Kobi Nedir

Bir yatırım yaparak iş hayatına atılmak isteyen bir girişimciyseniz, açacağınız iş yerinin ilk statüsü yüksek ihtimalle KOBİ olarak tanımlanır. Yeni girişimciler KOBİ nedir? sorusuna cevap arayabilirler. KOBİ en fazla 250 çalışana sahip ve yıllık geliri 40 milyon Türk lirasını aşmayan işletmelerdir. KOBİ açılımı da zaten bu tanımla doğru orantılı olarak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme’dir. Kobi Nedir , Kobi Ne Demek , Kobi Açılımı Nedir , Kobi Özellikleri Nelerdir – KOBİ miyim Limited şirket KOBİ midir KOBİ Tanımı KOBİ Tanım 2023

KOBİ’ler yıllık gelirlerine göre mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. Birçok banka ve devlet tarafından her yıl belirli aralıklarla açıklanan KOBİ destek paketleri, bu ekonomik ölçekteki iş yerlerinin önemini her gün artırmaya devam etmektedir. Faydalanmak istenen bu paketler hangi büyüklükte işletme olduğunuzla alakalıdır çünkü açıklanan destek paketleri KOBİ’lerin sınıfına göre değişiklik gösterebilir.

    Peki sizin KOBİ’niz hangi sınıfa giriyor? Eğer iş yerinizde 10 kişiden daha az çalışana iş veren bir işletmeciyseniz ve yıllık geliriniz 1 milyon TL’yi aşmıyorsa KOBİ’niz mikro işletmedir. Eğer yıllık geliri 8 milyon TL’yi aşmayan, aynı zamanda da 50 kişiden daha az çalışanı olan bir işletmeye sahipseniz; işletmeniz küçük işletme sınıfına girmektedir. 50 ile 250 kişi arasında bir çalışına sahip ve geliri 40 milyon TL’yi aşmayan bir işletmeniz varsa, o iş yeri de orta büyüklükteki işletme olarak tanımlanır. Bu üç tanıma da uymayan iş yerleri KOBİ sınıfına girmez. KOBİ nedir? sorusuna cevap verebilen şirketler, teşvik ve destek paketlerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

Kobi Nedir Avantajları Nelerdir ?

   Bir girişimcinin daha kolay iş yapabilmesi için birtakım avantajları araştırması normaldir. Dünyada da birçok ülkenin yaptığı gibi ülkemizde KOBİ’lere birçok konuda destek vermektedir. Bu desteğin fazla olması farklı işlerde çalışan kişilerde dahi KOBİ nedir? merakı oluşturmuştur. Ekonomi Bakanlığı KOBİ’leri önemsemekte ve KOBİ’ler için birtakım hizmetler yapmaktadır. Bu hizmetlerin en büyüğü KOSGEB’i kurmasıdır. Tüm KOBİ işletmecileri KOSGEB’i ve işleyişini bilmek zorundadır. KOSGEB; KOBİ’lere destek amacıyla kurulan ve açılımı ‘’ Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ‘’ olan bir Ekonomi Bakanlığı girişimidir. KOBİ’ler için özellikle kurulmuş bu destekleme ve geliştirme başkanlığı KOBİ’lere de birçok avantaj sağlamaktadır.

    Peki KOBİ avantajları nelerdir? KOBİ avantajlarının en büyüğü kredi kolaylığıdır. Devlet politikası olarak benimsenen istihdam meselesinden dolayı bir işverenseniz, düşük faizli krediler çekebilir ve bu kaynakla işletmelerinizi büyütebilirsiniz. Kredi çekmek ya da bir iş için sermaye yaratmanın zorluğu genel olarak bilinir. Kobilere verilen bu kredi desteklerinin önemi, kaynak yaratma zorluğunun aşılması konusunda çok büyüktür.

KOSGEB, üzerine çalıştığı uygulamalar ve para politikalarıyla küçük işletmelerin sermaye problemini aşmaya devam etmektedir. Kobi avantajların bir diğeri de vergisel teşviklerdir. Alanlara göre değişiklik göstermekle beraber; endüstri, organize sanayi ve teknolojiyi kalkındırma bölgelerinde vergisel teşvikler alabilirsiniz. Teşvikler bu bölgelerle sınırlı değildir.

Eğer bir sistem geliştirmeye çalışan girişimciyseniz, devlet tarafından Ar-Ge indirimi ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik diğer teşviklerden faydalanabilirsiniz. Eğitim, kültür gelişimi konusunda iş yapan KOBİ’ler de vergi destek paketlerinden yararlanabilir. Görüldüğü üzere vergisel indirim ve kredi konusunda destek ve teşvik paketlerinin çokluğu, genç girişimcilerin KOBİ nedir? sorunu iştahla sorulmasına neden olmaktadır.

   İnsanlar KOBİ bu kadar avantajlı ise neden bu kadar desteklendiğini merak edebilir. KOBİ’lerin fazla desteklenmesinin altında bir istatistik yatıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre istihdamın büyük çoğunluğu KOBİ’ler tarafından karşılanmakta ve yaratılmaktadır. İnsanların işsiz kalması ya da istihdam yükünün devlet tarafında karşılanmaya çalışması zor bir iştir.

Bu zorlukların farkında olan ülkemiz hız kesmeden KOBİ’lere destek vermeye devam etmekte ve güncel çalışmalar yapmaktadır. KOSGEB paketlerinden yararlanmak için işverenler KOBİ miyim? Sorusunu sormaktadır. KOBİ nedir? Özellikleri nelerdir? sorularına  cevap verebilen işletmeler; uygun şartları sağlayıp, işletmelerine özel paketlerden yararlanmak için başvuru yapabilirler.

Bir Yorum Yap