Maaş

Paramedik Maaşları

Paramedik Maaşları

Paramedik olarak adlandırılan kişilerin yaptığı işler acil durumlarda tıbbi müdahaledir ve ani bir şekilde gelişen çeşitli rahatsızlıklarda ilk müdahale eden kişiler onlardır. Paramedik Maaşları 2022 merak edilen konular arasında yer alırken acil durum çağrılarına cevap veren ve tıbbi hizmetlerde ilk yardım işlemini gerçekleştiren bu meslek mensuplarının maaşlarında da artış söz konusu olmuştur. TUİK verileri çerçevesinde açıklanan yıllık enflasyon oranlarına bağlı olarak maaşlarda yapılan düzenlemelerde paramedik olarak hizmet veren sağlık çalışanları için de çalışmalar yapılmıştır. Paramedik maaşları yeni başlayanlar için 3.950 TL civarında değişirken çalışılan kuruma göre bu maaşlarda farklılık olması söz konusudur. Hastanelerin acil servis bölümlerinde çalışan paramediklerin maaşlarında hizmet sürelerine bağlı olarak artış yaşanırken 5 yıllık bir meslek çalışanı 4.100 TL maaş almaktadır. Acil tıp teknikeri olan paramedikler oldukça önemli sorumlulukları yerine getiren meslek gruplarıdır.

İlginizi çekebilir: Türk Telekom Bakiye Sorgulama

Paramedik Özel Hastane Maaşları 2022

Paramedik Maaşları 2022 özel hastanede ya da devlet hastanesinde çalışan meslek mensupları farklı ücretlendirmelere tabi olurken devlet hastanelerinde yeni çalışmaya başlayan paramedikler için maaş miktarı 3.950 TL olmaktadır. Bunun yanı sıra hizmet yılı arttıkça maaş miktarında artış olması söz konusudur ve rakamların 4.750 TL’ye kadar çıktığı görülmektedir. Özel hastanelerin ücret politikalarına bağlı olarak farklı bir maaş almaları mümkün olurken ayrıca döner sermaye üzerinden de ek maaş uygulamasına tabi olmaktadırlar. Maaşları belirlenirken nöbet tuttuklarında aldıkları ilave ücretler, yabancı dil tazminatı, çocuk yardımı gibi ek ödemeler sayesinde paramedikler görünen rakamların dışında farklı maaşlar alabilmektedirler. Paramedik olarak da adlandırılan acil tıp teknisyenleri 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra görev yapabilmektedirler. Ayrıca 4 yıllık lisans eğitiminin ardından da çalışabildiklerinden maaşlarında da farklılık olması söz konusudur.

Paramedik Bölümü Kaç Yıllık ?

Sağlık meslek liselerinden mezun olan adaylar iki senelik yüksekokul okuduklarında kadrolu olarak çalışma hakkını kazanmaktadırlar. Ayrıca istedikleri takdirde 4 yıllık lisans eğitimini de tamamlayabilmektedirler. Devlet hastanelerinde çalışan paramedikler ile özel hastanelerde çalışanlar arasında maaş farkı olmasının nedenlerinden biri de her hastanenin farklı bir döner sermayeye sahip olmasıdır. Özellikle büyük şehirlerde bulunan hastanelerin döner sermayeleri daha fazla olabilmekte ve bu durumda da çalışanların maaşlarında belirgin farklar ortaya çıkmaktadır. Paramedik Maaşları 2021 yapılan düzenlemeye bağlı olarak ilk giriş için 3.950 TL olarak belirlenmiş durumdadır.

Üniversite mezunu olan paramedikler ise yaklaşık olarak 5.000 TL maaş almaktadırlar. Üniversite mezunu olan acil tıp teknisyenleri için de döner sermaye üzerinden maaşlarına yapılan ilaveler söz konusu olmaktadır. Paramedik olarak adlandırılan sağlık çalışanları ilk yardım konusunda uzmanlık sahibidirler ve 112 acil sağlık birimlerinde görev almaktadırlar. Ambulans operatörü ya da acil tıp teknikeri olarak da bilinen paramedikler aniden gelişen çeşitli rahatsızlıklarda ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanlarıdır ve oldukça önemli görevler üstlenmektedirler. Maaşları da çalıştıkları kuruma bağlı olarak değişiklik gösterirken hizmet yıllarına bağlı olarak da farklılıklar oluşabilmektedir.

Bir Yorum Yap