Trafik Sigortasında Yeni Düzenlemeler Neleri Değiştirdi?

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren değişen Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde önemli yenilikler hayatımıza dahil olmuş durumda. Başta taşıt sahipleri olmak üzere hepimizi ilgilendiren bu değişiklikleri özetlemek gerekirse, öncelikle enflasyon ortamında hasar ödemeleri ve prim tahakkukları bakımından son derece önemli olan, her ay değişen ve 81 ilin risk puanlarına göre hesaplanan katsayı oranları 1 Eylül’den itibaren önceki aya göre % 2,25 yerine % 4,75 artış ile hesaplanıyor. Bunun sokaktaki vatandaşa yansıması ise zorunlu trafik sigortası için ödeyeceği primin her ay % 4,75 oranında artması şeklinde oluyor. Trafik sigortası hakkında güncel bilgiler için https://www.sigortam.net/ adresini takip edebilirsiniz. 

Trafik Sigortasında Yeni Düzenlemeler Sigorta Şirketlerine Ne Getiriyor?

Sigorta şirketleri, trafik sigortası işlemlerinde toplanan primlerin mevzuatla getirilen sınırlamalar nedeniyle yetersiz kaldığını ve ödenen hasarları karşılamaktan uzak olduğunu uzun süredir dile getiriyordu. Durumun devam etmesi üzerine bazı şirketler zarar edilen bir branş olması nedeniyle trafik sigortası poliçesi kesmeyi durdurmuşlardı. 12 Ağustos 2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan şirketlerin poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi kurumca belirlenen branşlarda veya tüm branşları kapsayacak şekilde 3 ile 30 gün süre ile durdurulabiliyor. Kaçınmanın devam etmesi halinde bu süreleri iki katına kadar arttırılabilecek ve ilave tedbirlere başvurulabilecek. En ucuz trafik sigortası için basamak hesaplamaya da dikkat etmelisiniz. 

Trafik Sigortasında Yeni Düzenlemeler Araç Sahiplerine Ne Getiriyor?

12 Ağustos 2023 tarih ve 31921 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme, hasarsızlık indirimleri ile hasar durumlarında ortaya çıkan prim artışlarına yönelik yeni bir sınıflandırmayı da içeriyor. Bilindiği üzere trafik sigortası poliçesi düzenlenirken tüm girişler 4. basamak baz alınarak yapılıyor. Hasar durumlarında 1’e doğru gerileyen mevcut basamak sisteminde hasarsızlık halinde kişinin basamağı 7’ye kadar çıkabiliyor. Son düzenlemede hasarsızlık durumlarında 7. basamak için uygulanan hasarsızlık indirimi % 45’ten 42’ye, 6. basamak için uygulanan hasarsızlık indirimi % 30’dan 22’ye 5. basamak için uygulanan hasarsızlık indirimi ise % 15’ten 10’a indiriliyor. Hasar durumundaki prim artış oranları yeni uygulama ile 3. basamak için % 50’den 45’e, 2. basamak için % 100’den 90’a ve 1. basamak için % 150’den 135’e düşürülmüş durumda.

1 Eylül 2023 tarihinden beri uygulamada olan yeni düzenlemelerin yanı sıra Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) kaynakları yılbaşından itibaren bir dizi yeni düzenlemenin daha hayata geçirileceğini ifade ediyor. Yeni sistemde kişi temelli yeni sigorta poliçesi anlayışı çerçevesinde isteğe bağlı olarak araç ile sürücülerin eşleştirilmesi hedefleniyor. İyi sürücüler daha iyi fiyatlarla karşılaşırken kötü sürücülerin ödemesi gereken primler artacak ve şoför olarak çalışan kötü sürücülerin iş bulmaları eskiye oranla daha zor olacak.

İlk girişte 4. basamakta standart tarife ücreti ile düzenlenen poliçeler kaza durumlarında 1 yerine 0 basamağa gerileyecek ve burada %200 gibi prim artışları söz konusu olacak. Hasarsızlık durumlarında ise 7. basamaktan sonra yeni oluşturulacak 8. basamak ile 5 yıl boyunca kazaya karışmayan sürücüler % 50 gibi önemli bir indirim ile zorunlu trafik sigortası primi ödeyecek.

Zorunlu trafik sigortası işlemlerinde son yapılan düzenlemelerin ardından mevcut basamak sistemi içerisindeki konum bilindiğinde prim tutarı ile bu tutar üzerinden uygulanan hasarsızlık indirimlerini ve hasar durumundaki prim artışlarını doğru şekilde görmek mümkün.

Yeni düzenlemelerin hedeflediği faydalar doğrultusunda trafik kurallarına uyan ve iyi sürücü olan kişiler sigortacılık bakımından da ödüllendiriliyor, kazalara karışmayan dikkatli sürücüler hasarsızlık indirimleri sayesinde önemli miktarda prim tasarrufu elde ediyor. Trafik sigortası teklif alma imkanlarının yanı sıra diğer sigorta branşlarında da sigortam.net sayfaları üzerinden işlem yaparak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve dilediğiniz branşta en uygun sigorta poliçeyi satın alabilirsiniz.

Bir Yorum Yap