Geçici Hukuk

Uyuşturucu Madde Cezaları Neden Para Cezasına Çevrilmez?

Uyuşturucu madde kullanmak, almak, satmak, bulundurmak suçlarını işleyen bireylere uygulanan cezai yaptırımların belirlenmesinde birçok kriter rol oynar. Uyuşturucu madde konusunda işlenen suçlar, birbiriyle bağlantılı ve karmaşık yapılanmalar olması hasebiyle ayrı olarak değerlendirilip tetkik edilir.

Uyuşturucu maddenin ne amaçla ve ne oranda bulundurulduğu detaylı incelemelerle ele alınır. Madde taşıyıcısı yakalandığında üzerinde olan madde miktarından kamusal alanlara olan uzaklığına kadar birçok detay dava sırasında inceleme konusu olur. Uyuşturucu suçunu oluşturan unsurlar çok çeşitlidir.

Uyuşturucu Madde Bulundurma Cezası

Bireyin kendi sağlığına ve çevresine zarar veren ve yasaklanmış esrar, kokain, eroin gibi birçok uyuşturucu madde vardır. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen kişi bunu kişisel bir amaçla gerçekleştirmiş ise uyuşturucu kullanma ya da bulundurma suçuyla itham edilir.

Kişi şahsi ihtiyacın dışında hareket ediyorsa bu durumda da uyuşturucu ticareti yapmakla itham edilir. Her iki suç farklı kriterler ölçüsünde değerlendirilir. Bulundurma sebebi her iki durumu da içeriyor ise yargılama karmaşık görünebilir.

Sanık uyuşturucu madde ile yakalandığında suçun nedenlerinin anlaşılabilmesi için gerekli olan kriterler vardır. Sanık kullanmak için uyuşturucu madde taşıdığında miktarına göre değerlendirilir. Belirli bir miktardan fazla oranda uyuşturucu madde ile ele geçirilen sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilebilir. Uyuşturucu suçu da diğer suçlarda olduğu gibi detaylı tetkik gerektirir. Tanıklar ve deliller kapsamlı olarak incelemeye tabi tutulur.

Uyuşturucu davaları kamu adına Cumhuriyet Savcısı tarafından açılır. Çünkü uyuşturucu madde kullanımı ya da satışı toplumu direk ilgilendiren zararlar içerir.

Uyuşturucu madde kullanan kişiler, uyuşturucu ticareti yapanlara göre daha az ceza alabilir, ancak uyuşturucu madde ile ilgili yargılamalarda cezalar paraya çevrilmez. Uyuşturucu ile ilgili davaları Asliye Ceza Mahkemesi görür.

Ceza davalarında maddi deliller oldukça önemlidir. Uyuşturucu madde suçundan dolayı sanık olan bireyler bu davaların karmaşıklığı ve yaptırımlarının ağırlığı karşısında sıkıntı yaşayabilirler. Uyuşturucu ile ilgili suçlar çoğu zaman diğer bazı suçlarla ilişkilidir.

Uyuşturucu kullanmak, bulundurmak suçuyla yargılanıp suçlu bulunan kişiler 2-5 yıl aralığında ceza alırlar. Şartlar mevcutsa ceza’nın ertelenmesi mümkündür. Ertelenme süresi 5 yıldır ve bu sürede sanığın mahkemenin belirlediği yükümlülüklere uyması istenecektir.

Uyuşturucu bulundurma veya ticaretini yapma cezasının paraya çevrilmesi, ceza miktarlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı mümkün değildir.

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*