Türkiye’deki En İyi Miras Avukatı

Miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlara en iyi miras avukatı denilmektedir. Çünkü hukukun bir alanında uzmanlaşmak için o konu hakkında uzun çalışmalar gerçekleştirmek gerekir. Bu sebeple Türkiye’deki En İyi Miras Avukatı, kendini hem teoride hem de pratikte geliştirerek miras konusunda uzmanlaşmış olur. Bir konuda bilgi sahibi olmak için sabırla çalışan Türkiye’deki En İyi Miras Avukatı, ayrıca kazanılan tecrübeyi sürekli yenileyerek son teknolojileri yakından takip eder.

Miras Avukatı Hangi Konularda Hukuki Destek Verir?

Türkiye’deki En İyi Miras Avukatı, miras hukuku ile ilgili davalarda, vasiyetname yazılması, iptal edilmesi, miras davasının iptali davası, tenkis davası açılması, ortaklığın giderilmesi davaları, muris muvazaası davalarının açılması, davalarında iyi bir sonuç elde edilebilmesi için hukuki destek verir.

Miras Hukuku Nedir?

Gerçek bir kişinin gaipliğine ve ölümüne karar verildiği durumlarda, kişinin mirasının kimlere, hangi miktarda ve nasıl verileceğini düzenleyen ve hukuk kurallarından meydana gelen bir hukuk dalıdır.

Miras Hukuku Terimleri

Mirasçılar yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal Mirasçı, kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı menkul, gayrimenkul mallar ve diğer haklar, aksi bir düzenleme yapılmadığı sürece kişinin yasal mirasçılarına kalır. Bunlar, miras bırakanın akrabaları, evlatlık ve altsoyu ve sağ kalan eştir.

Devletin yasal mirasçıları, miras bırakanın çocukları, torunları, büyük anne ve büyük babası, anne babası, evlilik dışı akrabaları, evlatlık ve sağ kalan eşidir. Atanmış Mirasçı, kişinin kendi verdiği karar doğrultusunda mirasını bıraktığı kişiye denir. Bir başka deyişle, miras bırakanın kendi iradesiyle mirasını bıraktığı kişidir.

Bir Yorum Yap