Nedir

Genel Sağlık Sigortası Nedir ?

Genel Sağlık Sigortası Nedir, Genel Sağlık Sigortası Nedir ?

Sigorta uygulamaları arasında yer alan Genel Sağlık Sigortası merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alır. Bundan dolayı yöneltilen sorulardan biri de Genel Sağlık Sigortası Nedir ? Şeklinde olmaktadır. Bu sigorta kapsamında herkes sağlık güvencesi altına alınmaktadır. Bireyin 18 yaşını geçmesinin ardından genel sağlık sigortası kapsamına alınması söz konusu olurken 18 yaşın altındaki bireylerde prim ödenmemektedir. Çalışan bireylerin genel sağlık sigortası primleri işveren tarafından karşılanırken çalışmayan bireyler bu primleri kendileri ödemekle yükümlü tutulmaktadır. Çalışmayanların kendileri ödedikleri bu primler sayesinde devlet tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmak da mümkün hale gelir. Kişinin ödeyeceği genel sağlık sigortası priminin miktarı ise gelir düzeyine göre belirlenmektedir. Son yıllarda yapılan düzenlemelere göre bu primler konusunda asgari ücret üzerinden ayarlamalara gidilmiştir.

İlginizi çekebilir: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Nedir

Genel Sağlık Sigortası Primi

Genel sağlık sigortası kişilere devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanırken bu primlerin ödenmemesi durumunda bireyler sağlık hizmetleri için başvuru yapamamaktadırlar. Aynı zamanda bu sigorta primi kapsamında da devlete borçlanan bireyler borçlarını ödemekle yükümlü tutulur. Genel Sağlık Sigortası Nedir ? Araştırılan bir konudur ve sigorta primi ödenerek sağlık hizmetlerinden yararlanılır. Genel sağlık sigortası ile ilgili prim ödeyecek olan bireylerin primleri hesaplanırken gelir düzeyleri dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Bu durumda pirim miktarları kişilere göre değişiklik gösterir. Sigorta priminden muaf olma ya da ödeme durumunun ayarlanması için gelir testi yapılması gerekirken 2017 yılından itibaren yürürlüğe konan uygulama ile 25 yaşını geçen tüm bireyler asgari ücretin %3’ü kadar prim ödemekle sorumlu tutulmaktadırlar. Bu hesaplama brüt asgari ücretin %3’ü olarak yapılmaktadır. Genel sağlık sigortası sebebi ile primlerini ödemeyenlerin devlete borçlanması söz konusudur ve bu borç için faiz işletilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu

Sağlık sigortası primlerini aksatan ya da ödemeyenler devlete borçlanmış olduklarından bu borcu ödemekle sorumlu tutulurlar. Genel Sağlık Sigortası Nedir ? Merak edenler aynı zamanda prim ödenmemesi durumunda sağlık hizmetlerinden yaralanamadıklarını bilmelidirler. Bu hakların iadesi için prim borçlarının ödenmesi gerekmektedir. Prim borçları ödenmediğinde faiz işletilmesi söz konusudur ve kişilerin borçlarını ödemedikleri durumlarda sağlık sigortasından yaralanamamaktadırlar. Bu borcun ödenmemesi durumunda haciz işlemleri de başlatılabildiğinden genel sağlık sigortası pirim borçları ödenmek zorundadır. Vatandaşın prim borçlarını ödemediği durumlarda tebligat yoluyla kendisine bilgilendirme yapılmaktadır. Tebligat aracılığı ile yapılan uyarılara rağmen borç ödenmediğinde haciz işlemi başlatılabilmektedir. Zaman zaman çıkarılan yapılandırma çalışmalarından da bu tür borçlar için yararlanılabilmektedir. 2021 yılında 7256 sayılı kanunla devlete ödenmesi gereken alacakların yapılandırılması mümkün olmuştur. Bu kanun kapsamında genel sağlık sigortası pirim borçları için de vatandaşların yapılandırma koşullarından yararlanmaları mümkündür. Kanun 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar geçerli olan başvuruları kapsamaktadır. Bu kanuna uygun olarak yapılacak olan yapılandırmalarda faiz oranlarının düşüldüğü görülmektedir.

İlginizi çekebilir: Sma Tip 1 Nedir

Bir Yorum Yap