Hukuk

İcra Katibi Ne İş Yapar ?

İcra Katibi Ne İş Yapar

Son dönemde kamu mesleklerine olan ilgi giderek artmaya başladı. Birçok kişi sınavlara girerek memur olma yolunda ilerliyor. Biz de başka mesleklere alternatif olabileceğini düşündüğümüz için icra katibi ne iş yapar, görevleri nelerdir anlatmak istedik.

İcra Katibi Nedir ? İcra Katibi Ne İş Yapar ?

İcra katipleri devlet dairesinde çalışan memurlardır. Daha özelleştirmek gerekirse icra katipleri Adalet Bakanlığı’nda bulunan İcra Müdürlüklerinde görev yaparlar. İcra müdürlükleri yoğun olduğundan genellikle iş yükü fazladır. Özellikle büyükşehirlerde görev yapan icra katiplerinin işleri oldukça yoğun geçer.

İcra Katibi Ne İş Yapar ? İcra Katibinin Görevleri Nelerdir ?

İcra katibi ne iş yapar diye merak edenler için icra katipleri icra işlemlerinden sorumlu olan memurlardır. İcra belgelerinin ve paraların tutulması icra memurlarının görevlerindendir. Gerekli olan durumlarda icra işlemlerini gerçekleştirmek için müdürlük dışında çalışmaya giderler. İcra katiplerinin görevleri şunlardır:

  • Haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki inceleme işlemleri sonrasında önemine bakılarak evrakların ayrılması ve haciz işlemlerinin başlatılması işlemlerini yapar.
  • Hacze gidildiğinde borçluya kendini tanıtır, haciz gerekçesini bildirir ve işlemlere başlar.
  • Haciz işlemleri başladığında, haczedilecek malların tespiti ve değerinin ne olduğunu konusunda değerlendirme yaparak alacak miktarı kadar malların haczini gerçekleştirir.
  • Haciz işlemleri esnasında yapılan her türlü işlemi tutanak altına almak.
  • Borçlunun itirazda bulunması üzerine tutanağa gerekçesini kaydederek bir nüshasını borçluya verilir ve borçlunun üç gün içerisinde vergi dairesine delillerle birlikte başvurmasını ister.
  • Haciz sırasında borçlu veya borçlular tarafından gösterilecek tepkiler üzerine güvenlik görevlisi çağırmak.
  • Haciz bildirim defterine bildirimleri kayıt altına alarak haciz işlemlerini bu defterden takip etmek.
  • Borcun alacağı maaş ve kira benzeri gelirlerden tahsilatı yapılacaksa borçlunun hesabı bulunan banka veya çalıştığı iş yerine tebligat çıkararak 7 gün içinde itiraz olmaması durumunda tahsilatı gerçekleştirmek.
  • Haciz sırasında yapılan nakit veya kıymetli eşya tahsilatlarını, aynı gün veya ertesi gün ilgili vezneye teslim etmek.

İcra Katibi Nasıl Olunur ?

İcra katibi olmak için hem sözlü hem de yazılı sınava girmek gereklidir. İlk olarak yazılı sınava girilerek sözlü sınava hak kazanılmalıdır. Bahsedilen yazılı sınav Kamu Personeli Seçme Sınavı’dır. Bu sınavdan gerekli baraj puanı yani 70 alınarak mülakata girilir. Başarılı geçen mülakat sonucunda başvuran adayın ataması yapılır. Bu şekilde icra katibi memuru olunabilir.

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*