Nasıl Yapılır

Tutanak Örneği , Tutanak Örnekleri , Tutanak Nasıl Tutulur , Tutanak Nasıl Yazılır ?

tutanak ornegi tutanak ornekleri tutanak nasil tutulur tutanak nasil yazilir 5449

Tutanak Örneği , Tutanak Örnekleri , Tutanak Nasıl Tutulur , Tutanak Nasıl Yazılır merak ediyorsanız internet dünyasının en kaliteli bilgi aktarma platformu Teknobilgi’de sizlere harika  bir içerik hazırladık.

Tutanak örneklerine geçmeden önce tutanak nedir bakalım.

Tutanak Nedir ?

Tutanak, yaşanan herhangi bir olayın eğer belgeye dökülmesi gerekiyorsa, bu olayın tespitini yapan kişilerce yaşanan olayın kağıda yazılarak imzalanması sonucunda aslında olayın yazıldığı kağıttır. Bu yazma işlemine de tutanak tutma denir. Tutanak kelimesinin diğer anlamı da zabıt kelimesidir. Hukuki olarak geçerliliği bulunan tutanaklar belirli kurallar çerçevesinde ve dikkatli bir şekilde yazılmalı, özen gösterilmelidir.

Tutanak Nasıl Tutulur , Tutanak Nasıl Yazılır ?

Tutanaklar, kesinlikle kişinin kendi yorumunu içermeyen, objektif,  sade ve anlaşılır bir tarzla olayın gerçekleştiğinin aynısı şeklinde yazılır. Tutanakların hukuki geçerliliklerinin de olması hasebiyle, kişisel görüşlerin olmaması tutanağın sağlığı açısından oldukça önemlidir. Tutanaklar yeri geldiğinde delil de sayılabileceği için elle yazılacaksa dolma kalemler veya tükenmez kalemlerle , elle yazılmayacaksa bilgisayar ve daktilo ile yazılabilir.

Tutanak tutarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de olayın çok net bir şekilde, sade, anlaşılabilir , yorum içermeyen ifadelerle yazılmasıdır. Tutanak yazılacak kağıdın sadece tek yüzü kullanılmalıdır, kağıdın iki yüzüne birden tutanak tutulmaz. Eğer tutulacak tutanağın konusu uzunsa yani tek sayfada tamamlanmıyorsa, sayfaların sağ üst köşesine sayfa numaralandırması yapılmalı ve her sayfa için ayrı kağıt kullanılmalıdır, ayrıca her sayfanın en alt tarafındaki bir kısım ise imzalanarak onaylanmalıdır.

Tutanakların dijital ortamda veya tükenmez kalemlerle yazılması önemlidir. Bunun en önemli nedeni, tutulan tutanak üzerinde oynama yapılmaması veya tahribat görmemesidir. Yani tutanak üzerinde yazılan yazılar kesinlikle silinmemeli, kazınmamalı veya sonradan tutanak kağıdına eklemeler yapılmamalıdır.

Eğer tutulan tutanakta bir kelimenin yanlış yazılma durumu sözkonusu olursa, yanlış yazılan kelimenin üzeri düzgün bir şekilde sadece tek çizgi olarak çizilmesi, kesinlikle karalama yapılmamalı, düzeltilen kelimenin yanında bir parantez açılarak çizilen kelimelerin sayısı belirtilmeli, sonrasında da tutanağı tutan kişi veya kişiler tarafından üzerine paraf atılmalıdır.

Tutanakları yazmaya başlarken ve tutanağı bitirirken yani giriş ve sonuç bölümlerinde bu yazılanların tutanak olduğu özellikle bildirilmeli, tutanağa konu olayın gerçekleştiği tarih ve saat mutlaka olmalıdır. Eğer mevzubahis konuda etrafta şahitler bulunuyorsa şahitlerin adları, soyadları ve imzaları da tutanağa eklenmelidir.

Tutanağı tutarken olayların cereyan etme zamanlarına göre düzenli bir sıralama olmalıdır.

Tutanak Çeşitleri

Tutanakların genel olarak gerçekleşen olayların türlerine göre farklı farklı isimlendirmeleri vardır. Aşağıdaki listede en fazla kullanılan tutanak örnekleri bulunmaktadır.

 • Toplantı tutanağı
 • Kaza tespit tutanağı
 • Buluntu eşya tutanağı
 • Olay yeri inceleme ve tespit tutanağı
 • Tanık,Mağdur,Müşteki İfade Tutanağı
 • Üst Arama Tutanağı
 • Değer Tespit Tutanağı
 • Yer Gösterme Tutanağı,
 • İhbar Tutanağı
 • Suçüstü Tutanağı
 • Yangın Yeri Tutanağı
 • Müracaat Tutanağı
 • Nöbet Devir Teslim Tutanağı
 • Arama,Yakalama
 • Elkoyma Tutanakları
 • Teslim Tutanağı,
 • İşe Gelmeme Tutanağı

 

Tutanak Örneği – Farklı Tutanak Örnekleri

Aşağıda birbirinden farklı konular için hazırlanmış tutanak örnekleri bulunmaktadır. Listelenen her bir tutanak örneği gerçek bir olay için kurgulanmıştır.

İşe Gelmeme Tutanağı

Aşağıda işe gelmeme tutanak örneği bulunmaktadır.

İşe Gelmeme Tutanak Örneği
TUTANAKTIR

Tarih……/……/2021
KONU : 
Kurumumuzun ……………………. bölümünde …………………….. görevi yapmakta olan ve aşağıda açık kimliği yazılı çalışan ; amirlerinden/ işvereninden yazılı ve sözlü izin almadan ve hakli bir neden bildirmeden ( çalışan yada yakınları ile temasa geçilerek devamsızlığının nedeni anlaşılacaktır.) …../……/2022 tarihi itibariyle iş yerindeki mesaisine gelmemiş, mazeret dahi bildirmemiştir.  Durumu belirten iş bu tutanak tebellüğ yerine geçmesi için şahitler huzurunda imza altına alınmıştır.
………/………/2021
ŞAHİT ŞAHİT ŞAHİT 
(ADI SOYADI) (ADI SOYADI) (ADI SOYADI)
İLGİLİ ÇALIŞANIN 

ADI SOYADI
TELEFON :
UNVANI :
İMZA :
Savunmanızı Yazmaya Buradan Başlayınız : ….

Olay Tutanak Örneği

Olay Tutanağı Örneği

21 Ocak Cuma günü 12:29 saatleri arasında personel müdürlüğü görevini ifa ettiğim XYZ isimli firmanın personel yemekhanesinde C.G. isimli çalışan A.C.K isimli başka bir çalışanı darp ederek kafasını duvara vurmuştur. Bunun sonucunda A.C.K adlı çalışan yere düşmüş ve bayılmıştır. Hemen ilk müdahalesi yapılarak sağlık ocağına sevk edilmiştir. Ve ailesi bilgilendirilmiştir. İşbu olay tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edildikten sonra imza altına alınmıştır.

İmza
İsim
Personel Amiri

Şahitler
İmza

Zimmet Tutanak Örneği

Zimmet Tutanağı Örneği

TESLİM-TESELLÜM BELGESİDİR

 

……………. Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu ………………..…………… Bölümü/Programı, …….….. Eğitim-Öğretim yılı ……… yarıyılına ait …….……………….. dersinin ……. adet sınav evrakı ve yoklama listesi kapalı zarf içerisinde ………… tarihinde elden teslim ettim.

 

 

 

TESLİM EDEN                                                                   TESLİM ALAN

 

Adı, soyadı, unvanı                                                                                 Adı, soyadı, unvanı

(İmza )                                                                                    (İmza)

Teslim Tutanak Örneği

TESLİM TUTANAK ÖRNEĞİ

../../20….. Tarihinde ………………………. TC Kimlik Nolu ……………………….  ……………………‘a aşağıdaki araç gereç zimmetlenerek teslim edilmiştir.

ARAÇ/GEREÇ NİTELİĞİ ÖZELLİKLERİ DİĞER
 Nitelik  Özellik  Diğer
 

Nitelik

 

Özellik

Diğer
 Nitelik  Özellik  

Diğer

 Nitelik  

Özellik

 

Diğer

 Nitelik  

Özellik

 

Diğer

Yukarıda teslim edilen araç/gereçlerden  …………… …………………… sorumludur.

Kullanım şartları ve şirketin zimmet kuralları hakkında bilgi verilerek yukarıdaki araç gereçleri teslim aldım .

Tarafıma zimmetlenen araç gereçeleri uygun şekilde ve çalışma süresince kullanacağımı tahaahüt ederim.

Bu araç/gereçlerin; zarar görmesi veya arızalanması halinde ilgili yerlere bilgi vereceğimi, ‘şirket araç/gereç kullanma talimat ve prosedürlerine’ uygun olarak özenli ve dikkatli şekilde kullanacağımı, şahsi kusurum veya kasti sebeple oluşacak her türlü zararda İş Mevzuatının uygun gördüğü şekilde yapılacak işlemleri ve yaptırımları kabul ettiğimi beyan ederim.

   Teslim Alan           Teslim Eden

Ad Soyad / İmza        Ad Soyad / İmza

Özel Güvenlik Tutanak Örneği

ÖZEL GÜVENLİK TUTANAK ÖRNEKLERİ

Tutanaktır

Teknobilgi AVM Yöneticisi Alican Kayıntı tarafından, 25.01.2022 tarihinde saat 12:30’da Ayıldız Temizlik Firması Sorumlusu Ayıl Yıldız Nezaretinde 06 MFC XXX plakalı Mitsubishi kamyon ile geleceği bildirilen 30 koli temizlik malzemesi, 13:00’da AVM’nin Mal Kabul Bölümüne intikal etmiştir. Gücenlik personelimizin eşliğinde depo açılmış, kontrolü gerçekleştirildikten sonra 20 koli temizlik malzemesi taşınmış ve taşıma işlemi 13:40’da sona ermiştir. Güvenlik personelince depo tekrar kilitlenmiştir. İş bu tutanak tarafımızca tanzim edilerek altı birlikte imza altına alınmıştır.

Umut Küçüksimitçi                       Ceren Hünel                              Bekir Fıstıkçı

Avm Güvenlik Görevlisi            Avm Güvenlik Görevlisi          Avm Güvenlik Görevlisi

Bir Yorum Yap