Nedir

Prime Esas Kazanç Nedir ?

Prime Esas Kazanç Nedir

Ücret ile çalışan kişilerin kazançlarından bazı yasal kesintiler yapılmaktadır. Bunlardan ilki de SGK primleri olmaktadır. Çalışan kişilerin 4/a’lı sigortalı olmaları dolayısıyla kaynaklanan bu kesintiler, belirlenen Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili kurallara bakılarak yapılır. Üzerinden sigorta primlerine göre hesaplanan prime esas kazanç matrahı da 5510 sayılı Kanun hükümlerince belirlenmektedir. Prime Esas Kazanç Nedir ? Diye tam bir açıklamada yapacak olursak; İşverenin çalışanlarına emeklerinin karşılığı olarak veya motive amaçlı farklı isim, neden ve amaç doğrultusunda çeşitli ödemeler yapmasıdır. Ödeme yapılıp prime verilecek her departmanın, kendine has özelliklerine bakılarak ödemelerin yasal kesintilere tabi olup olmayacağı da belirlemektedir.

“Prime esas kazanç” dediğimiz durum, çalışanların üzerinden SGK ve İşsizlik primi, işçi ve işveren paylarının kesilmesini ve  ödeme kalemlerinin tamamını ifade etmektedir. İşçiye ödenen ücretin yanı sıra  ek ödemeler içerisinde prime tabi tutulacak kişilere, gereken toplam prime esas kazancı verecektir. Her ödeme kalemi prime esas kazancına tabi olmayabilir. Yani altını çizmek gerekirse, her ödeme tutarından SGK ve İşsizlik primi kesilmemektedir. Hangilerinden kesileceğini 5510 sayılı Kanun’un 80. Maddesine göre bakılarak tespit edilmektedir. Buna göre, çalışana ödenen prim, ikramiye, ücret,  fazla mesai, yol parası ve benzeri gibi ödemeler prime esas kazanca dahilinde olurken; evlenme yardımı, ayni yardım, kıdem tazminatı, kasa tazminatı gibi ödemeler yasa gereğince prime esas kazancına dahil olmaktadır. Buna bakarak söyleyebiliriz ki, çalışanlara verilen prime ücreti, onların kurum bünyesinde bulunduğu süre zarfında ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. 

İlginizi çekebilir: Synaptics Pointing Device Driver Nedir ?

Prime Esas Kazanç Hesaplama

Prime Esas Kazanç Nedir ? Sorusu ile beraber bu ücretin nasıl hesaplanacağı da gündeme gelebilmektedir. Matrah, prime esas kazancının üzerinden hesaplama yapmak için baz alınan değeri ifade etmektedir. Her bir yasal kesinti ile kendi kurallarına göre belirlenen matrah üzerinden kesilen kazançların, primlerin hesabını gözeterek günlük kazanç sigortası olan kişinin bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biri tutarındadır. Fakat günlük ücret, kazanç hesaplandığında göz tutulan, belirli ay içindeki bazı günlerinde çalışmamış ve çalışmadığı bu günler için herhangi bir ücret almamış sigortalı kişinin günlük kazancı, o ay için de prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bakılarak bölünmesi ile  hesaplanıp gerekli işlemler yapılmaktadır.

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabına bakarsak esas tutulan gün sayılarını, bunların prim ödeme gün sayılarını belirtip göstermektedir. Buna karşılık işveren ile sigortalı arasında kısmî süreli çalışma, hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması önem arz etmektedir. İlerleyen sürecin bir ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saate için ücret alan sigortalı kişiler, ay içindeki prim ödeme gün sayısını, bu ay içindeki toplam çalışma saatleri süresince 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık iş görme zamanına göre hesabı yapılıp günlük çalışma saatine bölünmesiyle bulabilir. Bu hukuksal şeklinde hesaplandığında gün kesirleri bir gün kabul edilir.

Prime Esas Kazanç Brüt Ücret Midir ?

5510 Sayılı Kanunun 4/a bendinin kapsamında var olan  yani SSK kapsamında çalışan kişi,  sigortasının belirlediği kazançlar haricinde prime esas kazanç hesabında dikkate alınmaz. Bu doğrultuda o ay içerisinde ki hizmet dökümünde brüt ücret toplamında görünmemektedir. Prime Esas Kazanç Nedir ? Sorusu ile yazımıza ilk başladığımızda prime ücretinin neleri kapsadığına değindik. Bununla beraber  belirtilen istisnaların dışında kalan her ne adla olursa olsun ayni yardım yerine geçmek üzere tüm ödemeler ile  yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur.

İlginizi çekebilir: Uzman Çavuş Nasıl Olunur

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*