Advertorial

Patent Tescili Neden Bu Kadar Önemli?

Patent Tescili Neden Bu Kadar Önemli

Patent tescili, sahibine, bir buluşu kamuya açıklanmak üzere yayınlamak karşılığında, sınırlı bir süre için başkalarını bir buluşu yapmaktan, ithal etmekten, kullanmaktan ve satmaktan men etme yasal hakkını veren bir fikri mülkiyet biçimidir. Bir patent başvurusu, buluşla ilgili teknik bilgileri güvence altına almak için kamuya açıklanmalıdır.

Patentin Tarihçesi

Antik Yunanistan’da, Yunanistan’ın Sybaris şehrinde, bazı patent haklarının tanındığına dair bazı kanıtlar olmasına rağmen, ilk yasal patent tescil sisteminin genellikle 1474 Venedik Patent Statüsü olduğu kabul edilir.

1474 yılından itibaren, patentler rutin olarak Venedik’te verildi ve burada yenilikçi ve yaratıcı icatların gelecekteki ihlalciler için yasal dokunulmazlık kazanmak için bir sonraki nesillere iletilmesini gerektiren bir yasa çıkardılar. Venedikliler göç ettiğinde, yeni evleri benzer patent koruması için başvurdu. Bu, patent al sistemlerinin diğer ülkelere yayılmasına katkıda bulunmuştur.

Geçerlilik

Patent hakları, çoğu ülkede ortak hukuk kapsamındadır ve patent sahibi, haklarını uygulamak için patenti ihlal eden herkesi dava edebilir. Patent, bazı endüstrilerde önemli bir rekabet avantajı şeklidir.

Prensip olarak, patent sahibi, patentli buluşun başkaları tarafından ticari kullanımını kısıtlama veya yasaklama hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, patent tescili koruması, buluşu, patent sahibinin izni olmadan başkası tarafından üretilemeyeceği, kullanılamayacağı, iletemeyeceği veya ticari olarak satılamayacağı anlamına gelir. Koruma, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren genellikle 20 yıl gibi sınırlı bir süre için verilir.

Patent Nedir?

Patentler yenilik için bir itici güç, ticarileştirme ve teknoloji transferi için rekabeti kontrol altında tutmak için bir araçtır. Patent tescili, yalnızca belirli bir süre için bir kişinin yeniliği üzerinde tekel oluşturmaz, aynı zamanda bir buluşu koruyan hayali bir sınır sağlar. Bu suretle, bir patent sahibinin izni olmaksızın bir ürünü kullanan, satan, imal eden veya ithal eden veya patentle korunan bir işlemi kullanan veya uygulayan kişi, söz konusu sınırı “aşmış” ve patent haklarını ihlal etmiş olur. Çoğu patent tescili başvurusunda bulunan kişi, başvuru süreci hakkında iyi bilgilendirilmiş olsa da, patent taslağı hazırlamanın ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık eksikliği olabilir: Patent, bir patenti ihlal eden ile ihlal etmeyen arasındaki bu hayali sınırı çizecektir. Özellikle KOBİ’ler, start-up’lar ve bağımsız yenilikçiler, “tam belirtim” olarak adlandırılan tekno-yasal belgede tanımlanan korumanın nasıl etkinleştirildiğini araştırmalıdır.

Patent Tescili sNeden Bu Kadar Önemli
Patent Tescili Neden Bu Kadar Önemli? 3

Patent Nasıl Alınır?

İşte patent nasıl alınır sorusunun cevapları:

  • İlk önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılır.
  • Türk Patent ve Marka Kurumu’nun hazırladığı araştırma raporu başvuru yapan kişiye verilir.
  • Araştırma raporu yayınlanır.
  • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan patent inceleme raporu teslim edilir.
  • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi (uygun bulunması halinde) verilir.

Patent tescili sistemi, sahiplerine, patentli buluşu üretme, kullanma, dağıtma veya satma dahil olmak üzere, patentli yeniliği veya teknolojiyi kullanmalarını engelleme veya kısıtlama hakkı veren münhasır bir Fikri Mülkiyet şeklidir. Patent hakları, patent sahiplerinin üretim maliyetlerini telafi etmelerini ve patentli teknolojinin geliştirilmesinde bir yatırım getirisi elde etmelerini sağlar. Ayrıca, bir ulusun genel ekonomik büyümesi için de oldukça önemlidir.

Bir patentten elde edilen değer, patent tescili sahiplerine birçok fayda sağlar ve bunlardan bazıları bir işletme için daha uygulanabilir olduğunu kanıtlayabilir. Her şeyden önce, bir patent, şirket endüstrisinde hareket özgürlüğü sunar. Dünya çapındaki şirketlerin çoğu için bu hareket özgürlüğü, özellikle çok sayıda rakibin bulunduğu kalabalık bir sektörde daha da değerli olabilir. Patent başvurusunun zamanında ve erken yapılması, bir başkasının aynı fikir veya yeniliğe karşılık gelen bir patenti hâlihazırda almış olma riskinin sınırlandırılmasına yardımcı olur. Kuşkusuz, bir patent için ne kadar erken başvurursanız, bu yarışta birinci olma şansınız o kadar yüksek olacaktır.

Bir patent, aynı zamanda, bir şirketin endüstrisinin sadece içindeki değil, aynı zamanda dışındaki ticari firmalara lisans fırsatları sağlamak için de büyük bir potansiyele sahiptir. Aktif bir patent al programı, genellikle şirket tarafından uygulanmayan iş süreçlerini veya teknolojiyi kapsayan bir patentin lisanslanmasından çok fazla gelir elde edilmesine yol açabilir. Bir patent hibesi, küçük işletmelerin veya bireysel mucitlerin, bu fikirleri piyasaya sürmek için çok daha iyi finansal veya teknik konumda olabilecek başkalarına hakları satma veya lisans verme konusunda ilerlemelerini sağlar.

Bir Yorum Yap