Nedir

Kanal İstanbul Projesi Nedir ?

Kanal İstanbul Projesi Nedir, Kanal İstanbul Projesi Nedir ?

Kanal İstanbul olarak adlandırılan ve 2011 yılında gündeme getirilen çalışmalar İstanbul Boğazı’na yönelik olarak geliştirilen bir projeyi kapsamaktadır. Bu proje ile Boğaz’daki gemi trafiğinin azaltılması planlanırken İstanbul Boğazı’na alternatif bir geçiş güzergahı oluşturulması düşünülmektedir. Bu projenin uygulanabilmesi için imar kanununda da değişiklik yapılması söz konusu olurken kanalın geçeceği güzergâh Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy ilçelerinin sınırlarında yer almaktadır. Projenin Karadeniz’e bağlandığı yer ise kuzey yönünde Karaburun olurken Marmara denizi içinse bağlantı noktası Küçükçekmece Gölü olarak düşünülmektedir. Kanal İstanbul Projesi Nedir ? Uzun süredir merak edilen konular arasında ilk sırada gelmektedir. Bu projeye kapsamında gerçekleştirilecek geçiş güzergahının yanı sıra ise yat limanları, lojistik merkezler ve kıyı yapılarına bağlı olarak da farklı uygulamaların yapılması planlanmaktadır. Kanalın tamamlanmasının ardından bölgede meydana gelecek değişiklikler konusunda toplumda farklı görüşlerin yer aldığı görülürken Büyükşehir Belediyesi’nin kanal yapımına ilişkin itirazları söz konusudur.

İlginizi çekebilir: Enerji Kimlik Belgesi Nedir

Kanal İstanbul Güzergahı

Kanal İstanbul Avrupa yakasında yapılacak bir su yolu projesidir ve güzergah olarak Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy ilçelerinden geçmesi planlanmaktadır. Projenin Karadeniz’e bağlandığı nokta Karaburun olurken Marmara denizi için düşünülen bağlantı noktası Küçükçekmece Gölü’dür. Kanalın uzunluğu için yaklaşık olarak 40-45 km aralığında bir mesafe söz konusu olurken genişliği ise yüzeyden 360m tabandan ise 250m olarak planlanmaktadır. Suyun derinliği için düşünülen mesafe 25m civarında olmakta ve bu su yolu aracılığı ile İstanbul Boğazı’nın tanker trafiğine kapatılması söz konusu olmaktadır. Kanal İstanbul Projesi Nedir ? Sorusuna istinaden projeye bağlı olarak planlanan çalışmalarda İstanbul için iki yeni yarımadanın ve bir adet adanın suni olarak oluşturulması düşünülmektedir. Bu çalışmalar toplumun bazı kesimleri tarafından desteklenirken birkısmı tarafından da projeye karşı çıkılmaktadır, projenin çevreye verebileceği zararların itirazların temel nedenleri arasında yer aldığı görülmektedir.

Kanal İstanbul Ne Zaman Başlayacak ?

Kanal İstanbul Projesi Nedir ? Projeye ait çalışmaların 4 yılı kazı olarak planlanırken 7 yılda tamamlanması düşünülmektedir Proje yap işlet devret modeli esas alınarak yapılmak istenirken projenin maliyetinin çıkarılması ile çalışmaların hızlanacağı tahmin ediliyor.  Projeye ait çalışmalarda amortisman bedelleri hakkında bir veri bulunmadığı için projenin yatırım bedelinin geri dönüşünün ne sürede gerçekleşebileceği hakkında kimsenin bir fikri bulunmazken ÇED raporlarında yayımlanan bilgiler doğrultusunda proje için en önemli kalemlerin gayr-ı menkul gelirleri olduğu belirtilmektedir. Raporlardan elde edilen bilgiler ışığında proje alanının %52’lik kısmının tarım arazilerinden oluştuğu anlaşılırken bölgede yer alan tarım ve orman alanları da risk altında bulunmaktadır. Projeye ait inşaat çalışmalarının 7 yılda tamamlanması planlanırken Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda 2021 yılında çalışmaların hızlandırılacağı yönünde bilgiler yer alıyor. Bu çalışmaların yılın ilk yarısından itibaren başlaması yönünde planlamaların yapıldığı belirtilirken Kanalın Avrupa yakası için hayata geçirildiğinde bölgesel olarak birçok açıdan değişikliğin yaşanması kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkıyor.

İlginizi çekebilir: Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir

Bir Yorum Yap