Hukuk

Zimmet Suçu Tanımı ve Cezası

Zimmet Suçu Tanımı ve Cezası

Kanunlar bireylerin yanı sıra kurumların da korunması için gereklidir. Devlet kurumları korunacağı zaman da bu bilimsel disiplin devreye girer. Yasa koyucu aracılığı ile hazırlanan kanunlar sayesinde toplum yaşamı düzenlenir. Devletin mali yararı korunacağı zaman başvurulan hukuk kuralları Zimmet Suçu Tanımı ve Cezası yönünde de gerekli düzenlemeleri yapar. Kişiler kamu görevinde bulunurken zimmet suçu işlemeleri durumunda devlet kurumuna olan güveni sarsar. Toplumda oluşabilecek bu olumsuz yargının ortadan kaldırılması içinse bazı tedbirlere gereksinim duyulur. Bu tür önlemler alınacağı zaman ise hukuk kurallarına baş vurulur. Zimmet suçu kamu görevlisinin devlete ait taşınır ya da taşınmaz malları üzerine geçirmesi durumunda işlenir. Suç işlendiğinde fail kamu görevlisi olarak adlandırılan taraf olur. Suç kamu görevlisi dışında biri tarafından işlendiğinde ise tanımında değişiklik olur. Kamu görevlileri dışındakilerin işledikleri zimmet suçunda suç görevi kötüye kullanma olarak adlandırılır.

İlginizi çekebilir: Memnu Hakların İadesi

Zimmet Suçu Nedir ?

Zimmet Suçu Tanımı ve Cezası söz konusu olduğunda bu suçu işleyen kamu görevlisinin kendi yararına devlete ait taşınır ya da taşınmaz malları üzerine geçirmesinden söz edilir. Kamu görevlisi devlete ait bu malları korumakla yükümlü tutulan kişidir. Kendi zimmetine ya da bir başkasına bu malları devrettiğinde suç işlemiş kabul edilir. Bundan dolayı da yasalara istinaden hakkında dava açılır. Bu suçun bir diğer özelliği de kasti olarak işlenebilmesidir. Zimmet Suçu Nedir ? Araştırıldığında failin kamu görevlisi olması gerekir. Suçun ortaya çıkabilmesi içinse kamu görevlisi olarak adlandırılan çalışanların korumakla yükümlü olduğu taşınır taşınmaz devlete ait malları üzerine geçirmesi gerekir. Kamu görevlisine özgü suçlar arasında yer alan zimmet suçu ağır yaptırımları olan suçlardan biridir.

Zimmet Suçunun Cezası Ne Kadar ?

Zimmet Suçu Tanımı ve Cezası ile ilgili olarak bu suç işlenirken ceza miktarını artıran davranışlar olduğu görülür. Suçun ortaya çıkmaması için çaba gösterilmesi cezayı yarı oranda artıran bir fiildir. Zimmet Suçunun Cezası Ne Kadar ? Cevabı merak edilen bir sorudur. Soruşturma öncesinde zimmet suçunu işleyen fail zimmetine geçirdiklerini iade ederse bu durumda cezasında 1/3 oranında indirim yapılabilir. Fail uğranılan zararı tazmin ettiğinde de ceza indirimi söz konusu olur. Bu durumda da yapılacak indirim 1/3 oranında gerçekleşir.

Kovuşturma aşamasına geçilmeden önce failin zararı tazmin etmesi durumunda cezası yarı yarıya indirilir. Ayrıca kovuşturma aşamasından önce zimmete geçirilen malların iadesi durumunda da ceza indirimi aynı oranda uygulanır. Bu suç ceza davası kapsamında ele alınır. Toplumun zarar gördüğü düşüncesi ile hareket eden ceza muhakemesi uyarınca savcılık toplum adına kendiliğinden harekete geçebilir. Şikâyete tabi olmayan zimmet suçu için dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu suç için verilecek hapis cezalarının süresi ise suçun işleniş biçimine bağlı olarak 2-15 yıl aralığında değişebilir.

Avukatın Zimmet Suçu İşlemesi

Zimmet Suçu Tanımı ve Cezası için söylenebilecekler arasında bu suçun failinin kamu görevlisi olması gerektiği gelir. Aksi durumda suç görevi kötüye kullanma olarak adlandırılır. Zimmet suçu işlendiğinde verilecek cezalar belirlenirken koşullara göre hareket edilir. Failin pişman olup zimmetine geçirdiği malları iadesi ya da zararı tazmin etmesi durumlarında ceza indirimleri söz konusu olur. Bu indirim oranları ise kovuşturma ya da soruşturma aşamasında iadenin ya da tazminin gerçekleşmesine bağlı olarak değişir. Avukatın Zimmet Suçu İşlemesi durumunda ise hukuki süreç başlatılır. Avukatlar kamu görevlisi olarak çalışan hukukçulardır. Kamu görevlisi olarak adlandırılmaları nedeni ile de kanunda belirlenen koşullar onlar için de geçerli olur. Zimmet suçu şikâyete tabi suçlar arasında olmadığından savcılığın resen soruşturma başlatma yetkisi bulunur. Bu suç kasti olarak işlenebilen suçlar arasında yer alır.

Sıkça Sorulan Sorular

Zimmet Suçu Nedir ?

Suçun ortaya çıkabilmesi için kamu görevlisi olarak adlandırılan çalışanların korumakla yükümlü olduğu taşınır taşınmaz devlete ait malları üzerine geçirmesi gerekir.

Zimmet Suçunun Cezası Ne Kadar ?

Bu suç için verilecek hapis cezalarının süresi ise suçun işleniş biçimine bağlı olarak 2-15 yıl aralığında değişebilir.

Şikayete Tabi Olmayan Zimmet Suçu Zamanaşımı Süresi Nedir ?

Şikâyete tabi olmayan zimmet suçu için dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Bir Yorum Yap