Hukuk

Miras Avukatının Görevi Nerede Başlar?

miras avukatinin gorevi nerede baslar 20236

Aileler için en trajik olaylar elbette bir vefatın yaşandığı anlardır. Vefattan sonra ise, mirasçılar arasında ihtilaf yaşandığı birçok örnekte görülmektedir. Burada birbirine karıştırılan birçok sebep vardır. Mirasçılardan biri ya da birkaçı haksızlığa uğradığını düşünebilir. Bu noktada devreye iş hukuku girer. Türk Medeni Kanunu’nda tarif edilen şartlar uyarınca hakkın yerini bulması noktasında hukuk çözüm merci olur. Miras hukuku, vefat eden kişinin mal varlığının kaldığı mirasçıların hangisinin ne oranda mirastan pay alacağı konusuyla ilgilenir. Bu noktada ortaya çıkan ihtilafın çözümüne katkı sağlar. Miras hukuku alanında uzmanlaşmış olan miras avukatı müvekkilinin hak kaybını önlemek adına hukuki süreci başlatır.

 Miras Avukatının Görevi Nerede Başlar?

Miras hukukunda ihtisas sahibi olan avukat, vefattan önce de görev yapabilir. Miras sahibinin vasiyetname hazırlama sürecinde hizmet verir. Bunun yanı sıra miras avukatı veraset ilamı alınmasında hizmet verdiği gibi bu işlemlerin iptali sürecinde de hizmet vermektedir. Avukatın miras sahibi hayatta iken yaptığı hizmetler bunlardır.

 Miras Avukatı Reddi Miras İçin Ne Yapar?

            Bazı durumlarda maddi ya da manevi sebeplerle mirasçı mirastan payını almak istemeyebilir. Bu durumda reddi miras hakkı vardır. Mirastan feragat konusunda hazırlanan sözleşmeyi, uzman avukat hazırlar. Aynı şekilde mirasçılık belgesinin iptali söz konusu olduğunda miras hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattan yardım almak yerinde olacaktır. Bu konuda görev yapan avukatlar öncesinde ve sonrasında çeşitli hizmetler vermektedir.

Bir Yorum Yap