Finans

İhtiyaç Kredisi

ihtiyaç kredisi, İhtiyaç Kredisi

  İhtiyaç kredisi, bankaların tüketici kredisi ve bireysel kredi kullanımı kapsamında, evlilik, eşya alma, küçük ihtiyaçlar ve tatil gibi gereksinimler söz konusu olduğunda sundukları kredi seçenekleridir.

   İhtiyaç kredileri genellikle birkaç bin liraya kadar sunulmakta ve oldukça az masraf ile evrak gerektirmektedir. Ayrıca bu kredi, bankaların önemli kalemlerinden bir tanesidir. Bankalar; rekabet, müşteri memnuniyeti sağlama ve başvuru sürecini hızlandırmak için cepten kredi ve kefilsiz kredi uygulamalarını da geliştirmekte ve sizlere sunmaktadır.

   Bankalar kredi verirken bazı noktalara dikkat etmektedir. İhtiyaç kredisi hesaplaması yaptınız, size en uygun ihtiyaç kredisini tespit ettiniz ve ilgili bankaya bu isteğinizi ilettiniz. Banka, kredi isteği yapan kişilerin bu isteğini onaylamak için, belirli bir risk değerlendirmesini yapmak zorundadır. Bu değerlendirmenin sonucu her banka için farklılıklar gösterebilmektedir.

İhtiyaç Kredisi Nedir?

İhtiyaç kredisi basit anlamda, kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir kredi türüdür. Son zamanlarda bankalarında teknolojik gelişmelere ayak uydurması ile birlikte banka şubesine gitmeden telefon veya internet yoluyla bile ihtiyaç kredisi kullanılmaya başladı. Hatta taksit yasakları ile birlikte cep telefonları için bile bankalar ihtiyaç kredisi vermeye başladı.İhtiyaç kredilerini daha iyi anlayabilmek için bazı terimlerin ne anlama geldiğine bir bakalım:

Kredi: Geri almak kaydıyla satın alma gücünün belirli bir vade ve faiz karşılığında devredilmesidir.

Bireysel Kredi:  Ticari amaç dışında kalan her türlü ihtiyacı karşılamak için kullanılan kredi türleridir.         

İhtiyaç kredisi:  Nakit ihtiyacını karşılamak için gerçek kişilere verilen bireysel kredi türüdür.Tanımlardan anlaşılacağı üzere ihtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullandıkları bir bireysel kredi türüdür. Yani ticari nitelikli işletmeler gerçek kişi olmadığı için kendi üzerine ihtiyaç kredisi kullanamaz. Ancak ticari gelirinin göstererek işletme sahibi kendi adına ihtiyaç kredisi kullanabilir. Öte yandan konut kredisi bireysel kredi türü olsa dahi vergilerden muaf olduğu için ihtiyaç kredisi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Gelir durumunuz, bankalar ile çalışma düzeniniz temel olarak ihtiyaç kredisi çekmenizi etkileyen faktörlerdir. Bunların yanı sıra bankaların ihtiyaç kredisi vermek için özel şartları da bulunmaktadır. Bu özel şartlar bankalarda değişiklik göstermekle birlikte sıralayacağımız maddeler bankaların çoğunluğunun aradığı şartlardır.

İhtiyaç kredisi çekebilmeniz için gerekli şartlar:

1- Kanunen kredi kullanabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız gereklidir. Ama bankaların çoğunluğu 20 yaş ve üzerindeki kişilere kredi vermektedir.
2- Vergi levhanızın veya SSK kaydınız olması gereklidir. Çoğunlukla bankalar vergi levhanızın kar gözükmesini ve SSK kaydınızın son işyerinizde 3 ay olmasını istiyor.
3- Bankalar ile çalışmalarınızın düzgün olması gereklidir. Kredinizi ödemediğinizden dolayı yasal/idari takibe düşmeniz durumunda bankalar ile çalışmanızı düzeltmediğiniz sürece kredi kullanmanız çok zor.
4- İpotekli olmadığı sürece ihtiyaç kredisinde eş rızası istenmiyor. Ancak kefil göstermek zorunda kalırsanız yasal olarak kefilden eş rızası isteniyor.
5- İpotekli ihtiyaç kredilerinde tapuda ipotek konulduğundan dolayı yasal olarak hem bankada hem de tapuda eş rızası gerekiyor.
6- İhtiyaç kredisi ipotekli veya ipoteksiz olması fark etmeden bankalarda en fazla 36 ay vade ile kullanılabiliyor. Ancak konut finansman şirketleri ipotek olarak konut verilmesi durumunda (konut krediyi kullanacak kişinin adına olmadır) İpotekli ihtiyaç kredisi kapsamında 120 ay vadeye kadar kredi verebiliyorlar.
7- İhtiyaç kredilerinde sadece krediyi çekecek olan kişinin geliri kabul edilmekte, hane halkı geliri kabul edilmemektedir. Ancak hane mensupları kefil olarak kabul edilebiliyor.
8- Bankalara gelirinizi resmi evrak ile beyan etmelisiniz. Resmi olarak beyan edemediğiniz geliriniz banka tarafından kabul edilmeyecektir.
9- Bazı bankalarda istisnaları olmakla birlikte resmi olarak beyan ettiğiniz aylık gelirinizin en fazla %50’sine kadar aylık kredi taksiti ödeyebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi çekebilmek için gerekli belgeler:


1- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
2- İkamet belgesi veya başvuran adına düzenlenmiş son 3 aya ait fatura
3- Gelir Belgeleri-
-Özel Sektör Çalışanları ve Memurlar: Bordro veya maaş yazısı, şirket imza sirküleri
-Emekliler: Emekli maaşı hesap cüzdanı
-Serbest Meslek Sahipleri ve Şirket Ortakları: Güncel vergi levhası, bilanço ve gelir tablosu, ticaret sicil gazetesi/oda kayıt belgesi,
-Çiftçiler: Çiftçilik belgesi, müstahsil makbuzları, arazi tapu fotokopileri
-Gayrimenkul Kira Geliri Olanlar:  Tapu belgesi, ilgili kira kontratı ve kira bankadan yatıyorsa ödemeleri gösteren banka hareketleri

İhtiyaç Kredisi Çeşitleri Nelerdir?


İhtiyaç Kredisi Çeşitleri İhtiyaç kredisi, kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçları karşılamak için gerçek kişilerin kullandıkları bir kredi türüdür. İhtiyaçlar ve talepler çeşitli olduğu için bankalarda ihtiyaç kredisinin birçok çeşidi mevcut. İhtiyaç kredilerinin daha kolay anlaşılması için temel olarak ipoteksiz ihtiyaç kredisi, ipotekli ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi olarak ana 3 guruba ayırmamız mümkün. Bu ayrımı yapmamızın nedeni kredilerin vadesinde ve alınan vergilerinde farklılıkların olmasıdır.

İpoteksiz İhtiyaç Kredi Türleri

İpoteksiz ihtiyaç kredisi tamamen talebe göre şekillenen ipotek verilmeden kullanılan kredilerdir. En fazla 36 vade ile kullanılabilir, kredi üst limiti ise kampanyasına ve kişinin gelir durumunda göre değişmektedir. Belirli dönmelerde geçerli olan çeşitleri (tatil kredisi, bedelli askerlik vb.) olabildiği gibi sürekli bankalarda mevcut olan (evlilik kredisi, borç birleştirme vb.) çeşitleri de vardır.Taleplerin çeşitli olmasında dolayı ipoteksiz ihtiyaç kredisinin birçok türü mevcut olmak ile birlikte, bankalarda en fazla kullanılan türlerini açıklayacağız. Öte yandan kredi çeşitlerini çıkartmak tamamen bankaların karar verme yetisinde olduğu için bahsedeceğimiz kredi türleri bazı bankalarda mevcut olmayabilir.

Borç birleştirme kredisi


Kredi ve kredi kartı borçlarının tek bir kredide toplandığı kredi türüdür. Son zamanlarda bankalara olan borçların artması ile birlikte en fazla talep gören ihtiyaç kredisi türlerinden birisi oldu. Öte yandan borç birleştirme kredisinde ancak aynı tür krediler birbirleri ile birleştirilebiliyor. Örneğin, çok fazla talep olmakla birlikte konut kredisi ile ihtiyaç kredisi tek bir kredide birleştirilemiyor. Bunun nedeni konut kredisinin vergiden muaf olması, vadesinin 36 aydan fazla olmasıdır.

Eşya Kredisi


Eşya alımdan nakit ihtiyacı karşılamak için verilen kredi türüdür. Sadece bankaların şubeleri değil anlaşmalı oldukları beyaz eşya bayileri ve teknoloji mağazaları da alınan ürüne göre kredi kullanımına aracılık yapmaktadır. Genellikle düşük tutarlı ve kısa vadeli olarak kullanıldığı için çoğunlukla sigorta kesilmiyor, dosya masrafı da alınmıyor.

Eğitim Kredisi


Eğitim kredisi çoğunlukla ücretli eğitim veren kurum için kullanılan bir kredi türüdür. Banka şubeleri kadar eğitim kurumları aracılığıyla da verilmektedir. Genellikle uzun vadeli ve aylık düşük tutarlı olarak kullanılmaktadır.

Evlilik Kredisi


Evlilik dönemlerinde artan talepleri karşılamak için verilen bir kredi türüdür. Evliliğin ilk aylarından artan maliyetlerden dolayı taksit erteleme (3 ay ertelemeli gibi) imkânıyla da sunulmaktadır. Aynı zamanda bu kredi türünü kolaylaştırmak için yasal düzenlemelerin yapılarak çeşitli desteklerin verilmesi de yakın zamanda bekleniyor.

Tatil Kredisi


Bankaların yaz aylarında veya uzun tatil dönemlerinde yaptığı bir kampanya kredisidir. Kısa vadelerde cazip olmakla birlikte taksit erteleme imkânı da mevcuttur.

Bayram Kredisi

Bayramlarda verilen uzun tatiller ve ziyaretlerde nakit ihtiyacın artmasına bağlı olarak bayram aylarına özel çıkartılan kredi türüdür.

İpotekli İhtiyaç Kredisi

Konut teminatı karşılığında verilen ve gerçek kişilerin kullandığı, ödenen aylık faiz tutarının %5’ine denk gelen bankacılık sigorta ve muamele vergisi (BSMV)’den muaf bir kredi türüdür. Bankalar yasal olarak 36 ay vade ve konutun değerinin %50’sine kadar kredi verebilmektedir. Finansman kuruluşlarında ise 10 yıl vade seçenekleri mevcuttur. Ancak ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilmeniz için ipotek verilecek yerin “mesken” tapulu yani konut olması ve krediyi kullanacak kişinin adına olması gereklidir. Tapuda niteliği “dükkan” olarak geçen yapılar ticari kredinin kapsamına girdiğinden teminat olarak kabul edilmemektedir.

Taşıt Kredisi


Aracın ipotek edilmesi karşılığında verilen, bankaların en fazla kullandırdıkları kredi türlerinden biridir. Bankalar yasal olarak en fazla 48 ay vade ile kullandırabiliyor ve kredi tutarı kişinin gelirine ve aracın değerine göre değişiklik gösteriyor. Yasal olarak değeri 50.000 TL’ye kadar olan araçların %70’ine, 50.000 TL üzeri olan araçların 50.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70’ine, 50.000 TL’yi aşan kısmı için ise %50’sine kadar kredi verilebiliyor. Örnek hesaplama yaparsak 100.000 TL değeri olan bir taşıta 60.000 TL (taşıt değerinin %60’ına denk geliyor) taşıt kredisi verilmekte. Araçların değerinin belirlenme yöntemi ise sıfır araçlarda satış bedeli, ikinci el araçlarda kasko bedelidir. Öte yandan taşıt kredisi kullanmanız durumunda aracınıza kasko yaptırmanız bankalar tarafında zorunlu tutulmaktadır.

İhtiyaç Kredisinde Dikkat Edilen Noktalar

   İhtiyaç kredisi, bankaların tüketici kredisi ve bireysel kredi kullanımı kapsamında, evlilik, eşya alma, küçük ihtiyaçlar ve tatil gibi gereksinimler söz konusu olduğunda sundukları kredi seçenekleridir.
   İhtiyaç kredileri genellikle birkaç bin liraya kadar sunulmakta ve oldukça az masraf ile evrak gerektirmektedir. Ayrıca bu kredi, bankaların önemli kalemlerinden bir tanesidir. Bankalar; rekabet, müşteri memnuniyeti sağlama ve başvuru sürecini hızlandırmak için cepten kredi ve kefilsiz kredi uygulamalarını da geliştirmekte ve sizlere sunmaktadır.
   Bankalar kredi verirken bazı noktalara dikkat etmektedir. İhtiyaç kredi hesaplaması yaptınız, size en uygun ihtiyaç kredisini tespit ettiniz ve ilgili bankaya bu isteğinizi ilettiniz. Banka, kredi isteği yapan kişilerin bu isteğini onaylamak için, belirli bir risk değerlendirmesini yapmak zorundadır. Bu değerlendirmenin sonucu her banka için farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak, kriterler genellikle aynıdır. Banka, kredi vermeden önce sizinle ilgili olarak şu noktalara dikkat etmektedir:
   
-Mevcut açık kredi hesabınız ve geçen 5 yıl içinde kredi hesaplarınızın yani kredi kartlarınızın, bireysel kredilerinizin vb. durumu.
-Daha önceden kullandığınız veya açık durumda olan kredi hesabınızdaki ödeme performansınız (gecikme, aksama vb.).
-Kefil olduğunuz hesaplar.
-Kefil olarak göstermiş olduğunuz kişinin kredi riskleri ve ödeme performansları.
-Gelirleriniz ve giderleriniz.
-Geçmiş dönemlerde olan ödenmiş veya ödenmemiş borçlarınız.
-Bankadaki mevduatlarınız ve süreleri.
Bankalar, risk ölçümleri yaparken eğer ilgili bankanın müşterisiyseniz, banka kendi veri tabanında bulunan ve sizin daha önceden yapmış olduğunuz ödemelere bakmaktadır.

Bir Yorum Yap