Geçici Hukuk

Özel / Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ve Cezaları

Evrakta sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen hükümlere göre, resmi evrakta sahtecilik suçu ile özel evrakta sahtecilik suçu olarak ikiye ayrılmaktadır.

Resmi Evrakta Sahtecilik

Resmi belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde kamu güvenliğine karşı suçlar kapsamına alınmıştır. Resmi belgede sahtecilik suçu, sadece kamu görevlileri tarafından düzenlenebilen belgelerde işlenebilmektedir. Sahte evrak düzenleyerek ya da resmi evrak üzerinde değişiklik yaparak işlenmiş olan bu suçun yaptırımı ağırdır.

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenen resmi evrakta sahtecilik suçu aşağıdaki başlıklar ile açıklanır:

Sahte resmi belge üretilmesi ya da mevcut resmi belgenin gerçeğe aykırı şekilde yeniden düzenlenmesi,
Gerçek resmi belgeyi, başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek,
Sahte resmi belge olduğu bilinen evrakın kullanılması

Özel Evrakta Sahtecilik

TCK 207. maddesinde düzenlenen özel belgede sahtecilik suçu, kamu güvenine karşı suçlar kapsamına alınmıştır. Resmi olmayan ve kamu niteliği taşımayan özel bir belgenin haber vermeden, aldatma amaçlı düzenleyen ya da değiştiren kişiler özel belgede sahtecilik suçu işlemiş olurlar.

Bu suçun tespitinde aşağıdaki kriterlere dikkat edilir:

  • Özel belgenin sahte olarak düzenlenmesi ve kullanılması,
  • Başkalarını aldatacak şekilde belge üzerinde değişiklik yapılması,
  • Sahte belgenin bilerek kullanılması

Emsal Kararlar

TCK’nın 204. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçunun meydana gelebilmesi için birden fazla hareket öngörülebilir. Bu hareketlerden herhangi birinin mevcut olması halinde suç tamamlanmış sayılabilir.

Yargıtay’ın vermiş olduğu emsal kararlara göre sahte resmi belge düzenlemek, gerçek resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ya da sahte olduğu bilinen belgeyi kullanmak 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bu fiillerin resmi belge düzenleme yetkisi olan kişi tarafından gerçekleştirilmesi durumundaysa ceza artırılmaktadır. Yargıtay kararlarına göre resmi belge düzenleme yetkisi olan bir kişinin sahte belge düzenlemesi durumunda hapis cezası 3 yıldan 8 yıla kadar çıkarılmaktadır.

Resmi belgenin aksi kanıtlanana kadar geçerli bir belge olarak kullanılması durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır.

Bir kişi sahte olarak düzenlediği belgeyi başka bir suçun işlenmesi sırasında kullanmışsa, hem belgede sahtecilik suçundan hem de diğer işlemiş olduğu suçtan ayrı ayrı ceza alacaktır.

Resmi Belgede Sahtecilik Cezası Paraya Çevrilir Mi?

Resmi belgede sahtecilik suçu nedeniyle yargılamalarda, suçun basit halinde işlenmesi durumunda 2 ila 5 yıla kadar hapis, nitelikli halinde ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilir. Mahkemenin sanığa 2 yıl hapis cezası vermesi halinde, cezanın ertelenmesi mümkündür. Kararın alınmasında işlenen suçun özellikleri ve hakimin taktiri önemlidir.

Evrakta sahtecilik suçu nedeniyle verilen cezaların erteleme işlemi için süre şartının yanı sıra sanığın daha önceden kasten işlemiş olduğu bir suçtan mahkum olmaması gerekir.

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*