İş Davası Avukatı Hangi Konularda Yardımcı Olur?

İş avukatları işçi ve işveren arasında çıkan tüm anlaşmazlıkların sonuca ulaştırılmasında görev alan kişilerdir. Bir iş davası avukatı işveren ile de çalışabilir işçi ile de çalışabilir. İş davası konuları içerisindeki tespit davaları, kıdem tazminatı, işçinin şirketten alacak davaları, fazla mesai alacakları gibi konularda iş davası avukatlarından yardım alınabilir. İşçi ve işveren arasında ortaya çıkan tüm uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar iş mahkemelerinde karara bağlanır. Bu tarz davalar genel olarak 7-10 aylık bir süre içerisinde çözüme kavuşturuluyor. Ancak Bölge İdare Mahkemelerinin kurulması neticesinde bu süre 3 ile 6 ay gibi bir sürede de tamamlanabiliyor. Diğer davalara oranla en seri şekilde ve hızlı olarak çözüme kavuşturulan davalar iş davalarıdır.

 İşçi Ücretlerinin Ödenmemesi

İş davalarında sık sık karşılaşılan durumlar arasında işçi ücretlerinin ödenmemesi yer alıyor. Bir iş yerine işçi alımı yapılırken mutlaka sözleşme koşullarına uygun hareket edilmesi gerekiyor. Sözleşmede işçiye belirtilen ücretin ödenmemesi ya da maaşının gününde yatırılmaması işverenin iş akdine uymadığının göstergesidir. Bu durumda işçi işverenini mahkemeye verebilir. İşçi ücretinin ödendiğini gösteren kanıtın ortaya konması ise işverenin sorumluluğunda olan bir durumdur.

 İş Davası Avukatı Her Davayı Alır mı?

İş davalarında haklı olan tarafın yanında yer alan Adana iş davası avukatı insanların işverenleri tarafından uğradıkları zararı tazmin etmede kişilere profesyonel destek sağlar. İş mahkemeleri kapsamındaki tüm davaları alabilecek olan avukatlar işçi ve işverenlere bu alanda yardımcı olurlar.

Bir Yorum Yap