İş Davası Avukatının Görevi Nedir?

İş hukukunda iş davası avukatı işçi ve işveren arasında bir köprü görevi edinip iş sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlamaktadır. İlerleyen süreçlerde bu sözleşmeye uyulmasını ve uyuşmazlık yaşanan durumların düzeltilmesini sağlamalıdır. Bir dava açılması durumunda, davalar hukuki süreçte değerlendirilir ve karara bağlanır. İş hukuku davalarının genelini tazminat davaları oluşturmaktadır.

DAVA SÜRECİ NE KADARDIR?

Tazminat davalarında Adana iş davası avukatı işverenin mağdur bıraktığı işçinin haklarını gereğince savunmak durumundadır. İşçinin maaşlarının daha az yansıtılması ve bu yüzden kıdem tazminatının gösterilmemesi gibi durumlarda avukat müdahalede bulunur. Avukatın bu konuda yapması gereken tanıklar bularak veya kanıtlar yoluyla ücretin ödenmediğini ispatlamaktır. Dava süreci genellikle 12 aydan fazla sürer. Fakat tecrübeli ve portföyü geniş bir avukat dava sürecini 6 aya kadar indirebilmektedir. Sürenin uzaması yerel mahkemelerin davayı üst mahkemeleri sevk etmesi sonucuyla olabilir. Davanın olabildiğince kısa sürebilmesi için kanıtlar oldukça önemli bir roldedir. İş hukuku ile işçi ile işveren arasındaki parasal durumlar yasalarla güvenli hale getirilmiştir. 

İŞ HUKUKU NEYİ KAPSAR?

İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıkların çözülmesi etrafında şekillenen davalardır. Bunlar kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, kötü niyet tazminatı, sendika sorunları, işe iade durumları, ihbar tazminatı, ücret eksiği, işe iade davaları ve eşit davranmama davaları gibi durumlardır. İşçi haklarının çiğnenmesi durumunda ve bunun yanında işvereninde mağdur olmamasını sağlamak iş hukuku avukatlarının görevidir. 

Bir Yorum Yap