Nedir

Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir ?

Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir

Osmanlı İmparatorluğu eğitim işleri konusunda vakıflardan yararlanmış ve bu hizmetleri bir gönül işi kabul etmiştir. Bundan dolayı da halkın eğitimi ile ilgili devlet eliyle yürütülen kapsamlı çalışmalar yapılmamıştırAskeri eğitim ve yönetici kesimin eğitimleri konusunda ise devlet gerekli çalışmaları yapmış ve bu hizmetleri vermiştir. Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir ? Merak edilirken eğitim alanında gerçekleştirilen çabalar söz konusu olduğunda yürürlüğe giren bir kanun olduğunu bilmek gerekir. Sanayi Devrimi’ni yaşayan dünyanın geldiği noktada Osmanlı Devleti’nin eksikliklerinin olması eğitim yönünden gerekli çalışmaların yetersiz kalması sebebi ile olurken halkın bu konuda çok da bilinçli olmadığı görülür.

Kuruluş ve gelişme döneminde Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu üstünlük, Sanayi Devriminde yaşanan gelişmeler karşısında yetersiz kalmış ve çağın gereklerine ayak uydurulamamıştır. Osmanlı Devleti yıkılma süreçleri içerisine girdiğinde birçok alanda yenileşme çabalarını uygulamaya koyarken bu alanlardan biri de eğitim ve öğretim olmuştur. Batı örneğine uygun olarak açılan askeri okullar ve bunun yanı sıra sivil okulların kurulması toplumda iki farklı dünya görüşünün oluşmasına ve fikir ayrılıklarına yol açmıştır. İkinci Meşrutiyet Dönemi’ne gelindiğinde 1908’li yıllarda bu sorunların sürmeye devam ettiği görülürken problemin çözümlenmesi Cumhuriyet Dönemi’nde ancak gerçekleşebilmiştir.

İlginizi çekebilir: Odeabank chip para

Tevhidi Tedrisat Kanunu ile Hedeflenen Amaçlar Nelerdir ?

Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketlerine bağlı olarak açılan yeni okullarda yetişen nesil ile mektep ve medreselerde yetişenler arasında fikri ayrılıkların olması kaçınılmazdı ve bu durum toplumsal anlamda bir bölünmenin habercisi idi. Ayrıca azınlıkların gittiği misyoner okulları da karma yapıdaki Osmanlı toplumu açısından tehdit oluştururken toplum yapısında meydana gelen değişmeler yöneticiler tarafından fark edilmekteydi. Eğitim sistemindeki bu çoklu yapılanmanın sonlandırılması gerekirken bu yönde İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde başlayan çalışmaların Cumhuriyet Dönemi’nde tamamlanması mümkün oldu. Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir ?  Anlayabilmenin yolu Osmanlı Devleti’nin son dönemde yaşadığı birçok olayın analiz edilmesi ile mümkün olur. 3 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Osmanlı Devleti’nde askeri okullarda yapılan yenileşme hareketlerinin ilk örnekler olması kaybedilen savaşlara bağlı olarak devletin gücünü toplama isteğinden kaynaklanmaktadır. Mevcut okullarda yenileşme yapılmayıp yenilerinin açılması ise medreselerin olumsuz tepkileri ile karşılaşmamak için seçilen bir yoldu.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Özet

Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu Devleti döneminde uygulanan eğitim modelini örnek almış ve 19. Yüzyıla kadar eğitim konusu devletin görevi dışında kabul edilmiştir. Vakıflar aracılığı ile hayır işi olarak kabul edilen eğitim dini görev olarak sayılmıştır. Avrupa’da yaşanan hızlı gelişmeler Sanayi Devrimi ile neticelenince Osmanlı Devleti’nin eğitim açığı ortaya çıkmış ve yeni dünya düzeni yakalanamamıştır. Bu durumda çeşitli kurumlarda yenileşme hareketleri yapılmaya çalışılmış ve eğitim de bu çalışmaların arasında yerini almıştır. Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir ? Askeri okulların açılması, batı tarzında eğitim veren okulların kurulması, misyonerlerin azınlıkların eğitimi için kurdukları okulların varlığı ve medreselerden yetişen dini eğitim ağırlıklı bireylerin olması toplumda bölünmelere yol açmış ve bunu doğal bir sonucu olarak da devletin devamı ve toplumsal birliğin sağlanması için Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır.

İlginizi çekebilir: Turkcell faturaya ek telefon

Bir Yorum Yap