Maaş

Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar

malulen emekli maasi ne kadar 10168

Bireyler sigortalı olarak çalışırken iş hayatlarında verimli olmalarına engel sağlık sorunları oluştuğunda malulen emekli olabilme hakları oluyor. 4A, 4B, 4C kapsamında çalışan vatandaşların bu şekilde emeli olabilmesi için bazı şartlar taşımalıdır. Bireyler malulen emekli maaşı ne kadar araştırmaları yaparak, yaşadıkları sağlık sorunları sonrasında ne kadar bir aylık gelir elde edebileceklerini öğrenmeye çalışır. Genel olarak meslekte kazanma ve çalışma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybeden bireylerin mağduriyetini önlemek amacı ile malullük oluşturulmuştur.

İlginizi çekebilir: Avukat Maaşları

Malulen emeklilik durumunda yaş yaştı bulunmuyor. Bu şekilde emekli olmak isteyen bireyler ölüm ve yaşlılık sigorta primi bildirmiş iseler yaşlılık aylığı almaya da hak kazanabiliyor. Bireylerin malulen emekli olabilmesi için 15 sene çalışmış olması, 1800 gün malullük süresinin bulunması ve yaşlılık primlerinin ödenmiş olması gereklidir. Malulen emekli olmak isteyen bireyler malulen emekli maaşı ne kadar araştırmaları yaparak, emeklin olduklarında ne kadar aylık gelirleri olacağını bilmek ister. Malulen emekli olabilecek bireyler epilepsi, demans, beyin tümörü, Parkinson, kanser, serbral palsi, şizofreni, anemi, Behçet hastalığı, bacak ve kol gibi belirli uzuvların organ kaybı gibi hastalıklarla karşı karşıya kalmış olmalıdır.

Malulen Emekli Maaşı

Çalışan bireylerin çalışma gücünde oluşan kayıp yüzde 40’ın üzerinde olmalıdır. Bu oranlara göre  bazı şartlar taşımaları istenir. Malulen emekli olmak isteyen bireylerdeki özür oranı yüzde 50 ile 59 arasında ise en az 16 senelik sigortalı olması şartı bulunur. Bunun yanında 4320 gün çalışmış olmalıdır. Özür oranı yüzde 40 ile 49 arasında olduğunda ise 18 sene sigortalı olunması gereklidir. Bunun yanında sigorta prim günü ise 4680 olmalıdır. Bu kapsamda Malulen emekli maaşı ne kadar araştırmaları yapanlar bu oranlara göre maaş alacaklardır. Malulen emeklilik için Sosyal güvenlik il ya da merkez müdürlüklerine başvurular yapılır. Başvuru aşamasında talep dilekçesi, ilk işe giriş belgesi, erkek bireyler için askerlik süre belgesi muaf olma durumu var ise askerlik sakat raporu, ilk işe girişteki sağlık raporu ve sağlık beyanı gibi belgeler gereklidir.

Malulen Emekli Maaşı Hesaplama

Bireyler malulen emekli maaşı ne kadar hesaplamaları yapmak için sigorta süresi ve prim gün sayısını baz almalıdır. Malulen emekliliğe başvuracak bireylerin en az 10 yıllık sigorta süresi olmalıdır. Bu süreden az olanlar 10 yıl olarak hesaplanır. Fazla olanlar ise sigorta prim gün sayısı üzerinde aylık olarak hesaplanacaktır. Malulen emeklilik talebi reddedilen bireyler Sosyal Güvenlik İl ve merkez müdürlüğüne sağlık raporlarının tekrardan incelenmesi için başvuru da bulunabilirler. Genel olarak malulen emeklilik maaşları malullük oranı, ödenen prime esas kazanca ve prim ödeme gün sayısına göre hesaplanır. Bu kriterler herkeste aynı olmayacağı için her malulen emekli olan birey aynı maaşı almayacaktır.

Malulen emeklilikte aylığın başlangıcı bireyin malul sayılmasına esas tutulan rapor baz alınarak belirlenir. Yazılı olarak başvuru yapılan tarihten önce ise bu raporun tarihi sonra ise rapor tarihinden sonraki aydan itibaren malulen emekli olan birey aylık almaya başlar. Eğer sigortalı olan birey geçici iş göremezlik geliri alıyor ise aylığını bu raporun sona erdiği tarihten itibaren almaya başlayacaktır. Bu alanda malulen emekli maaşı ne kadar araştırmalarında her bireyin aynı maaş alması söz konusu değildir. Sigortalı malullük durumları ile ilgili herhangi bir suiistimal yapmış ve bu tespit edilmiş ise malulen emekli aylığı kesilir. Devlet tarafından malulen emekli olan birey zaman zaman kontrol edilir. Malulen aylığı alırken kişi çalışmaya başlar ise aylığı kesilir. İşten ayrıldığında ise yeniden başvurması gerekir. Malullük durumu devam ediyor ise yeniden aylık bağlanabilir.

Bir Yorum Yap