Hukuk

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık Suçu

Bir mal başkasının zilyedindeyken zilyedin rızası dışında alındığında ve bundan menfaat sağlandığında Hırsızlık Suçları oluşur. Taşınır bir malın zilyedin rızasının dışında alınarak kişinin kendisi ya da bir başkası adına menfaat elde etmesi bu suçun oluşması için yeterlidir. Malvarlığı değerlerine karşı işlenen bu suçta ekonomik bir çıkar elde etme amacı güdülür. Bu tür suçlar ceza davaları kapsamında değerlendirilir. Ceza davalarının bir özelliği de toplumun işlenen suçlara bağlı olarak zarar görmüş olmasıdır. Savcılık makamı iddia makamı olurken toplum adına hareket geçme özelliğine sahiptir. Savcılar toplum menfaatlerini korumakla görevlidir. Hırsızlık suçu sebebi ile de toplumun her kesiminin zarar gördüğü düşünülür. Bu suçun takibi de şikâyete bağlı değildir. Savcılık makamı kamu adına dava açarak bu tür suçların takibini yapan taraftır. Şikâyet gerçekleşmesine rağmen şikayetçi şikayetinden vaz geçse dahi davanın düşmesi söz konusu olmaz. Dava kamu davası olarak devam eder.

İlginizi çekebilir: Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları

Hırsızlık Suçu TCK

Hırsızlık Suçu basit olarak işlenebileceği gibi bu suçu nitelikli hale getiren durumlardan da söz etmek gerekir. Basit ya da nitelikli hırsızlık suçlarında verilen cezalarda da değişiklik söz konusu olur. Asliye Ceza Mahkemeleri basit ya da nitelikli hırsızlık suçlarında görev alan mahkemelerdir. Hırsızlık Suçu TCK ile bu suça istinaden verilen cezaların düzenlemesi yapılır. Basit hırsızlık suçları uzlaştırmaya tabi olan suçlar arasında yer alır. Uzlaşmaya tabi suçlarda soruşturma veya kovuşturma evrelerinde bu eylemin gerçekleştirilmesi mümkün olur. Uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda soruşturma ya da yargılamaya devam edilmesi gerekir. Fail bu eylemi gerçekleştirdiğinde mağdurun malvarlığında bir azalma söz konusu olacaktır. Failin hırsızlık suçunu işlemesi ile mağdurun malvarlığında tamamen eksilme de söz konusu olabilmektedir. Malvarlığına karşı işlenen suçlardan biri olan hırsızlık suçları en sık karşılaşılan suçlar arasında yer almaktadır.

Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi

Hırsızlık Suçları taşınır mallar üzerinde işlenir. Çalınan eşyanın ekonomik bir değerinin olması gerekirken ekonomik değere sahip olmayan malların çalınması hırsızlık suçlarını oluşturmamaktadır. Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi hazırlandığında mahkemeye sunulması gerekir. Taşınmaz mallarla ilgili olarak bu suçun işlenmesi söz konusu olmamaktadır. Bu tür durumlarda suçun tanımında değişiklik olurken verilecek cezaların da farklılaştığı görülür. Hırsızlık suçları basit şekliyle işlendiğinde açıkta bırakılan eşyalardan söz etmek gerekir. Eşya kullanım gereği dışarda bırakılan bir nitelik taşıdığında ise suç işlenirse nitelikli hırsızlıktan söz etmek gerekir. Basit hırsızlık suçlarında verilen hapis cezaları 1-3 yıl aralığında değişmektedir. Suç nitelikli olarak işlendiğinde ise verilen cezalarda değişiklik olur. Bu tür bir suç işlendiğinde ise işlenen fiillere bağlı olarak 2 gruptan söz etmek gerekir.

Hırsızlık Suçu Cezası

Hırsızlık Suçları ile ilgili olarak bilinmesi gerekenler arasında bu suçta cezayı arttıran veya azaltan nedenlerin olabilmesidir. Suçun gece vakti işlenmesi durumunda cezanın artması söz konusu olur. Bu durumda faile verilecek cezada yarı oranda artıştan söz edilebilir. Suçun basit ya da nitelikli olarak işlenmesinin bu durumda çok fazla önemi olmamaktadır. Her halükârda cezanın yarı oranda artırılması kaçınılmaz olur. Bu suç işlenirken malın değerinin az olması durumunda ise ceza indirimi olabileceği gibi ceza verilmemesi de söz konusu olabilmektedir. Bu suça istinaden zararın giderilmesi durumunda failin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün olur. Hırsızlık Suçu Cezası verilirken mağdurun zararı soruşturma aşamasında giderildiğinde verilecek cezadaki indirim oranı 2/3 nispetindedir. Kovuşturma aşamasına geçildiğinde zarar giderilirse bu durumda da ½ oranında ceza indirimi devreye girmektedir. Hırsızlık suçları işlenirken ekonomik çıkar elde etme amacı güdülür. Bu suç malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hırsızlık Suçu Nedir ?

Bir mal başkasının zilyedindeyken zilyedin rızası dışında alındığında ve bundan menfaat sağlandığında Hırsızlık Suçu oluşur.

Hırsızlık Suçunda Mağdurun Zararı Giderilirse Ceza İndirim Oranı Nedir ?

Hırsızlık Suçu Cezası verilirken mağdurun zararı soruşturma aşamasında giderildiğinde verilecek cezadaki indirim oranı 2/3 nispetindedir.

Hırsızlık Suçu Cezası Nedir ?

Suçun gece vakti işlenmesi durumunda cezanın artması söz konusu olur. Bu durumda faile verilecek cezada yarı oranda artıştan söz edilebilir.

Bir Yorum Yap