İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Hukuk
 3. İcra Katibi Ne İş Yapar ?

İcra Katibi Ne İş Yapar ?

adaletbakanlığı12

Son dönemde kamu mesleklerine olan ilgi giderek artmaya başladı. Birçok kişi sınavlara girerek memur olma yolunda ilerliyor. Biz de başka mesleklere alternatif olabileceğini düşündüğümüz için icra katibi ne iş yapar, görevleri nelerdir anlatmak istedik.

İcra Katibi Nedir ? İcra Katibi Ne İş Yapar ?

İcra katipleri devlet dairesinde çalışan memurlardır. Daha özelleştirmek gerekirse icra katipleri Adalet Bakanlığı’nda bulunan İcra Müdürlüklerinde görev yaparlar. İcra müdürlükleri yoğun olduğundan genellikle iş yükü fazladır. Özellikle büyükşehirlerde görev yapan icra katiplerinin işleri oldukça yoğun geçer.

İcra Katibi Ne İş Yapar ? İcra Katibinin Görevleri Nelerdir ?

İcra katibi ne iş yapar diye merak edenler için icra katipleri icra işlemlerinden sorumlu olan memurlardır. İcra belgelerinin ve paraların tutulması icra memurlarının görevlerindendir. Gerekli olan durumlarda icra işlemlerini gerçekleştirmek için müdürlük dışında çalışmaya giderler. İcra katiplerinin görevleri şunlardır:

 • Haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki inceleme işlemleri sonrasında önemine bakılarak evrakların ayrılması ve haciz işlemlerinin başlatılması işlemlerini yapar.
 • Hacze gidildiğinde borçluya kendini tanıtır, haciz gerekçesini bildirir ve işlemlere başlar.
 • Haciz işlemleri başladığında, haczedilecek malların tespiti ve değerinin ne olduğunu konusunda değerlendirme yaparak alacak miktarı kadar malların haczini gerçekleştirir.
 • Haciz işlemleri esnasında yapılan her türlü işlemi tutanak altına almak.
 • Borçlunun itirazda bulunması üzerine tutanağa gerekçesini kaydederek bir nüshasını borçluya verilir ve borçlunun üç gün içerisinde vergi dairesine delillerle birlikte başvurmasını ister.
 • Haciz sırasında borçlu veya borçlular tarafından gösterilecek tepkiler üzerine güvenlik görevlisi çağırmak.
 • Haciz bildirim defterine bildirimleri kayıt altına alarak haciz işlemlerini bu defterden takip etmek.
 • Borcun alacağı maaş ve kira benzeri gelirlerden tahsilatı yapılacaksa borçlunun hesabı bulunan banka veya çalıştığı iş yerine tebligat çıkararak 7 gün içinde itiraz olmaması durumunda tahsilatı gerçekleştirmek.
 • Haciz sırasında yapılan nakit veya kıymetli eşya tahsilatlarını, aynı gün veya ertesi gün ilgili vezneye teslim etmek.

İcra Katibi Nasıl Olunur ?

İcra katibi olmak için hem sözlü hem de yazılı sınava girmek gereklidir. İlk olarak yazılı sınava girilerek sözlü sınava hak kazanılmalıdır. Bahsedilen yazılı sınav Kamu Personeli Seçme Sınavı’dır. Bu sınavdan gerekli baraj puanı yani 70 alınarak mülakata girilir. Başarılı geçen mülakat sonucunda başvuran adayın ataması yapılır. Bu şekilde icra katibi memuru olunabilir.

İcra Katibi Olma Şartları Nelerdir ?

Fakat herkes icra katibi olamaz. Başarılı geçen yazılı ve sözlü sınavın dışında gerekli olan bazı başka şartlar da bulunmaktadır. İcra katibi olabilmek için gereken genel şartlar 657 sayılı Kanunla şu şekilde belirlenmiştir:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü, 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

İcra Katibi Maaşları 2020

2020 yılında, yılbaşında yapılan zamlarla beraber memurların maaşı artmıştır. Bu artış sonucunda 2019 yılında lise mezunu bir icra katibi 3 bin 683 TL almakta iken 2020 yılında 3 bin 830 TL almaya başladı. Yine benzer şekilde ön lisans mezunu bir icra katibi ise 2019’da 3 bin 707 TL alırken 3 bin 855 TL, lisans mezunu icra katibi 3 bin 725 TL almakta iken 3 bin 874 TL almaya başlamıştır.

Yorum Yap

Yorum Yap