Noter Araç Satış Ücreti

2023 noter ücretleri değişecek mi ? Noter araç satış ücreti 2023 yılı için ne kadar ? 2022 Araç Noter Bedeli ve Noter araç alım satım masrafı 2023 yılında nasıl olacak ?

Araç Satışı Noter İşlemleri Ücretleri 2023

Araç Alım-Satım Noter İşlemleri 2023 Yılı Noter Ücret Tarifesi

Sıfır araç tescili 230 TL
İkinci el araç plakası değiştirmeden224 TL
İkinci el araç plakası değişirse 301 TL
Noter ihtarname ücretleri 155 TL ile 1.000 TL arası
Araç Satışı için Noterden Vekaletname Verme Ücreti 150 TL
Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 150 TL
Noterden Genel Vekalet ücreti 550 TL – 1.000 TL
Noterden Muhasebe Vekalet ücreti 170 TL
Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 111 TL
Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 55 TL – 65 TL
Noter ihtarname Ücretleri 155 TL – 1.000 TL
Noter Silah Devir Ücreti 280 TL – 300 TL
Vasiyetname Ücreti 700 TL – 3.000 TL

*noter ücretleri yıl içerisinde değişebilir.

2023 yılından itibaren araç noter satış masrafı zam aldı ve yükseldi. Son zamlarla birlikte 2023 araç noter satış ücreti toplamda 224,07 TL. TL oldu. Peki bu 224,07 TL. TL’nin detayları nelerdir bakalım.

2023 Noter Araç Satış Masrafları Detayları

Noterde araç satış ücreti 3 kalemden oluşmaktadır. Bunlar :

  • Noter Evrak bedeli : 148.50 TL
  • Noter Ücreti : 54 TL
  • Belge Baskı Ücreti : 22 TL

Noter araç satış fiyatları 2023 yılında sonuç olarak toplamda 224,00 TL’dir. Ancak eğer özel plaka almak istiyorsanız notere gitmeden önce emniyet müdürlüğüne giderek özel plaka almak için gereken bedeli ödemeli ve plakanızı adınıza ayırtmalısınız. Sonrasında noterde ayırttığınız plakayı belirterek plaka değişikliği yapabilirsiniz.

Noter Araç Satış Bedelini Kim Öder ?

Noter araç satış bedelini kim öder  ? Noter Araç Satış Ücreti  tüm masrafları alıcıya aittir. Satıcı bu masrafları ödemez. Siz de aldığınız aracınızı satarken bu masrafları ödemeyeceksiniz. Tüm harçlar ve belge masrafları ( 224,00 TL ) alıcıya aittir.

Noterde Araç Satışına Engel Olabilecek Bazı Durumlar :

Yeni aracınızı satın almaya gittiğinizde bazı durumlar araç satışına engel olabilir. Bu durumları önceden bilerek aracı satan kişi/kişilere sormanız daha sonra başınızın ağrımamasına neden olur.

  • Aracın motorlu taşıtlar vergi borcu olması , vergisinin tam olarak ödenmemiş olması
  • Aracın Hgs veya OGS borcu bulunması , hgs ve ogs borçlarının ödenmemiş olması
  • Aracın ödenmemiş tarfik cezası bulunması
  • Aracın son muayene tarihinin geçmiş olması , muayenesinin yapılmamış olması
  • Aracın üzerinde haciz yada rehin bulunması , satışının yasak olması

Bu durumlarda aracın satışı yapılamaz ve aracı satın alamazsınız. Bir araç satın almadan önce aracı satan kişiye yukarıdaki maddelerin hepsini sorun hatta belgelendirin. 2023 noter fiyatlarıSonrasında notere gidin ve noter en sonunda aracın satışına mani yoktur dediği anda parayı satıcının hesabına havale/eft olarak gönderin ve gönderirken de plaka bilgilerini ekleyin.

Kesinlikle ve kesinlikle aracın ruhsatındaki yazan isimden başkasına para göndermeyin. Yeğenim satışı verecek, kuzenim verecek, amcamın oğlu parayı alacak gibi muhabbetlere kanmayın elinizdekinden olmayın. Burada bu konu ile ilgili yaşanmış bir hikaye var.  Noter Araç Satış Ücreti 2023 yazımızı sonuna geldik. Son yazdığımız diğer yazılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 2023 noter harçları

2023 Noter Ücretleri

1-2022 Yılı Noter Araç Satış ÜcretiFiyatlar (TL)
1.a-Sıfır Araç Tescili171,00 TL
1.b-Araç Plakası Değiştirmeden224,00 TL
1.c-Aracın Plakası Değişirse*(*Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 155 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.)224,00 TL
2-2022 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti
2.a-1 Adet Tek Taraflı Evrak51,00 TL
2.b-2 Adet Tek Taraflı Evrak75,00 TL
2.c-1 Adet Çift Taraflı Evrak70,00 TL
2.d-2 Adet Çift Taraflı Evrak104,00 TL
3-Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti136,00 TL
4-Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti150,00 TL
5-Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti150,00 TL
6-Noterden Genel Vekalet Ücreti550,00 – 1.000,00 TL
7-Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti170,00 TL
8-Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme)111,00 TL
9-Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir)55,00 – 65,00 TL
10-Noter İhtarname Ücretleri155,00 – 1.000,00 TL
11-Noter Silah Devir Ücreti280 – 300 TL
12-Vasiyetname Ücreti700,00 – 3.000,00 TL

Noter Harçları 2023 Ücretleri

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için(Binde 1,13)
(Ek paragraf: 29/3/2018-7104/21 md.) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.)(Binde 30)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (92,50 TL)’den az, (47.598,90 TL)’den çok olamaz. 
2. Emanet harçları: 
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden(Binde 2,27)
Harç miktarı (6,40 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.
 
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:(Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir. 
4. Konşimento yazılması harcı: 
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan0,834
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.) 
II. Maktu harçlar: 
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden14,30 TL
2.Her nevi tebliğ(6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil)ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için25,10 TL
3. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için18,80 TL
4. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç): 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için): 
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler35,70 TL
bb) Serbest meslek kazanç defteri44,40 TL
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler44,40 TL
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi: 
100 sayfaya kadar (100 dahil)11,50 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için11,50 TL
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır 
5.Suretler ve tercümeler: 
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından2,40 TL
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)6,40 TL
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)25,10 TL
7.Tespit ve tutanak harçları: 
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti25,10 TL
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar; 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda473,20 TL
9. Düzeltme harcı: 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için5,00 TL
10. Mukavele feshi harcı: 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için5,00 TL
11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14/4/2011) Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan92,50 TL

Araç noter satış ücreti ne kadar?

2023 yılında araç satış işlemleri için notere ödemeniz gereken tutar 301,00 TL’dir.

Araç noter satış bedelini kim öder?

Noterde araç satışı yapılırken, araç devir ücretini alıcı öder. Satıcı herhangi bir ücret ödemez.

Plaka değişikliği ücreti 2023?

2023 yılı için plaka değiştirmenin bedeli 301.00TL olarak belirlenmiştir.

Bir Yorum Yap