Nedir

Tekke ve Zaviye Nedir ?

Tekke ve Zaviye Nedir

Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu’nda çeşitli görevler üstlenen tekke ve zaviyelerin mistik özelliklerinin yanı sıra siyasi, sosyal, kültürel ve dini manada da önem taşıdıkları görülmektedir. Kuruldukları dönemlerde ekonomik yaşam üzerinde ya da hudutların genişletilmesi gerekli olduğunda da onlardan yararlanıldığı görülmektedir. Tekke ve Zaviye Nedir ? Sorusu merak edilirken mürşitlerin, pirlerin ve dervişlerin çeşitli hizmetler sunarak çalışmalar yaptığı, ibadet ettiği ya da barınma ihtiyaçlarını giderdiği yerler tekke olarak adlandırılmaktadır. Tekkeler aynı zamanda dergâh olarak da adlandırılır. Tekkeler büyüklükleri dikkate alınarak gruplandırıldıklarında ise en ufak çapta hizmet verenleri zaviye daha büyük olanlarına ise asitane ya da hankah adını alır. Bu tür yerler genellikle yollar üzerinde inşa edilir ve çeşitli amaçlara hizmet ederdi.

İlginizi çekebilir: İnstagram Gizli Hesap Görme , instagram Gizli Profile Bakma

Tekke ve Zaviyeler Ne Zaman Kapatıldı ?

Vakıf niteliğinde oluşturulan tekke ve zaviyeler çeşitli arazilere de sahip olurdu. Tekke ve Zaviye Nedir ? Merak edenler açısından bu tür yerler yol üzerinde kurulduklarında ya da farklı yerlerde inşa edildiklerinde yolcuların ve burada hizmet verenlerin barınma ihtiyacını da karşılamaktaydı. Tekke ve zaviyeler inşa edildikleri döneme özgü mimari özellikler gösterirken aynı zamanda misafir odası, kütüphane gibi bölümlere de sahip olurlardı. Mistik bir yapıda oluşturulan ve Orta Çağ’a özgü bazı unsurları içinde barındıran bu kurumlar dini, kültürel ya da sosyal yaşam üzerinde etkili olmakla kalmaz aynı zamanda siyasi açıdan da görevler üstlenirlerdi.

Tekke ve zaviyeler kuruldukları dönemde önemli görevleri yerine getirmişler fakat çağın değişmesi ile yaşanan şartlara uyum gösterememişlerdir. Kurulduklarında bulundukları dönemin ilerisinde bir bakış açısına sahip olan dervişler, şeyhler tarafından idare edilmiş olmalarına rağmen zamanla bu kurumlar asıl kimliğini yitirmiştir. Kuruluş amaçlarından uzaklaşmaları ve kişilerin dini kendi menfaatlerine alet etmeleri bu kurumların yıpranmasına yol açmıştır. Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından işlevselliğini kaybeden tekke ve zaviyeler 1925 yılında kapatılmıştır.

Tekke ve Zaviyeler Neden Kapatıldı ?

Tekke ve zaviyeler kuruldukları dönemde devlete hizmet etmişler ve toprakların genişletilmesinde etkili görevler üstlenmişlerdir. İslami öğretinin yayılmasında da etkin bir rol oynamaları siyasi ve sosyal yaşamda aktif olarak yer almaları ile neticelenmiştir. Kuruldukları dönemde çağın ilerisinde bir işleyişe sahip olmalarına rağmen zaman içerisinde kişilerin menfaatlerine bağlı olarak dinin sömürüldüğü kurumlara dönüşmüşlerdir. Bu kurumlar kuruluş amaçlarından uzaklaşarak devletin varlığı ve devamı için bir tehlikeye dönüşmüştür. Tekke ve Zaviye Nedir ? Birçok kişinin yanıtını aradığı bir sorudur. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nde çıkan isyanlar arasında Şeyh Sait ayaklanması bu kurumların kapatılması için hızlandırıcı bir etkiye sahip olmuştur. Osmanlı Devleti döneminde yararlı işler yapan tekke ve zaviyelerin ilerleyen süreçlerde yozlaşarak toplumsal bölünmelere yol açması kapatılmaları yönünde karar alınmasında etkili olmuştur. 1925 yılında çıkarılan kanuna bağlı olarak da tarikatlar, tekke ve zaviyeler kapatılmıştır. Ayrıca şeyhlik, dervişlik, müritlik gibi sıfatların kullanılması yasaklanmıştır.

İlginizi çekebilir: Küçük Ünlü Uyumu Nedir ?

Tekke ve Zaviyeler Ne Zaman Kapatıldı?

Tekke ve Zaviyeler 1925 yılında kapatılmıştır.

Tekke’nin diğer adı Nedir?

Tekkelere dergahlar da denmektedir.

Tekke ve Zaviyeler Hangi Ayaklanmadan Sonra Kapatılmıştır?

Cumhuriyet’in ilanından sonra Şeyh Sait ayaklanması ile bu kurumların kapatılması kararı hızlandırılmıştır.

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*