Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları

2022 yılında enerji kimlik belgesi fiyatları; birçok değişkene göre hesaplanmaktadır ve net bir fiyat verebilmek mümkün değildir. Enerji kimlik belgesi fiyatları; firmaların bina ile ilgili detaylı bilgileri talep ederek hesapladığı fiyatlardır. Binanın tamamına verilen bir belgedir. Mimari proje, yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi, iskan ruhsatı, mekanik tesisat projeleri, elektrik tesisat projesi ve ısı yalıtım projesinin sunulması ile enerji kimlik belgesi düzenlenebilmektedir. 10 yıl süre ile geçerli bir belgedir.


Enerji Kimlik Belgesi Fiyatlarını Belirleyen Unsurlar Nelerdir?


Enerji kimlik belgesinin ücretlerini belirleyen kriterler aşağıda verilmiştir:
Binanın yaşına göre enerji kimlik belgesinin fiyatı değişiklik göstermektedir. Eski sistemler ile yapılmış ve yaşı büyük olan binalar, daha fazla enerji tüketmektedirler.
Yeni yapılan binalarda eğer iskan ya da ruhsat almak için enerji kimlik belgesi alınacak ise; bu enerji kimlik belgesinin fiyatını etkilemektedir.
İnşaat ruhsatının tarihine göre enerji kimlik belgesinin fiyatları belirlenmektedir. Yeni yapılan binalar ile eski binalar arasındaki fiyat farklılığı da bu noktadan doğmaktadır.
Binalarım toplam kullanım alanına göre tüketilen enerji hesaplanmaktadır ve bu da enerji kimlik belgesinin fiyatlarına yansımaktadır.
Binalarda kullanılan ısıtma sistemlerinin merkezi veya kombi olması, enerji kimlik belgesi fiyatlarını etkilemektedir. Tasarruflu ısıtma sistemi bulunan binalarda enerji kimlik belgesi daha uygun fiyatlı olmaktadır.


A Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi Çıkma İhtimalini Arttıran Unsurlar Nelerdir?

A sınıfı yapı çıkma olasılığını arttıran sistemler aşağıdaki gibidir:
Güneş enerjisi sistemi bulunan yapıların A sınıfı çıkma olasılığı daha fazladır. Binanın verimlilik sınıfında değer kazanmasını sağlamaktadır. Konutların kendi elektriklerini üretebilmeleri, sıcak su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve doğalgaz masraflarını azaltabilmeleri; güneş enerjisi sistemi ile mümkün olmaktadır.
Kojenerasyon sistemi; doğalgaz gibi yakıt kaynaklarından elektrik ve ısı enerjisi üretilebilmesini sağlayan sistemlerdir. Enerji tasarrufunun sağlanmasının yanı sıra, atık emisyon oranının da azalmasını sağlayan sistemdir. Binanın A sınıfı çıkma olasılığını arttıran sistemlerden biridir.
Trijenerasyon sistemi; kojenerasyon sisteminin daha kapsamlı olan halidir. Elektrik, ısıtma ve soğutma sistemini kapsamaktadır. Gürültülü olması dışında olumsuz bir özelliği bulunmamaktadır. Enerji kimlik belgesi fiyatları kapsamında ödeme yaptıktan sonra binanın A sınıfı çıkma olasılığını arttıran bir sistemdir.


Enerji Kimlik Belgesi Metrekare Fiyatları Nasıldır?


Enerji kimlik belgesi ücretlerinin metrekare üzerinden hesabı; ofis, hastane, okul ve alışveriş merkezi gibi projelerde yapılmaktadır. Kat planları dairelere bölünerek yapılamadığı için fiyat hesaplamaları metrekare olarak yapılmaktadır. Basit ve büyük projelerde enerji kimlik belgesinin metrekare fiyatı 3-4 kuruşa kadar inebilmektedir.


Enerji Kimlik Belgesi Fiyatlarının Örnek Hesaplaması

Enerji kimlik belgesinin ücretinin hesaplama örneğine bakıldığında; müstakil bir evde oturan bir kişiden 300 TL enerji kimlik belgesi fiyatı istenmiş olsun. 20 daireli bir apartman için ise; toplamda 600 TL talep edilsin. Enerji kimlik belgesi fiyatları karşılaştırıldığında; müstakil evde oturan kişi 300 TL ödeme yapmalıdır ve apartmanda oturan bir daire için yapılması gereken ödeme 30 TL olmaktadır. Sitelerdeki apartmanların dairelerinin planları eğer farklı ise; her daire için ayrı ayrı çizim yapılarak hesaplama yapılmaktadır. 20 apartmana sahip olan bir sitede bütün dairelerin aynı olması durumunda; her apartman için 600 TL enerji kimlik belgesi fiyatı çıkartılmaktadır ve daire başına 25 TL düşmektedir. Ancak 20 apartmanlı bir sitede sadece bir apartmanın enerji kimlik belgesi fiyatının 600 TL, diğerlerinin kat planları dolayısı ile 200 TL olarak hesaplanması durumunda; daire başına 11 TL hesap çıkartılabilmektedir.

Bir Yorum Yap