Maaş

Komiser Yardımcısı Maaşı

komiser yardimcisi maasi 9529

Halkın korunmasını ve düzenin sağlanmasını sağlayan polis memurları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Polis teşkilatının amacı yurdun içerisinde huzur ve nizamın oluşturulması; vatandaşın ırz, mal ve can güvenliğinin sağlanmasıdır. Suç işlemesinin önlenmesi ve kurallara uymayan bireylerin yakalanarak adalete teslim edilmesi için çabalayan EGM çalışanları çeşitli kademelere göre sıralanmaktadır. Farklı rütbe, meslek derecesi ve görev unvanı bulunan polis memurlarının her biri bulundukları kıdeme göre maaş almaktadır. En üst kademlerden olan emniyet müdürlüğü kendi içerisinde 4 sınıfa ayrılır. En düşük kademe ise 12. Meslek derecesine sahip polis memurlarıdır. 9. Meslek derecesinde bulunan komiser yardımcısı maaşı ise meslek yılı deneyim derecesine göre değişmektedir.

İlginizi çekebilir: Psikolog Maaşı

Komiser Yardımcısı Maaşı

Memurlukta çeşitli kadro dereceleri bulunmaktadır. Okul mezuniyet durumu, işe başlama tarihi, disiplin cezası, takla sicili ve daha öncesinde memur olarak görev yapmak gibi faktörler, devlet memurlarının kademe düzeyini etkiler. Polis memurları 9. derece 1. Kademeden işe başlarlar (9/1). Kademeler 1, 2, 3 olarak ilerler ve her 1 kademe bir yılı temsil eder. Örneğin 8/1 kademesinde biri meslek hayatında üç yıl geçirmiş demektir. Bu kademeleri etkilen bir diğer faktör ise görülen eğitim öğretim süresidir. Bu kapsamda 4 yıllık yükseköğrenim mezunu kişi direkt olarak 8/1 kademesinden çalışma hayatına başlar. Komiser yardımcısı olmak isteyen bir memur ise en az 8/1 derecesine sahip olmalıdır. Memurluk kademelerine göre komiser yardımcısı maaşı listesi şu şekildedir:

  1. 8/1 Derecesinde Komiser Yardımcısı Maaşı: 6.750 TL
  2. 6/3 Derecesinde Komiser Yardımcısı Maaşı 6.800 TL
  3. 4/2 Derecesinde Komiser Yardımcısı Maaşı: 7.000 TL
  4. 2/1 Derecesinde Komiser Yardımcısı Maaşı 7.300 TL
  5. 1/3 Derecesinde Komiser Yardımcısı Maaşı: 7.500 TL
  6. 1/4 Derecesinde Komiser Yardımcısı Maaşı: 8.000 TL

Komiser yardımcılarının mesleğe yeni başladıklarında aldıkları ilk maaş 6.750 TL’dir. 25 yıl civarı komiser yardımcılığı yapan kişiler ise 8.000 TL’ ye yakın maaş almaktadır. Buna göre en yüksek seviyedeki ücreti alabilmek için kişinin yirmi beş yıl boyunca komiser yardımcılığı yapması gerekmektedir. Yılların deneyimine göre artan diğer komiser yardımcısı maaşları ise: 5 Yıl 6.800 TL, 10 yıl 7.000 TL, 15 yıl 7.300 TL ve 20 yıllık deneyimi olan komiser yardımcısı maaşı 7.500 TL’dir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde rütbeye göre alınan maaş da artmaktadır. Bu durumda en yüksek maaşı alan sınıf üstü emniyet müdüründen itibaren en az maaşa göre kademeler şu şekildedir: 1. – 2. – 3. – 4. Sınıf emniyet müdürü, emniyet amiri, baş komiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli baş polis memuru, baş polis memuru ve en az ücret alan polis memurları. 9. Seviyede olan komiser yardımcısı maaşları 6.750 TL ile 8.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. En üst seviyedeki sınıf üstü emniyet müdürü maaşları 9 bin ila 9.750 TL arasındayken; göreve yeni başlayan 8/1 kıdemli polis memurları ise 5.950 TL maaş alırlar. 2023 yılından itibaren en az emekli polis memuru maaşı 3.750 TL olarak belirlenmiştir.

Vatandaşın güvenliği ve huzuru adına çalışan polis memurları için Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 12 farklı kademe bulunur. Alınan disiplin cezaları bu kademelerin yükselmesinde ve alçalmasında etkili rol almaktadır. Polis memuru olmadan önce okunan okulun lise veya üniversite olması; yüksek lisans ise kaç yıl okunduğu gibi unsurlar başlanılacak meslek seviyesini etkilemektedir. Polislik mesleğine başlarken, üniversite mezunu kişiler 9/1 yerine bir üst seviye olan 8/1 seviyesinden işe başlarlar. Bu seviyedeki polis memuru maaşları beş bin lira civarındadır. EGM’ de 9. Meslek derecesine sahip komiser yardımcısı maaşı, sahip olunan meslek yıl deneyimine göre artmaktadır.

Komiser Yardımcısı Maaşları 2023 yılında ne kadar ?

Komiser Yardımcısı maaşı 2023 yılında 6.750 TL dir.

Komiser Yardımcısı Ne Kadar Maaş Alıyor ?

Komiser yardımcısı maaşı 6.750 TL dir.

Bir Yorum Yap