Hukuk

Taksir Nedir ?

Taksir Nedir ?

Bir şey eksik olarak gerçekleştirildiğinde hukukta tanımlanırken taksirli olarak ifade edilir. Taksir Nedir ? Merak edilirken kişinin bir şeyi yapabilecek olduğu halde çekincelerinin oluşması durumundan söz edilir. Bir şeyi yapabilecekken çekinme , yapamama taksir olarak adlandırılan bir durumdur. Kanunlar suçun tanımlanmasında kullanılırken suç teşkil eden bir davranış karşısında cezalar uygulanır. Bir fiil suç olarak kanunlarda tanımlanmışsa ve fail bu eylemi yaparken taksirli olarak suçu işlerse alacağı cezada farklılık söz konusu olabilir.

Taksir unsurunun oluşması için bazı koşulların sağlanması zorunludur. Bu şartlardan biri fiilin suç olarak kanunlarda tanımlanmış olmasıdır. Fail bu eylemi gerçekleştirdiğinde özen yükümlülüğünün yanı sıra dikkat konusunda da ihmalkarlık göstermelidir. Fail gerçekleştirdiği eylem sonucunda öngörü sahibi olmalıdır. Taksirin ortaya çıkabilmesi için bu koşulların sağlanması gerekir. Sanığın eyleminin kendisine objektif olarak isnat edilebilir olması da gerekir. Taksirli suçlar ceza hukuku kapsamında ele alınırken esas olan durum suç kasten işlendiğinde ortaya çıkar. Taksirle işlenen suçlarda haksızlık içeriğinin 3 unsurdan meydana geldiği görülmektedir. Bunlardan biri objektif özen yükümlülüğünün ihmali bir diğeri ise özene aykırı davranışın neticeye yol açmasıdır. Bu suçlar açısından neticenin faile isnat edilebilirliği de önemlidir.

İlginizi çekebilir: Hakaret Suçu

Bilinçli Taksir Nedir ?

Taksir Nedir ? Sorusuna yanıt arandığında kişinin bir eylemi gerçekleştirebileceği halde bundan çekinmesi olarak adlandırılır. Kişi fiili yapabileceği halde bunu gerçekleştirememe durumuna girdiğinde taksirin oluştuğu düşünülür. Taksirin oluşabilmesi için eylemin kanunlarda suç olarak tanımlanması gerekir. Herhangi bir fiil suç olarak kabul edilmediğinde taksirden de söz edilmesi mümkün olmaz. Bundan dolayı eylem suç olarak tanımlanmak zorundadır. Failin bir eylemi gerçekleştirmesi durumunda fiilde iradi bir yönün bulunması eylemde taksir unsurunun aranabilmesi için gerekli olan bir durumdur. Eylemin bile isteye yapılması iradi bir yönünün bulunduğunun göstergesidir. Bilinçli Taksir Nedir ? Nedir araştırıldığında ise failin eylemi gerçekleştirirken sonucu öngörmesine ve bu sonucu istememesine rağmen fiili yapmaktan vazgeçmemesi sonucuna varılır. Bilinçli taksirin yanı sıra bilinçsiz taksirden de söz etmek gerekir. Kişinin bilinçli taksirle suç işlemesi ceza artışına yol açan durumlar arasında yer alır. Bu durumda da kanun koyucu cezayı belirlerken yarı oranda ceza artışına gidebilir. Suçun niteliğine bağlı olarak bu ceza artışı 1/3 oranında da uygulanabilmektedir.

Taksirli Suçlar Nelerdir ?

Taksir Nedir ? Sorusu hukuki açıdan değerlendirildiğinde kişinin suç olarak nitelenen bir eylemi gerçekleştirirken bundan çekinmesi anlamları çıkarılır. Taksirli olarak gerçekleştirilecek eylemde bu hareketin kanunlar tarafından suç olarak kabul edilmesi koşulu ilk sırada aranır. Taksirle işlenebilecek çeşitli suçlar bulunur. Taksirli Suçlar Nelerdir ? Merak edildiğinde ise farklı birçok suçtan bahsetmek gerekir. Bu suçlara istinaden ceza verilirken HAGB kararları uygulanabilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması olarak açıklanan bu uygulama taksirli suçlarda koşulların sağlanması ile uygulanabilir. Taksirli suçlar arasında adam öldürme , yaralama , iflas , genel güvenliğin tehlikeye sokulması gibi birçok eylem bulunur. 

Kişi çevreyi kirlettiğinde bunu taksirle gerçekleştirmiş olabilir. Taksirle casusluk fiilinin işlenmesi ya da trafik güvenliğinin taksirle tehlikeye sokulmasına istinaden suç işlenebilmektedir. Taksirli suçlar failin neticesini öngöremediği ve dikkat ile özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı durumlarda istenmeyen sonuçların doğması ile ortaya çıkar. Fail kanunlarda suç olarak tanımlanan bir eylemi gerçekleştirirken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmalı ve bu eylemin sonuçlarını da tahmin etmemelidir. Bilinçli taksirde kişi neticeyi istememesine rağmen sonuç meydana gelir. Bu tür bir suça ceza verilirken ceza artışı meydana gelir. 1/3 oranından yarıya kadar bir artıştan söz edilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Taksir Nedir ?

Bir şey eksik olarak gerçekleştirildiğinde hukukta tanımlanırken taksirli olarak ifade edilir.

Bilinçli Taksir Nedir ?

Failin eylemi gerçekleştirirken sonucu öngörmesine ve bu sonucu istememesine rağmen fiili yapmaktan vazgeçmemesidir.

Taksirli Suçlar Nelerdir ?

Taksirli suçlar arasında adam öldürme , yaralama , iflas , genel güvenliğin tehlikeye sokulması gibi birçok eylem bulunur.

Bir Yorum Yap