Nedir

İskonto Nedir , İskonto Hesaplama

iskonto nedir iskonto hesaplama 5147

İskonto Nedir – İskonto Hesaplama – İskonto Nasıl Hesaplanır 2023 – Kdv iskonto hesaplama formülü excel programı yazılımı sorgularınızla geldiğiniz yazımızda sizlere iskonto hakkında güncel detaylı ve kapsamlı bilgiler vereceğiz.

İskonto Nedir ?

İskonto Nedir - İskonto Hesaplama - İskonto Nasıl Hesaplanır 2023 - kdv iskonto hesaplama formülü excel programı yazılımı
İskonto Nedir – İskonto Hesaplama – İskonto Nasıl Hesaplanır 2023 – kdv iskonto hesaplama formülü excel programı yazılımı

Iskonto kelimesinin, temel karşılığı indirim anlamına gelmektedir.  İskonto, para işlemlerinin döndüğü muhasebe alanlarında ve özellikle de bankacılık konularında sonradan yapılmış olan indirimdir.  Bu konuların dışında da bir borcun ya da bir borç karşılığında ödenecek bedelin üzerinde yapılmış olan indirim demektir. Bankacılık alanlarında iskonto etmek şu şekildedir; daha vadesi dolmamış olan bir senet düşünelim. Bu senedin vadesi dolacak kadar olan kısma faiz düşürülerek verilmesi durumudur.

Alınabilecek En Ucuz Sıfır Araba 2023

Bu durum muhasebe kısmında ise değişiklik gösteriyor. Burada iskonto alış – satış olarak değişmektedir. Örnek olarak, 9 ay vade ile 30 bin TL’lik bir eşya alındığını düşünelim. Bu 30 bin TL’yi peşin olarak verildiği zaman daha indirimlidir fakat vadeli bir şekilde alındığında 30 bin TL olarak ödenmektedir. 9 aylık bir vadede ödeyeceksiniz fakat değişiklik gösterip 3 ay sonra toplu ödemek istediğinizde bu sizin için bir fırsattır ve indirimli olur.

Bu şekilde de başta anlaşılan 30 bin TL yerine daha az bir para ödenmiş olur. Satış olarak iskonto da ise, aynı örnek üzerinden ilerleyecek olursak; vadeli bir şekilde 30 bin TL parayı vadeli  şekilde satış söz konusu olduğu için satılan eşyanın parası biraz daha fazla duruma gelmiş olur. Fakat eşyayı satın alanlar toplu ödeme yaptığı zaman daha az para ödediğini düşünelim ve bu sayede de indirim yapmak zorunda olunduğu için satan tarafın geliri azalmış olmaktadır.

Otomobil Ötv İndirimi

İskonto Hesaplama – İskonto Nasıl Hesaplanır ?

İskonto hesabı oldukça matematiksel bir şekilde yapılmaktadır.

  • 100 sayısından iskonto çıkarılır
  • Çıkan sonuçta yine 100 ‘e bölünür.
  • Bu sonuçtan da elde ettiğimiz sayının fiyat da çarpıldığında indirimli fiyatı elde etmiş olunur.

Örneğin, 300 lira olan bir mal fiyatına yüzde onluk iskonto yapılması gerekiyorsa iskonto tutarı 300 x 10 / 100 = 30 TL olarak hesaplanmaktadır. Oldukça matematiksel olarak hesaplandığı görülmektedir. Fakat şu an bunun için teknoloji ilerlemiş olması hiç bir zorluk ifade etmemektedir. İskonto her zaman tercih edilmediği gibi özellikle iskonto etmek isteyen insanlar elbette ki mevcuttur.

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Hesaplama

İndirim Oranı Nasıl Hesaplanmalıdır?

İndirimli fiyat hesaplanırken normal fiyatı bölünmelidir ve 100 ile çarpılır. Daha sonra elde kalan sonuç ile 100 ‘den çıkarılarak indirim oranı bulunmuş olur. Yine örnek verecek olursak, normal fiyat olarak 500 TL olan ve indirimli fiyatı ise 400 TL olan bir eşyanın, oranın şu şekilde hesaplanır: 100 – ( 450 x 100 / 500 ) = 100 -90 = 10 dur. Dolayısıyla da yüzde onluk bir indirim oranı bulunmaktadır.

İskontolu Bir Fiyatın Normal Fiyatı Nasıl Bulunur?

İndirimli olmuş fiyat 100 ile çarpılır ve elimize geçen sonuçta 100 ‘den indirim oranını çıkarılır. Ve bu sonuca bölünür. Yine bunlara örnek olarak; % 10 iskontolu olan bir fiyat 450 TL para olan bir malın normal satış fiyatı 450 x 100 / ( 100 – 10 ) = 45 000 / 90 = 500 TL olarak hesaplanmaktadır.  Bir mal satın alındığında ya da satılacağı zaman iskonto yapılmak istenildiğinde bu oran ve hesaplamalar dikkate alınarak yapılır.

İskonto Çeşitleri

Yukarıda genel çaplı bahsedilen, mal alırken ya da satarken yapılan indirim olarak ayrıldığı gibi aynı zamanda 3 tür olarak iskonto karşımıza çıkar.

Mal Fazlası İskontosu

Bir mal alırken ya da satarken aynı üründen ( bu farklı ürünler de olabilir ) hediye olarak alınması veya verilmesi işlemleridir.

Mal Bazı İskontosu

Bu iskontoya aynı zamanda kalenin iskontosu denmektedir. Bu da demek oluyor ki, fatura kalemlerinden her birine çeşit çeşit indirim oranları uygulanacak demektir. Ve bu kademeler 6 kademe olarak belirlenmiştir.

Genel İskonto

Bu iskontonun diğer adı fatura altı iskontosudur. Burada iskonto faturanın toplamı üzerinden uygulanan indirim olarak karşımıza çıkar. Ve toplamda 3 tane genel olarak iskonto uygulanma hakkı vardır.

İskontoların Uygulanış Sırası Nasıldır?

Bu sıralamada, ilk olarak malın fazlası daha sonra mal bazı ve en son olarak da genel iskonto olarak sıralanır.

  • Brüt Toplam = ( Fiyat x Miktar + Fiyat x Mal fazlası miktarı ) toplamıdır.
  • Mal Fazlası İskontosu = ( Mal fazlası miktarı x  Mal Fazlası fiyatı ) toplamıdır.
  • Mal Bazı İskontosu = ( Fiyat x Miktar x İskonto oranı ) toplamıdır.
  • Fatura Altı İskontosu = ( Brüt Toplam – ( mal fazlası iskontosu + mal bazı iskontosu) x iskonto oranı
  • Ara Toplam = Brüt Toplam – ( Mal fazlası İskontosu  + mal bazı iskontosu + Fatura Altı İskontosu)
  • Genel Toplam = Ara toplam + KDV.

İskontonun Kar – Zarar İlişkisi

İnsanların farkında olarak ya da olmayarak iskonto nedir diye sormayarak yapmış olduğu iskonto, aslında çoğu yerde kar sağladığı gibi zarar sağlama durumlara da söz konusudur. Kar sağlama durumları şu şekildedir. Bir malı aldığımızda vadesi dolmadan peşin ödeme yapmak vereceğimiz paranın daha da altında ücret ödemek demektir.

Alış kısmında böyle bir kar varken satış kısmında aynı şey görülmez. Bunun sebebi ise mal alan kişinin peşin ödenmesi ya da erken ödeme durumunda, satış yapan kişi verdiği malın daha da altında ücret alarak satış yapmış olmaktadır. İşte bu yüzden de, alış-satış durumlarında iskonto etmek hususunda gerekli ücret ekleniyor ya da çıkarılıyor durumdadır.

Bunu satış yapan kişinin malı vereceği ücretin daha üstünde vererek işini garantiye alması mümkündür. Bu sayede alan kişi erken ödemesi durumunda zarar etmez.

Bir Yorum Yap