Nedir

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir

Çalışma yaşamını ilgilendiren konular arasında yer alan iş sağlığı ve güvenliği mevzusu merak edilenler arasında yer almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir ?  Sorusunun yanıtları arasında firmaların faaliyet gösterdikleri alanlarda işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek ve çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişim gösteren sorunların giderilesi için yararlanılan mesleki bir alandır yer alır. Bu meslekte çeşitli firmalarda çalışanların sağlığına yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da önlenmesi konusunda çalışmalar yürütülür. Bu alanda yapılan çalışmalar, çalışanların güvenliğini sağlamayı hedefler. İşyerinde çalışanların meslek hastalıkları ya da kazalar açısından korunması hem işletme hem de çalışanlar açısından yarar sağlar. Bunun yanı sıra ürün güvenliğinin temin edilmesi de verim artışı ile neticelenebilecek olumlu bir sonuçtur. Bu tür bir hizmetten yararlanıldığında iş yerinde karşılaşılabilecek çeşitli kazaların önüne geçilmesi yaşanabilecek maddi kayıpların engellenmesi açısından da önemlidir.

İlginizi çekebilir: Sağlık Kurumları İşletmeciliği Nedir

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir ? Sualine aranan yanıtların yanı sıra bu tür bir alanda yapılacak çalışmaların hem işletme hem de çalışanlar açısından birçok faydası olduğu görülmektedir. Meslek hastalıklarının önlenmesi, iş veriminin artması, işyerinin güvenliğinin temin edilmesi yapılacak çalışmalara bağlı olarak yarar sağlamaktadır. Bundan dolayı mesleki anlamda önemsenmesi gereken bir alandır. İşverenlerin dikkate alması gereken detaylardan biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusu işyerinde oluşabilecek kazalar açısından alınması gereken tedbirleri kapsarken çalışanların can güvenliği bu yöntemle sağlanabilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği konusu bir uzmanlık alanıdır ve bundan dolayı eğitimli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür hizmetler birçok sektörde ihtiyaç duyulabilen çalışmalardır. Özellikle sanayi ve inşaat sektöründe hizmet veren firmaların bu tedbirleri alması daha da önemli hale gelmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası almak için İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı alanında açılan sınava girilmesi gerekmektedir. Bakanlığın görevlendirdiği kurumlardan gerekli eğitimlerin alınması da sertifika alabilmek için gerekli koşullar arasındadır. Bu sertifika için başvurabilecek lisans mezunları; sağlık personelleri, acil tıp teknisyenleri, bazı mühendislikler, bazı öğretmenler, iç mimarlardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir ? Merak edilen konulardan biri olurken bu alanda yapılacak çalışmalar arasında çalışanların bilinçlendirilmesi yönündeki faaliyetler artırılmalıdır. Çalışanlara yönelik verilecek bilgilendirme ve temel düzeyde eğitimler sayesinde bu alanda oluşacak bilincin arttırılması da önem taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olanlar birçok alanda iş imkânı bulabilmektedir. Özellikle işletmelerin bu konuda alması gereken önlemlere bağlı olarak bu alanlarda hizmet imkanının olması istihdam açısından önemlidir. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak yapılan hizmetlerin temel amacı çalışanların sağlığını korumak olurken iş kazalarının ve meslek hastalıklarının engellenmesine çalışılır. Bunun yanı sıra iş veriminin artırılması ve işyeri güvenliğinin sağlanması da bu sayede mümkün olmaktadır.

Bilimsel araştırmalara dayalı yöntemlerin kullanılması sureti ile bu alanda yapılacak çalışmaların organizasyonu iş güvenliği olarak adlandırılırken genel anlamı ile kavram çalışanların ve işletmenin her tür tehlike ve zarardan korunmasını amaç edinir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi işverenlerin çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitiminden sorumlu tutulduğunu belirtmektedir. Bundan dolayı çalışanlara yönelik eğitimlerin düzenli olarak verilmesi gerekmektedir.

İlginizi çekebilir: Uefa Uluslar Ligi Nedir

Bir Yorum Yap