Nedir

Tekalifi Milliye Emirleri Nedir ?

Tekalifi Milliye Emirleri Nedir

Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin var olma mücadelesinin bir sonucudur. Bu savaş sırasında birçok cephede mücadele edilirken başta halkın birlik içinde hareket etmesi ve Kuvayı Milliye birlikleri sayesinde çeşitli başarılar elde edilmiştiTekalifi Milliye Emirleri Nedir ? Savaşın gelişimini merak edenlerin sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Düzenli bir ordunun olmayışı Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Mondros Ateşkes antlaşmasının şartları gereği ordusunun terhis edilmiş olması sebebiyleydi. Kuvayı Milliye birlikleri ile yürütülen mücadele çeşitli zaferleri getirmiş olsa da düzenli bir ordunun varlığı gerekliydi. 1920 yılının sonlarına doğru düzenli ordunun çekirdeği oluşturulurken Kuvayı Millîye birlikleri düzenli ordu haline dönüşmeye başladı Yeni ordu ile Yunan birliklerinin karşılaşması 1. ve 2. İnönü savaşlarında Yunanlıların yenilmeleri ile sonuçlanırken bu savaşların ardından uğradıkları mağlubiyetin acısını çıkarmak için tekrar saldırıya geçmeleri söz konusu olacaktı. Bu durumdan dolayı ordunun güçlendirilmesi zorunlu hale geldi.

İlginizi çekebilir: Manda ve Himaye Nedir

Tekalifi Milliye Emirleri Hakkında Araştırma

Yunan ordusunun 1 ve 2. İnönü muharebesinde aldığı yenilgiden sonra saldırıya geçmesi ile Türk ordusu Sakarya’nın doğusuna çekildi ve Kütahya, Afyon, Eskişehir Yunanlıların eline geçti. Bu durumun yarattığı moral bozukluğuna rağmen alınan hızlı kararlar yetkilerin tek elde toplanması ile sonuçlandı ve Başkomutanlık yasası çıkarılarak Büyük Millet Meclisi tüm yetkilerini 3 ay süreyle Mustafa Kemal’e devretti. Savaş şartlarına bağlı olarak zor durumda bulunan ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için mali kaynak bulmak için yeterli sürenin olmayışı bazı acil karaların yürürlüğe konmasını gerekli kıldığından Tekalif-i Milliye Emirleri uygulandı. Tekalifi Milliye Emirleri Nedir ? Dendiğinde ulusal yükümlülük emirleri olarak da ifade edilebilecek olan bu kararlar 10 emirden oluşmaktaydı

Tekalifi Milliye Emirleri Nelerdir ?

Savaş şartlarında ordunun içinde bulunduğu zor koşullar dikkate alınarak yürürlüğe konan Tekalif-i Milliye Emirleri 10 maddeden oluşmaktaydı. Tekalifi Milliye Emirleri Nedir ? Sorusu için verilecek yanıtlarda kararın hangi maddelerden oluştuğunun belirtilmesi gerekmektedir.

  • Bu kararın ilk maddesine göre her ilçede kaymakam nezaretinde komisyonlar oluşturulacak ve belirlenen malların toplanması ve halka yüklenen hizmetlerin gerçekleştirilesi sağlanacaktı
  • İkinci emre göre işgal edilmemiş topraklarda olan her evden bir çift çorap, bir çift çarık ve bir çift çamaşırı komisyona teslim edilecekti
  • Tüccarlardan ve halktan alınacak olan yardımın bedeli savaştan sonra ödenecek ve bu kişiler ellerindeki bez, patiska, deri, çarık, savaşçıların ve atların donatılması için gerekli malzemenin yüzde kırkını komisyonlara teslime edecekti
  • Halkın ve tüccarın elinde bulunan kuru gıdanın %40’ına ordu adına el konacak ve bedeli daha sonra ödenecekti
  • Halk ayda bir defa ve 100 km’yi geçmemek kaydı ile orduya ait malzemeyi elindeki her tür taşıma aracı ile taşıyacaktı
  • Ülkeyi terk edenlerin hazineye geçen malına ordu adına el konacaktı
  • Halkın elindeki silah ve cephane orduya teslim edilecekti
  • Halkın ve tüccarın elindeki benzin, gres yağı, makine yağı gibi malzemenin %40’ına ordu adına el konacak ve bedeli daha sonra ödenecekti
  • Demirci, marangoz gibi zanaatkarlar savaş araç gereci ve onarımı ile görevlendirilecek ve geçimlerini yetecek kadar ücretlendirileceklerdi
  • Halkın elindeki at ve öküz arabalarına, yük beygiri, katır ve eşek ve develerin %20 sine el konacak bedelleri sonra verilecekti

İlginizi çekebilir: Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*