Konu - Geçici Hukuk

Geçici Hukuk

Müsadere Nedir?

Müsadere’nin kelimesi Arapça kökenlidir, Türkçede “el koyma” anlamına gelir. Hukuk alanında...

Geçici Hukuk

Mahsup Ne Demek?

Mahsup Ne Demek? Mahsup kelimesi, eski Türkçede daha çok kullanılırdı. Kısaca, “hesaplanmış”...

Geçici Hukuk

Bilirkişi

Hukukta bilirkişi, hakim veya savcıların talep etmesiyle görev alan ve kendi uzmanlık alanına göre...