Maaş

Psikolog Maaşları

psikolog maaslari 6144

Psikologlar insan davranışlarını inceleme sureti ile onları anlamaya çalışan ve mesleki anlamda sahip oldukları deneyimlerini bilimsel araştırmalarda kullanan bilim insanlarıdır. İnsan davranışlarını incelerken hayvan davranışlarının da gözlemlenmesi psikologların yaptığı bilimsel çalışmalarda başvurulan yöntemler arasındadır. Psikolog Maaşları 2023 öğrenilmek istenirken psikologların görev ve sorumlulukları birden fazladır. Psikologlar insan ve hayvan davranışlarını incelerken insanın düşünce biçimleri, duygu dünyalarını ve bunlara kaynak teşkil eden olayları da dikkate alırlar. Çeşitli ruhsal problemler karşısında bilimsel yöntemlerin kullanılmasına bağlı olarak çözümler üreten psikologlar hastaların tedavi süreçlerinde görev alırlar. Psikologlar devlet ya da üniversite hastanelerinde çalışabilecekleri gibi özel olarak da hizmet verebilmektedirler. Psikologlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilen meslek mensuplarıdır. Psikologlar için belirlenen güncel maaş tutarı 4592 TL olurken bu rakam yukarı doğru artış gösterebilmektedir. Bu artışta psikoloğun deneyimleri ve hizmet süreleri etkili olmaktadır.

İlginizi çekebilir: OGS Bakiye Sorgulama

Klinik Psikolog Maaşları 2023

Tıp fakültelerinde eğitim gören bireyler mezun olduklarında ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlaşmak istediklerinde psikiyatrist olarak adlandırılmaktadırlar. Psikiyatrist olarak görev yapan doktorların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulama yetkisinin yanı sıra ilaç yazma yetkisi de vardır. Psikiyatristler; bipolar bozukluk, panik atak, uyku ve yeme bozukluğu gibi birçok rahatsızlığı tedavi edebilmektedirler. Psikolog Maaşları 2023 söz konusu olduğunda ücretlendirmenin 4.592 TL’den başladığı ve 7000 TL’ye kadar yükseldiği görülmektedir. Özel hastanelerde görev alan psikologların maaşları da bundan farklıdır. Ayrıca özel hastanede görev alan klinik psikologların aldığı maaşlar da doktorun kıdemine ve sahip olduğu unvana bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Özel kuruluşlarda çalışmaya başlayan bir psikolog 2.500 TL maaşla işe başlarken deneyimine ve hizmet süresine bağlı olarak bu rakam 7000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Devlet Hastanesi Psikolog Maaşları 2023

Psikolog olarak adlandırılan bireyler üniversitelerin edebiyat fakültelerine bağlı psikoloji bölümlerinden mezun olan kişilerdir. Lisans eğitiminin ardından yüksek lisans yapmak gerekli olduğundan psikolojinin alt dallarından birinde 2 yıllık yüksek lisans eğitimi tamamlanarak psikolog olunabilmektedir. Psikologların psikiyatristler gibi ilaç yazma yetkileri yoktur ve daha genel anlamda sorunlara yönelik yardımlarına başvurulan meslek mensuplarıdır. Psikologlar terapi ve danışmanlık hizmetlerine gerek duyulduğunda başvurulan kişilerdir. Psikolog Maaşları 2023 Devlet hastanelerinde çalışan psikologların işe yeni başlamaları durumunda yaklaşık olarak 4500 TL bir maaş almaları söz konusudur. Uzmanlığa bağlı olarak bu oranlarda artış görülmektedir. Psikologlar devlet hastanelerinde, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapabilmektedirler. Klinik psikologlar özel ya da devlet hastanelerinde görev yaparken psikolog olarak adlandırılan meslek mensupları geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Okullarda, çeşitli özel eğitim kurumlarında psikologlar görev alabilmektedir. Kamu kurumlarında çalışan ve göreve yeni başlayan bir psikolog ortalama olarak 4.500 TL maaş ile işe başlamaktadır. Özel sektörde yeni başlayan bir psikoloğun maaşı ise yaklaşık 2.500TL civarındadır.

Bir Yorum Yap