Miras Avukatının Görev Ve Sorumlulukları

Her miras avukatı söz konusu vasiyetnameleri okumak, tek tek tatbik etmek ve madde madde incelemek zorundadır. Bazı vasiyetnameler sözlü olarak aktarılabilmektedir. Ancak noter huzurunda bırakılan ya da iki kişinin tanıklığında sunulan sözlü vasiyetler Miras avukatı tarafından kayıt altına alınarak işleme konmaktadır.

Miras Avukatının Görevleri

Yazılı vasiyetnameler de miras avukatlarının görevleri arasında bulunan bir diğer unsurdur. Son olarak resmi olarak bırakılan vasiyetler bulunmaktadır. Aynı zamanda eşin miras haklarının tespiti ve karşı tarafa aktarılması da miras avukatlarının bir diğer görev alanı olarak lanse edilmektedir.

Eşler boşanmış ise herhangi bir hak doğmamaktadır ve bu da avukatlar tarafından ilgili kişilere aktarılır. Yasal mirasçıların tespiti, onlarla konuşmalar ve bilgilendirme yapmalar da söz konusu görev kümesi içerisinde bulunur. Veraset ilamı da bu türde ve yönde çalışan avukatların bir diğer çalışma alanı olarak görülmektedir. Bu belge hukuk dilinde mirasçılık belgesi olarak da adlandırılmakta ve bu şekilde lanse edilmektedir. Kimlerin hak sahibi olduğunu kanıtlayan bu belgelerin yasal gereklilikleri tüm kapsamları ve yönleriyle incelenir.

Miras Avukatının Sorumlulukları

Miras avukatlarının sorumlulukları arasında reddi miras konusu da gündeme gelebilmektedir. Mirası reddeden kişiler bu avukatlara görüş bildirerek mirastan pay almama hakkına sahiptirler. 3 ay içerisinde bu yönde yapılan başvurular değerlendirilir ve kayıt altına alınır. Saklı pay konusu da diğer sorumluluklar içerisinde bulunur. Medeni kanunda yer alan bu sistem de aktif olarak başvurulan bir diğer hukuki süreçtir.

Bir Yorum Yap