Hukuk

Tensip Zaptı Hazırlamak

Tensip Zaptı Hazırlamak

Mahkemelerde görülecek davalar sırasında ilk duruşmadan önce hâkimin bir tutanak hazırladığı görülür. Hazırlanan tutanak aracılığı ile duruşma başlayana kadar geçecek sürede yapılacak işlerin planlandığı görülür. Tensip Zaptı Hazırlamak söz konusu olduğunda hâkimin görülecek davaya ilişkin işleri ve dava gününü tayin etmesinin bir kayıt altına alınmasından söz edilir. Hâkimin dava dosyasını inceleyerek duruşma gününü tayin ettiği ve kayıt altına aldığı belge tensip zaptıdır. Tensip zaptı hazırlanırken hukuk davaları için ayrılan süre ile ceza davaları için ayrılan süreler arasında fark olur. Ceza davalarının kapsamları gereği daha uzun bir hazırlık süreci olur. Ceza davalarında savcılığın iddianame hazırlaması gerekir. Bu iddianamenin hazırlanması ise 10-15 gün sürebilmektedir.

İlginizi çekebilir: TCK 188

Tensip Zaptı Hazırlandı İş Mahkemesi

İş mahkemeleri basit yargılama usullerine uygun yargılama yapan mahkemelerdir. Tensip Zaptı Hazırlandı İş Mahkemesi iş hukukunu ilgilendiren konularda ortaya çıkan uyuşmazlıklar için açılan davaları ilgilendirir. İlk derece mahkemeleri olarak görev yapan iş mahkemeleri özel mahkeme niteliğine sahiptir. Tensip Zaptı Hazırlamak hâkimin sorumluluk alanında bulunur. Bundan dolayı da hâkim dava öncesinde dosyayı inceleyerek yapılacakları belirler. Dava gününü ve saatini belirledikten sonra da bunu tensip zaptı ile kayıt altına alır. Bu tutanakla davaların ön hazırlığına ilişkin çalışmalar yapıldığı görülür.

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra taraflara çağrı kâğıdı ile tebligat yapılır. İş mahkemeleri işçi ve işveren arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda görev yapar. Bunun yanı sıra SGK’nın taraf olduğu davalar da iş mahkemelerinde görülür. Çalışma barışının sağlanması için gerekli olan iş hukukuna yönelik olarak görülecek davalarda iş mahkemelerine başvurulur. Hukuki sürecin işleyişinde ise dilekçe vermek sureti ile dava açılması yer alır. Dava dosyası hâkime ulaştığında hakim bu dosyayı inceler ve duruşma için gerekli olan işlemleri belirler. Dava için gün tayin ederek bunu tensip zaptı ile kayıt altına alır.

Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Duruşma Ne Zaman Olur ?

Tensip Zaptı Hazırlamak için hâkim belli bir süreye ihtiyaç duyar. Hukuk davalarında süre nispeten kısa olur. Bunun yanı sıra ceza davaları söz konusu olduğunda zaptın hazırlanma süresinin biraz daha uzun olmasından söz edilebilir. Ceza davalarına istinaden savcılık makamının iddianame hazırlaması gerekir. Bundan dolayı da iddianame hazırlanana kadar beklenir. Aynı zamanda çeşitli davalar söz konusu olduğunda davaya taraf olanların karşılıklı olarak dilekçelerinin cevaplandırılması söz konusu olabilmektedir. Bu sürecin ardından ise duruşma gününün belirlenebilmesi söz konusu olur. Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Duruşma Ne Zaman Olur ? Merak edildiğinde ise davanın türüne göre bu sürede değişiklik olduğu görülmektedir. Hukuk davası ile ceza davası arasında farklar olması nedeni ile davaların başlama süresinde değişiklik olur. Dava türleri söz konusu olduğunda ise birçok uyuşmazlığa bağlı olarak dava açılabilir.

Aile mahkemelerine açılan boşanma davaları ya da iş mahkemelerine açılan davalar kendine özgü uygulamalara sahip olur. Bu davalar için dosyalar hazırlanırken delillerin sunulması , tanıkların beyanı gibi birçok çalışmadan söz edilebilir. Hâkimin dava dosyasını inceledikten sonra dava günü hakkında bir karar vermesinin ardından bu kararın kaydedilmesi gerekir. Tensip zaptı olarak adlandırılan zapt ile alınan kararlar kayıt altında tutulur. Daha sonra da taraflara mahkemeye çağrı kâğıdı gönderilerek davet edilir. Taraflara mahkeme günü ve saatinin tebliğ edilmesinin ardından ise belirlenen zaman aralığında mahkemede bulunulması gerekir. Hukuki konular anlaşılması güç olduğundan çoğu davada kanuni temsilcilerle yer almak kişi haklarının korunabilmesi açısından önem taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

Tensip Zaptı Hazırlamak Nedir ?

Tensip Zaptı Hazırlamak söz konusu olduğunda hâkimin görülecek davaya ilişkin işleri ve dava gününü tayin etmesinin bir kayıt altına alınmasından söz edilir.

Tensip Zaptı Nedir ?

Hâkimin dava dosyasını inceleyerek duruşma gününü tayin ettiği ve kayıt altına aldığı belge tensip zaptıdır.

Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Duruşma Ne Zaman Olur ?

Tensip Zaptı Hazırlamak için hâkim belli bir süreye ihtiyaç duyar. Hukuk davalarında süre nispeten kısa olur. Bunun yanı sıra ceza davaları söz konusu olduğunda zaptın hazırlanma süresinin biraz daha uzun olmasından söz edilebilir.

Bir Yorum Yap