Nedir

Karbon Ayak İzi Nedir ?

Karbon Ayak İzi Nedir

Kişilerin yaşadıkları yer ve hayat tarzlarına bağlı olarak ortaya çıkan karbon salınımı karbon ayak izi olarak adlandırılır. Karbon Ayak İzi Nedir ? Merak edilen konular arasında yer alırken herkesin farklı bir karbon ayak izi vardır. Kullandığımız ürünler, tükettiğimiz gıdalar, yaşam alışkanlıklarımızın her biri karbon ayak izimizin oluşmasında bize yardım eder. Karbon ayak izinin oluşmasında etkili olan unsurlar farklıdır ve bunlardan biri de enerji tüketimidir. Enerji tüketimi birçok şekilde gerçekleştirilebilir. Fosil yakıtlar kullanılarak ya da ulaşım için araçların kullanılması sırasında enerji tüketimi yapılır. Sanayileşmenin etkisi insanların karbon ayak izinin artışında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Sanayi devrimi ile başlayan makineleşme süreçleri hem insan yaşamını olumsuz etkilemiş hem de çevresel şartlarda birçok olumsuzluğun doğmasına neden olmuştur.  Sanayi devrimi ile karbondioksit salınımı çok hızlı ve kontrolsüz bir şeklide gerçekleşmeye başlamıştır.

İlginizi çekebilir: E Arşiv Fatura Nedir

Karbon Ayak İzi Hesaplama

Karbon ayak izinde birçok faktörün etkili olması atık maddelerin de bu konudaki rolünü ele almayı gerekli hale getirmektedir. Atık maddeler dünyanın doğal kaynaklarına büyük zararlar vermektedir ve bu zararlar önlenmediği takdirde çevresel felaketler kaçınılmaz olacaktır. İnsanların faaliyetlerinde görülen değişiklikler de karbon ayak izindeki artışı tetiklemekte ve bu durum da çevresel yönden zararlı sonuçlar doğurmaktadır. Karbon Ayak İzi Nedir ? Araştırılırken bunu azaltmak için neler yapılması gerektiği konusunda insanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Enerji tasarrufu yapmakla işe başlamak mümkündür ve enerji tasarrufu için birçok yöntemden yararlanılabilir. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi karbon salınımını azaltmak açısından önleyici bir çalışmadır. Konutlarda ısı yalıtımı yapılması enerji tasarrufu sağlamak açısından oldukça faydalıdır. Aydınlanma gereksinimleri karşısında tasarruflu ampullerin kullanılması, doğaya daha fazla ağaç dikilmesi alınabilecek bazı önlemler arasındadır. Karbon ayak izi ölçümü yıllık dönemlerde yapılmaktadır. Bu hesaplama sırasında ton bazında karbon ölçümü yapılır. Kişilerin ulaşım, tüketim, ısınma giderleri, yaşam alışkanlıklarına bakılarak yapılan matematiksel hesaplamalar tahmini olarak bir sonuç verir. Kurumsal karbon ayak izi hesaplanacağı zaman profesyonel anlamda çevresel danışmanlık firmaları ölçümleme yaparlar.

Karbon Ayak İzi Örnekleri

Karbon ayak izinin iki parçadan oluştuğu görülürken merak edilenlerden biri de Karbon Ayak İzi Nedir Şeklinde olmaktadır. Birincil ve ikincil ayak izi olarak ortaya çıkan parçaların kendilerine has bazı özellikleri vardır. Birincil ayak izinde fosil yakıtlara bağlı olarak ortaya çıkan CO2 emisyonları söz konusudur. İkincil ayak izinde ise kullandığımız her tür ürünün imal edilmesi, kullanılması ve bozulmaları ile ilgili olan süreçler devreye girmektedir. Birincil ayak izinde enerji tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar vardır ve bunlar arasında ulaştırma işleri, ısınma gereksinimleri, aydınlanma ihtiyaçları gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan enerji tüketimi söz konusu olur. Karbon ayak izinin azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanırken satın alınan ürünler konusunda da dikkatli bir yaklaşım sergilenmelidir. Doğaya ağaç dikilmesi ve ona zarar verecek davranışlardan kaçınılması gerekirken yaşanabilecek çevresel felaketlerin önüne geçmek için insanların bilinçlendirilmesi her zamankinden daha önemli hale gelmektedir.

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*