Hukuk

Şantaj Suçu

Şantaj Suçu

Mağdurun tehditten daha fazla huzursuz edildiği suç tiplerinden biri de Şantaj Suçu olarak adlandırılır. Tehlike suçu olarak görülen bu suç çeşitli şekillerde işlenebilir. Kişi kanuna aykırı bir eylemi yapmaya ya da yapmamaya zorlanabilir. Haksız çıkar sağlamaya yönelik olarak şantaj suçu işlenebilir. Ayrıca bir kişinin şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek açıklamalar yapılarak kişi tehdit edilerek şantaj yapılabilir. Tehdit suçunun özel bir şekli olan şantaj suçunda şikâyet gerekmese de savcılık kendiliğinden soruşturma açabilir. Ceza davası kapsamında olan bu suç savcılığın resen harekete geçebileceği suçlar arasındadır. Savcılık bu konuda herhangi bir şekilde şüphe duyduğunda kendiliğinden soruşturma başlatma yetkisine sahiptir. İddia makamı bu durumda bir dosya hazırlayarak dava açar. Şantaj süresi açısından herhangi bir şikâyet süresinin bulunmadığı görülür. Dava zamanaşımı süresinden bahsedilmesi gerektiğinde bu sürenin 8 yıl olduğu görülür. Bu suç uzlaşma kapsamında yer almaz. Zamanaşımı süresi geçildiğinde suçla ilgili soruşturma yapılması mümkün olmamaktadır.

İlginizi çekebilir: Uyuşturucu Madde Suçları Neden Para Cezasına Çevrilmez ?

Şantaj Suçu TCK

Türk Ceza Kanunu ile suç işlendiğinde ne tür yaptırımların uygulanması gerektiği belirlenir. Bunun yanı sıra kanunlar toplum yaşamında ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapar. Hukuk kuralları toplumda oluşabilecek suçların engellenmesini amaçlarken suçun ortaya çıkması durumunda da hangi müeyyidelerin uygulanacağı bu sayede belli olur. Şantaj Suçu TCK sayesinde ne tür cezaların verileceği anlaşılır. Bu suça istinaden bir yargılama yapılacağı zaman Asliye Ceza Mahkemeleri devreye girmektedir. Seçimlik hareketli suçlar arasında yer alan bu suç çeşitli biçimlerde işlenebilmektedir. Mağdur kanuna aykırı bir şey yapmaya şantaj yolu ile itildiğinde bu suç oluşur. Mağdur yükümlü olmadığı bir şey yapmaya şantaj aracılığı ile zorlandığında da bu suçun ortaya çıktığı görülecektir. Fail haksız bir çıkar elde etmek için de şantaj suçunu işleyebilmektedir. Mağdurun şantaj yolu ile kanuna uygun olmayan bir eylemi yapıp yapmamaya itilmesi suçun oluşması için yeterli olur. Bu tür bir suç işlendiğinde ise her şekli için verilecek cezalar aynıdır.

Şantaj Suçu Cezası

Şantaj Suçu işlendiğinde bu suça istinaden verilecek cezalar da belirlenir. Kanunlar suçlar karşısında hangi yaptırımların uygulanacağını belirlerken suçun niteliklerini dikkate alır. Şantaj Suçu Cezası söz konusu olduğunda verilen cezalar suçun tüm biçimleri için aynı olur. Bu suça istinaden 1-3 yıl aralığında hapis cezası verilebilir. Ayrıca adli para cezası da bu suç için uygulanmaktadır. Şantaj suçunun tehdit suçundan da ayrılan bazı özellikleri bulunur. Tehdit suçu genel kastla işlenen suçlar arasındadır. Mağdur haksız bir kötülüğe ya da zarara bu suç nedeni ile uğratılır. Şantaj suçları genel kastın yanı sıra özel kast ile de işlenebilen suçlardır. Şantaj suçları işlendiğinde bu suça istinaden verilen cezaların adli para cezasına çevrilebilmesi mümkün olmaktadır.

Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mı ?

Şantaj Suçu ile ilgili olarak verilecek cezalar sırasında bazı uygulamalardan yararlanılmaktadır. Bunlardan biri cezanın adli para cezasına çevrilmesi olurken bir diğeri ise HAGB kararının verilebilmesidir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması olarak adlandırılan uygulamaya şantaj suçuna istinaden başvurulabilir. Bu suça bağlı olarak cezanın ertelenebilmesi de söz konusu olmaktadır. Fail için bu uygulamalardan yararlanılabilmesi ise koşulların sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bu suç başka suçlarla birlikte de işlenebilen suçlar arasında yer alır. Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mı ? Araştırıldığında bu suçun takibinin şikâyete bağlı olmadığı anlaşılır. Savcılık bu suça istinaden kendiliğinden soruşturma başlatabilir. Şantaj suçu tehdit suçunun özel bir şeklidir. Bu sebeplerden dolayı da takip edilmesi için şikâyetin gerçekleşmesine gerek duyulmamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Şantaj Nedir ?

Mağdurun tehditten daha fazla huzursuz edildiği suç tiplerinden biri de Şantaj Suçu olarak adlandırılır.

Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mı ?

Savcılık bu suça istinaden kendiliğinden de soruşturma başlatabilir.

Şantaj Suçu Cezası Nedir ?

Bu suça istinaden 1-3 yıl aralığında hapis cezası verilebilir. Ayrıca adli para cezası da bu suç için uygulanmaktadır.

Bir Yorum Yap