Nedir

Sivil Toplum Kuruluşu Nedir ?

Sivil Toplum Kuruluşu Nedir

İnsanlar yapısı gereği sosyal canlılardır ve çevrelerindeki olaylara karşı duygusal tepkiler göstermektedirler. Bu nokta da kar amacı gütmeden gönüllü faaliyetlerde bulunma istekleri ortaya çıkabilir. Sivil toplumlarda  bu bireylerin oluşturduğu organizasyonlardır. Kısaca, Sivil Toplum Kuruluşu Nedir ? (STK)  sorusunu tanımlayacak olursak: 

Gönüllü kişilerin bir araya gelerek iyi bir amaç, fayda doğrultusunda, herkes için daha iyi bir yaşam sağlamayı hedefleyen yasal örgütlerdir

Sivil toplum kuruluşları (STK) genel olarak, sosyo ekonomik, işçi hakları, eğitim, çevre ile hayvanları korumaya çalışan, kültürel ve hayır işleri gibi alanlarda aktivitelerde bulunan yardım kuruluşlarıdır.

 İnsanlar sivil örgütler ile yapmış olduğu çalışmaların sonucunda psikolojik olarak, çevrelerine ve kendilerine yarar sağlamış olduklarını hisseder; Böylelikle yeni bakış açıları kazanmış ve kendini geliştirmiş bireyler var olur. sonuç olarak da bulunduğumuz toplum ileri giderek gelişir, herkese fayda sağlanır, refah düzeyi artar. Bu açıdan STK bireyle beraber topluma da hizmet eden çok amaçlı örgütler olup temel amacı gönüllü bireylerle toplumu iyileştirerek herkes için olumlu katkı sağlamaktır.

 Sivil Toplum Kuruluşu Nedir ? sorusunu cevapladıktan sonra, bir de akıllarda soru işaretine neden olan ve cevaplanmayı bekleyen; belirli amaçlarla hareket eden, bazı kuruluşların STK olup olmadığını inceleyip cevaplayalım:

İlginizi çekebilir: Tip 2 Diyabet Nedir

Kızılay Sivil Toplum Kuruluşu Mudur ?

 Sivil Toplum Kuruluşu Nedir ? kapsamında Kızılay Sivil toplumunu incelersek, Türkiye’de 1868 yılında kurulan varlığını günümüzde de devam ettiren en eski sivil toplum örgütlerinden biridir. Kan ihtiyacı başta olmak üzere, toplumsal dayanışmayı arttıran, sosyal refahı yükselten; yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırma görevlerini üstlenen önemli bir kuruluştur. Bunun yanında, yerel ve ulusal olarakta hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlere örnek verirsek, uluslararası yardım, sosyal hizmetler, göç ve mülteci hizmetleri, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik çalışmaları ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyetler yürütürerek topluma yarar sağlamayı amaçlayan geniş çaplı çalışmalarda bulunur.

Lösev Sivil Toplum Kuruluşu Mudur ?

  Lösev birçok yerde vakıf olarak geçtiğinden, sivil toplum örgütü olup olmadığı tartışılır. LÖSEV‘deki  insanlar gönüllü çalışmaktadır ve bu özelliği ile sivil toplum kuruluşu niteliğindedir. LÖSEV, (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) 1998 yılından Türkiye’de kurulup birçok lösemili çocuk ve ailesine maddi-manevi destekler vermektedir. LÖSEV‘ in temel amacı, hasta çocuklara yardım edip ailelerine destek sağlamaktır.. Bu denli önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak, tamamen gönüllü kişiler ve hayırsever ile işlerini yürütüp hizmet vermektedir. Güven esaslı bir kuruluştur, Yürüttüğü çalışmalarla çocukların tedavilerinde hızlı sonuçlara ulaşmıştır. Sivil Toplum Kuruluşu Nedir ? kapsamında, bir incelemede daha bulanarak farklı bir kuruluşlardan örnek göstermiş olduk.

Mehmetçik Vakfı Sivil Toplum Kuruluşu Mudur ?

  Mehmetçik Vakfı da LÖSEV gibi, sivil kuruluş olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu nokta da, gönüllü kişilerden var olma özelliği nedeniyle, sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Fark olarak daha çok devlete bağlı bir yapılanma içerisindedir. Mehmetçik Vakfı, 17 Mayıs 1982’de kurulup varlığını günümüze kadar getirebilen bir sivil toplum kuruluşudur. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yaptığı vatan hizmeti esnasında; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden ya da yaralanan mehmetçiklerin, bakmakla sorumlu oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere yardım eden bir kuruluştur. Türk halkı, TSK mensupları ve yardımsever firmalar tarafından finanse edilen bir vakıftır. Mehmetçik Vakfı ile de Sivil Toplum Kuruluşu Nedir ? soruna bir başka farklı kurumu da örnek vererek daha net bir şekilde açıkladık. Örnekleme yöntemiyle  diğer bakış açılarından kuruluşları araştırıp incelemiş olduk.

  Sivil Toplum Kuruluşları, kamuoyu oluşturarak toplumda bilinç ve etki yaratır. Gönüllü kişilerden oluşan ve  kar amacı gütmeyen her örgüt sivil toplum kuruluşu olarak sayılır. insanların yararlı faaliyetleriyle yürüyen bu örgütler, Ülkelere can damarı olur ve sosyal yapılandırmayı güçlendirir. İyilikle yola çıkılan her adım mutlulukla son bulur. Bu nedenle, Sivil toplum kuruluşları desteklenen önemli kuruluşlardır. Sivil Toplum Kuruluşu Nedir ? sorusu ile başladığımız bu yazı da vakıf adı altında sivil toplumların da olduğuna dikkat çektik. Belli özellikler olduğu taktirde her topluluk sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilebilir. Bu adı taşıyan her örgüt, gönülden gelen yardım ve desteklerini sürdürebilir.

İlginizi çekebilir: İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir

Bir Yorum Yap