Hukuk

Uyuşturucu Madde Suçları Neden Para Cezasına Çevrilmez ?

Uyuşturucu Madde Suçları Neden Para Cezasına Çevrilmez ?

Türk Ceza Kanunu ile uyuşturucu maddelere yönelik olarak verilen cezaların düzenlendiği görülmektedir. Uyuşturucu maddelere yönelik olarak işlenen suçlar söz konusu olduğunda çeşitli kategorilerden bahsetmek gerekli olur. Uyuşturucu Madde Suçları Neden Para Cezasına Çevrilmez ? Merak edilenler arasında yer almaktadır. Bu tür suçlar çeşitli biçimlerde işlenebilir. Seçimlik hareketli suçlar arasında yer alan uyuşturucu madde suçları nitelikli olarak da işlenebilir. Bu suçu nitelikli hale getiren durum uyuşturucu maddenin yapısının değişmesi şeklinde ortaya çıkar. Uyuşturucu madde kokain ya da eroin tarzında bir maddeye dönüştüğünde suç nitelikli hale gelir. Uyuşturucu maddelerin imali , ihracı , satışı ya da ithal edilmesi ticaretinin yapılması olarak algılanır. Bundan dolayı da bu eylemlerden herhangi biri gerçekleştiğinde ticaretinin yapıldığı kabul edilir.

Uyuşturucu madde suçlarından biri olan uyuşturucu madde ticareti suçu ağır yaptırımları olan suçlardan biridir. Bunun yanı sıra uyuşturucu maddelerin üzerinde bulundurulması , kullanılması gibi farklı suçlardan söz edilebilir. Her suçun kendine özgü nitelikleri olurken verilen cezalarda da değişiklik olur. Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak işlenen suçlardan toplumun zarar gördüğü düşünülür. Bundan dolayı da toplum adına savcılık makamı harekete geçen taraf olur. Savcılık makamı devleti temsil eder. Devlet kanunlar vasıtası ile toplumu korumaya çalışmak ister. Toplumsal yaşamda ortaya çıkabilecek bozukluklar devletin yapısı için tehlike oluşturur. Bu sebeple de toplum nizamının bozulması istenmez. Ceza muhakemeleri kanunu ile toplum yaşamı kontrol altında tutulurken uyuşturucu maddelerle ilgili bir suç işlendiğinde hukuk yoluna başvurulur. Bu durumda da kamu davaları toplum adına açılır. Uyuşturucu maddelere yönelik suçlar da kamu davaları ile takip edilir.

İlginizi çekebilir: Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu

Uyuşturucu Madde Bulundurma Cezası

Uyuşturucu Madde Suçları Neden Para Cezasına Çevrilmez ? Araştırıldığında bu tür suçların ağır yaptırımları olan suçlar arasında yer aldığı görülür. Yargılama açısından hapis cezalarının para cezasına çevrilebilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir. Uyuşturucu madde suçları para cezasına çevrilebilme koşullarını taşımadıklarından dolayı bu tür davalarda hapis cezası uygulaması ile karşılaşılır. Ceza davası niteliği taşımaları ve toplumu direkt olarak etkilemeleri nedeniyle uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında hapis cezası uygulaması yapılırken suçun işlenişine bağlı olarak hapis süreleri değişir. Bu suçların başka suçlarla birleşebilme özellikleri onlara karmaşık bir yapı kazandırmaktadır. Asliye Ceza Mahkemeleri uyuşturucu maddelerle ilgili suçların davalarının görüldüğü mercilerdir. Uyuşturucu Madde Bulundurma Cezası merak edilirken bulundurma olarak adlandırılan eylem kişinin kendisine ya da başkasına ait uyuşturucuyu kişisel kullanım amacının dışında olmak kaydıyla ruhsatsız olarak üzerinde taşımasıdır.

Kişi uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak üzerinde bulundurduğunda ve bu miktar kullanım miktarının da dışında olduğunda uyuşturucu maddeyi bulundurma suçu işlenmiş kabul edilir. Uyuşturucu madde ile ilgili işlenen suçlar ceza davaları kapsamında görülür. Bu tür davalar maddi deliller ile ilerleyebilen davalardır. Suç ispatı ceza davaları açısından mutlaka gereklidir. Bu davaların ağır yaptırımlarının olması ve kişiyi hürriyetinden mahrum edebilecek cezalar içermesi nedeni ile karar verilirken kesin delillerle hareket edilmesi gerekir. Failin suç işlediğinin ispatlanması için gerek duyulan maddi delillerin hukuka uygun olarak elde edilmiş olması ve yargılama sırasında mahkemeye sunulmuş olması gerekir. Sanık hakkında yeterli delil olmadığında uyuşturucu maddeyi sattığı , sevk ya da nakil ettiği ispatlanamadığında üzerinde bulundurduğu miktar da kullanım miktarının üzerindeyse bu defa bulundurma suçu işlediği varsayılacaktır. Uyuşturucu madde ile ilgili işlenen suçlarda verilecek cezalar suçun işleniş biçimine , yakalan uyuşturucu miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Uyuşturucu madde bulundurma suçu işlendiğinde ise verilebilecek hapis cezalarının 2-5 yıl aralığında değişebildiği görülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Uyuşturucu Madde Suçları Neden Para Cezasına Çevrilmez ?

Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak işlenen suçlardan toplumun zarar gördüğü düşünülür. Toplum nizamının bozulması istenmez.

Uyuşturucu Madde Bulundurma Cezası Nedir ?

Uyuşturucu madde bulundurma suçu işlendiğinde verilebilecek hapis cezalarının 2-5 yıl aralığında değişebildiği görülmektedir.

Uyuşturucu Madde Hapis Cezası Kaç Yıldır ?

Ceza davası niteliği taşımaları ve toplumu direkt olarak etkilemeleri nedeniyle uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında hapis cezası uygulaması yapılırken suçun işlenişine bağlı olarak hapis süreleri değişir.

Bir Yorum Yap