Muhtar Maaşı

Türkiye sınırları içerisinde toplam 18.335 köy, 32.207 adet mahalle bulunmaktadır. Bu yerleşim birimlerinin her birinde görev alan kişilere muhtar denir. Muhtar adayları, köy ve mahalle halkı tarafından seçilmekle beraber bulundukları bölgenin temsilciliğini yaparlar. Kelime olarak “seçilmiş kişi” anlamına gelen muhtar, bir köy veya mahallenin yönetiminden sorumlu kimselerdir. Görev aldıkları alanın idari işlerini yöneten muhtarlar aynı zamanda o alanın tüzel kişiliğini temsil etmektedir. En 18 yaş sınırı bulunan muhtarlık mesleğinde aday kişilerin 6 ay süreyle muhtar olmak istedikleri bölgede ikamet etmiş olmaları gerekmektedir. Muhtar maaşı yıllara göre artış yaşamıştır.

Muhtar Maaşı

Köy ve mahalle muhtarlıkları kaymakamlığa bağlıdır. Bulundukları köye veya mahalleyi temsil eden muhtarların çeşitli görevleri bulunmaktadır. Belirlenen muhtar görevleri arasında; bölgenin köprü, çeşme veya yol gibi ortak kullanım alanlarındaki gerekli bakım ve onarımları yapmak, ihtiyaçları yönetime bildirmek, hükûmet uygulamalarının, yasaların ve ilgili yönetmeliklerin vatandaşlara iletilmesini sağlamak gibi maddeler yer alır. Bunların yanı sıra salgın gibi bulaşıcı ve kritik hastalıklara sahip bireyleri sağlık kurumlarına bildirmek ve ihtiyaç sahiplerinin (yaşlı, engelli vb.) devlet desteğinden yararlanmasına yardımcı olmak gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Muhtarlar genel olarak görev yaptıkları bölgenin yönetiminden ve vatandaşların iyiliğinden sorumlu kişilerdir. Son yıllara göre artış gösteren muhtar maaşı listesi şu şekildedir:

  • 2021 Muhtar Maaşı: 2.426 TL
  • 2020 Muhtar Maaşı: 2.138 TL
  • 2019 Muhtar Maaşı: 1.911 TL
  • 2018 Muhtar Maaşı: 1.588 TL
  • 2017 Muhtar Maaşı: 1.406 TL

Son yapılan zamlarla beraber 2023 yılının Temmuz ayında belirlenen muhtar maaşı 2.499 TL olarak kayıtlara geçmiştir. Bulundukları alanın muhtarlığını yapmak isteyen kişiler öncelikle bazı koşulları yerine getirmelidir. Eski yönetmelikte aday muhtarlık yaşı yirmi beşken yeni Anayasa Değişikliği ile bu yaş sınırı on sekize indirilmiştir. Bu kapsamda muhtar olarak seçilecek kişi 18 yaşını doldurmuş ve en az 6 ay süreli olmak üzere muhtar adayı olacağı bölgede yaşamış olmalıdır. Bunların yanı sıra; T.C. vatandaşı olmak, okuryazar olmak, yüz kızartıcı suçlarda hüküm almamış üzere belirli muhtar olma şartları bulunmaktadır. Buna göre akli dengesi yerinde olan ve yönetimine engel oluşturacak hastalıktan muzdarip olmayan her birey muhtarlık seçimlerine aday olabilir. Türkiye’ de muhtarlık seçimleri beş yılda bir kez gerçekleşmektedir. Devlet memuru sayılan muhtarlar, 4/1 B tanımlı kamuoyundan bağımsız görev alan bağ-kurlular kapsamında sigortalı sayılırlar. Günümüzde mevcut emekli muhtar maaşı 2.000 TL olarak bilinmektedir. Muhtarlar, emekli olabilmek için 3600 prim gününün yanı sıra 60 yaş sınırını tamamlamış olmalıdırlar.

Muhtarlar mahalle ve köy halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçmenler aracılığıyla seçilen kamu tüzelkişileridir. Bulundukları bölgede yol ve köprü gibi ortak kullanım alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması, hükûmet uygulamalarının vatandaşa bildirilmesi gibi görevleri bulunmaktadır. Muhtar, bölgenin ihtiyaçlarının yönetime bildirilmesinin yanı sıra mahallede-köyde bulunan ihtiyaç sahiplerinin de devlet yardımı alabilmeleri için aracılık yapabilmektedir. Genel anlamda muhtar, bağlı olduğu bölgede halkın gerekli ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Türkiye’de 18 yaşını doldurmuş herkes muhtar adayı olabilir ancak bu adaylık sürecinde yerine getirilmesi gereken bazı maddeler bulunmaktadır. Muhtar adaylarının her biri en az 6 ay süreyle o bölgede ikamet etmiş olmalıdırlar. Muhtar olmak için eğitim şartı bulunmamanın yanı sıra yüz kızartıcı suçlardan sabıkası olmayan herkes muhtar adaylığı için başvuruda bulunabilir. Mahalle ve köy sakinlerinin oylarıyla gerçekleşen muhtarlık seçimleri 5 yılda bir yapılmaktadır. Bunun ardından vatandaşın seçtiği aday 2.499 TL muhtar maaşı almaya hak kazanır.

Muhtar Maaşları 2023 Yılında Ne Kadar ?

Muhtar maaşı 2023 yılında 2.426 TL dir.

Muhtar Ne Kadar Maaş Alıyor ?

Muhtar maaşı son güncelleme ile birlikte 2.426 TL dir.

Bir Yorum Yap