında güvenli bir iletişimin gerçekleştirilmesi için bu sistemin geliştirilmesi zorunlu olmuştur. E-Fatura kullanıcısı olan işletmelerin e-Arşiv fatura kullanıcısı olması gerekmektedir. Bu uygulamanın faydaları arasında basım maliyetinin olmaması, gönderim ve arşiv maliyeti açısından da bu giderlerin oluşmaması yer almaktadır. Ayrıca güvenli olması ve verilerin muhafazasına olanak vermesi yararları arasındadır. Faturalar yasal saklanma süreleri boyunca bu sistemle muhafaza edilir. İşletme açısından bu tür bir uygulama çeşitli avantajlar yaratması açısından önemlidir.

İlginizi çekebilir: Öğretmen Maaşları

E-Arşiv Fatura Kesmek

E-Arşiv Fatura Nedir ? Merak edilirken fatura kesildiği anda müşteriye iletilebilmekte ve bu sayede de zamandan kazanılmaktadır. Faturanın ibrazını kolaylaştıran bu uygulama ile işletmeler tasarruf eder. Bu uygulamada veriler otomatik olarak kayıt altına alınmakta bu da işletme açısından bir avantaja dönüşmektedir. Veri güvenliği açısından bu tür uygulamalar hata ihtimalini de azaltır. İşletme aldığı ve ilettiği bütün faturaları elektronik ortamda korumaya alırken e-Fatura ile e-Arşiv fatura arasında bazı farklar olmaktadır. E-Arşiv Fatura kullanabilmek için e-Fatura sistemine kayıtlı olmak bir zorunluluktur. E-Arşiv Fatura uygulaması Gelir İdaresi Başkanlığı vasıtası ile düzenlemesi yapılan bir çalışmadır. Kurumun belirlediği esaslar başvuru sırasında dikkate alınmaktadır. Uygulama neticesinde işletmelerin müşterilerine faturalarını kâğıt olarak ya da dijital ortamlar aracılığı ile göndermesi mümkündür ve işletmenin menfaatine olan bir yöntem olması tercih edilmesinde etkili olmaktadır

E-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir ?

E-Arşiv Fatura Nedir ? Dendiğinde bu uygulamadan yararlanabilmek için mükelleflerin bilmesi gerekenlerden biri de e-Fatura uygulamasına kayıtlı olma zorunluluğudur. E-Arşiv fatura elektronik ortamda kesilen tüm faturaların, dijital yollarla muhataplarına gönderildiği sisteme denmektedir. Bu uygulama sayesinde veri kayıtları otomatik olarak yapılırken hata payı oldukça düşüktür. Muhataplar son kullanıcılar ve e- fatura mükellefi olmayan işletmelerdir. E-Arşiv Fatura elektronik ortamda gönderilmesinin yanı sıra basılı olarak da alıcısına ulaştırılabilmektedir. Bu uygulamadan yararlanan mükelleflerin irsaliyeli fatura düzenlemeleri mümkün olmamaktadır. E-Arşiv Fatura elektronik belge olarak basılmaktadır, özel entegratör aracılığı ile ya da kendi bilgi sistemine bağlı olarak işletme bu uygulamadan yararlanabilir. İnternet üzerinden satış yapanlar bu uygulamayı kullanmak durumundadır. Bunların dışındaki kullanıcılar için isteğe bağlı olarak uygulanır. Faturalar elektronik ortamda oluşturulduktan sonra kanuni süresi boyunca bu ortamda saklanır ve bu uygulama sayesinde işletme birçok açıdan tasarruf etme imkânı yakalar.

İlginizi çekebilir: Polis Maaşları

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*