Eğitim Haberleri

8. Sınıf İngilizce 7. Ünite Tourism Konu Anlatımı

8 sinif ingilizce 7 unite tourism konu anlatimi 16696

Simple Past Tense

Geçmişte meydana gelen eylemleri ve durumları anlatmak için kullanılır.

Positive FormNegative FormQuestion Form
I
You
We
They
He
She
It
I
You
We
They
He
She
It
didn’t
did not
DidDid
You
We
They
He
She
It
Positive FormNegative FormQuestion Form
I went. (Gittim.)I didn’t go. (Gitmedim.)Did I go? (Ben gittim mi?)
You went. (Gittin.)You didn’t go. (Gitmedin.)Did you go? (Gittin mi?)
We went. (Gittik.)We didn’t go. (Gitmedik.)Did we go? (Gittiniz mi?)
They went. (Gittiler.)They didn’t go. (Gitmediler.)Did they go? (Gittiler mi?)
He went. (Gitti.)He didn’t go. (Gitmedi.)Did he go? (Gitti mi?)
She went. (Gitti.)She didn’t go. (Gitmedi.)Did she go? (Gitti mi?)
It went. (Gitti.)It didn’t go. (Gitmedi.)Did it go? (Gitti mi?)

Examples:

  • I went to Istanbul last summer. (Geçen yaz, İstanbul’a gittim.)
  • She did her homework yesterday. (Dün, ödevini yaptı.)
  • He stayed in an all-inclusive hotel. (Her şey dahil bir otelde kaldı.)
  • We saw the Maiden Tower two days ago. (İki gün önce, Kız Kulesini gördük.)
  • I didn’t eat anything this morning. (Bu sabah hiçbir şey yemedim.)
  • They didn’t play football yesterday. (Dün, futbol oynamadılar.)
  • What did you watch yesterday? (Dün, ne izledin?)
  • Where did you go last week? (Geçen hafta nereye gittin?)
  • How many balloons did he buy? (Kaç tane balon aldı?)
  • Why did you refuse the invitation? (Daveti neden reddettin?)

Regular Verbs (Düzenli Fiiller)

Bu filler şekil değiştirmeden “-d, -ed, -ied” eklerini alır.

playplayed
watchwatched
studystudied
enjoyenjoyed

Irregular Verbs (Düzensiz Filler)

Bu filler ise şekil değiştirerek kullanılır.

gowent
dodid
seesaw
breakbroke
swimswam
havehad

Bir Yorum Yap