Pratisyen Hekim Maaşı 2023 , Pratisyen Hekim Maaşı Ne Kadar ?

Üniversitenin tıp fakültesinde 6 yıl eğitim aşmış kişiler doktor unvanı almaya hak kazanırlar. Pratisyen hekimlik, bu altı yılın sonunda ulaşılan ilk doktorluk seviyesini temsil eder. Tıp fakültesi mezunu kişiler pratisyen hekim olarak işe başlayabilirler. Yeni mezun doktorlar hastaneler başta olmak üzere; sağlık ocakları, verem savaş dispanserleri, kurum hekimlikleri ve özel poliklinikler gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler. Pratisyen hekimliğin ardından Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girip ilgili alanda eğitim alarak uzman doktor olunabilmektedir. 1981 yılında çıkarılan yasa kapsamında Türkiye’de ulaşılabilecek en üst doktorluk unvanı profesörlüktür. Tıp fakültesinin ardından unvana göre alınabilecek ilk ücret pratisyen hekim maaşı, son ücret ise profesör doktor maaşıdır.

İlginizi çekebilir: Profesör Maaşı

Pratisyen Hekim Maaşı

Ordinaryüs, herhangi bir sanat veya meslek grubunun ileri derece uzmanlığına ulaşmış kişilere verilen unvandır. Dünyada ordinaryüs profesör unvanına ulaşmış toplam 57 Türk profesör bulunmaktadır.  En az beş yıl boyunca üniversitelerde profesör olarak eğitim vermiş, alandaki üstün başarılarıyla tanınmış üst düzey öğretim üyeleri “bilim insanı” olarak da bilinen ordinaryüslük seviyesine erişebilirler. Profesörlerin hocası anlamına gelen ordinaryüs kavramı 1981 yılında çıkarılan yasa ile Türkiye’de kaldırılmıştır. 1954 yılında “Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat” adlı eseriyle ordinaryüs unvanına sahip olmuş son kişi Reşat Kaynar’dır. Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar, 2006 yılında Ankara Gazı Tıp Fakültesinde hayatını kaybetmiştir. Bu kapsamda doktorluk mesleğinin son seviyesi 1981 yılına kadar ordinaryüs profesörlükken şu an sadece profesörlüktür. Profesörlüğe kadar uzanan tıp hayatında alınan ücretler ise şu şekildedir:

 1. Pratisyen Hekim Maaşı:7.000 TL – 7.950 TL
 2. Uzman Doktor Maaşı: 8.000 TL – 9.337 TL
 3. Doçent Doktor Maaşı: 8.500 TL – 15.000 TL
 4. Profesör Doktor Maaşı: 10.060 TL – 20.000 TL

Özel hastanelerde çalışmak, kişisel kliniğe sahip olmak, unvan seviyesi, çalışılan devlet kurumu gibi birçok faktör doktorluk maaşlarını etkilemektedir. Pratisyen hekim maaşı çalışılan bölgeye göre de değişiklik gösterir. Türkiye’de 7 adet bölge olmakla beraber bu bölgeler il ve ilçeleri temsil etmektedir. Bu noktada Ağrı’da (7. Bölge) görev alan pratisyen hekim, İstanbul’da çalışan bir doktordan daha fazla maaş almaktadır. Türkiye bölgelerine göre 2023 yılında pratisyen hekim maaşları şu şekildedir:

 • 1. Bölge Pratisyen Hekim: 7.000 TL
 • 2. Bölge Pratisyen Hekim: 7.150 TL
 • 3. Bölge Pratisyen Hekim: 7.250 TL
 • 4. Bölge Pratisyen Hekim: 7.400 TL
 • 5. Bölge Pratisyen Hekim: 7.500 TL
 • 6. Bölge Pratisyen Hekim: 7.700 TL
 • 7. Bölge Pratisyen Hekim: 7.950 TL

Her meslek grubunda olduğu gibi kıdem yılı ve uzmanlık seviyesi gibi faktörler doktor maaşlarını etkilemektedir. İş alanının özel ya da devlet kuruluşu olmasının yanı sıra bu kurumun Türkiye’nin hangi bölgesinde yer aldığı da alınacak ücretlerin üzerinde etkili rol oynamaktadır. Tıp fakültesinden mezun olup pratisyen hekim unvanı alan kişi; rapor yazma, ilaç reçete etme, fiziksel muayenede bulunma, hastalıklara teşhis koyma ve tedavide bulunma gibi görevlere sahip olur. Doktor olmak isteyen kişilerin mesleğin getirdiği yoğun tempoya ayak uydurması gerekmektedir.

Tıp bölümü, ucu bucağı bulunmayan uzun bir eğitim sürecidir. Okunan altı yılın ardından pratisyen hekim unvanına sahip olan kişilerin, başarıya ulaşabilmek için ömürlerinin büyük bir kısmını bu alana adaması gerekmektedir. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile başlayan bu süreç, profesör doktorluk kademesiyle son bulur. 1981 Yılına kadar profesörlüğün bir üst seviyesi bilim insanlığını temsil eden ordinaryüslüktü. Türkiye’de farklı alanlarda bu seviyeye ulaşmış 57 kişi kayıtlara geçmiş ve profesör hocası unvanına sahip olmuşlardır. Doktorluk mesleğinde kıdem yılı, eğitim durumu ve çalışılan Türkiye bölgeleri alınan maaşları etkilemektedir. İlk seviye olan pratisyen hekim maaşı en az 7.000 TL’dir. Sonrasında alınacak unvanlar ve çalışılacak alanlarla bu ücretler büyük oranda değişiklik göstermektedir.

Pratisyen Hekim Maaşları 2023 yılında ne kadar ?

Pratisyen Hekim Maaşı 2023 yılında 7.000 TL dir.

Pratisyen Hekim Ne Kadar Maaş Alıyor ?

Pratisyen Hekim maaşı 7.000 TL dir.

Bir Yorum Yap