Nedir Nasıl Yapılır

Kurumlar Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır, Ne Zaman Ödenir?

Kurumlar vergisi hesaplama yönteminde, kurumun bir yıllı vergi döneminde oluşan kazanç hesaplanıp, bu kazancın % 22’si alınır. Her kurum için değişen yıllı kazancın hesaplanan % 22’lik oranı kurumlar vergi olarak ödenir. Kurumlar vergisi ödemesi için eğer kurumun merkezi şubesi Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaysa ve yurtdışında şubeler açılmışsa, yıllık kazanç yurtdışı şubeleri ve yurtiçi şubelerinin toplam geliri üzerinden hesaplanıp, bu rakamın % 22’si alınmalıdır.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi, yasalar kapsamında kurum olarak kayıtlı olan oluşumların kazançları üzerinden alınan vergi biçimidir. Bir vergi yılı içerisinde kurumun elde ettiği kazançlar hesaplanır ve bu kazanç üzerinden belirli oranda vergi ödenir.

Şahıs şirketleri kurumlar vergisi ödememektedirler. Sermaye şirketleri kurumlar vergisine tabi olurlar. Anonim, hisseli komandit, limited gibi kuruluşlar bu vergi çeşidini ödemekle yükümlüdürler. Diğer yandan, iktisadi kamu kuruluşları, vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler de kurum vergisi ödemekle yükümlüdürler.

Kurumlar Vergisi Hesaplaması ve Ödemesi Nasıldır?

Kurumlar vergisi ödeme tarihi, her yıl Nisan ayının ilk günü olarak belirlenmiştir. Nisanın 1’inden 25’ine kadar kurumlar vergisi ödemeleri yapılır. Ödemeler beyanname vermek için son tarih olan Nisan 25’e kadar, vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yapılır. Beyanname ardından ödeme yapılması yasal olarak zorunlu tutulmuştur. Diğer yandan bir kurum için beyanname verilmesi de zorunludur.

Kurumlar vergisi beyannamesi ayının sonuna kadar ödenmediği durumlarda, her gün başına gecikme faizi yansıtılır. Ödeme sırasında ise toplam faiz oranı hesaplanıp, masrafların karşılanması talep edilir.

Ödeme süresi oldukça gecikmiş ve gecikme faizi ile ortaya çıkan tutar yüksek rakama ulaşmış ise vergi dairesi kurumun hesaplarına bloke koyarak, ödemenin yapılması halinde bu blokenin kaldırılabileceğini ifade eder.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2020 bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne İşe Yarar?

Kurumlar vergisi beyannamesi işlevi hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

  • Bu beyanname vergi ödemesinde indirim seçeneklerinden yararlanmayı sağlar.
  • Kurum bir beyanname hazırlayarak yardım amaçlı yaptığı harcamaları kağıt üzerinden gösterir. Bu belgeyi vergi dairesine sunarak, yardım harcamaları için vergi ödeme yükünden kurtulur.
  • Sponsorluk harcamaları, sosyal yardımlar, araştırma ve geliştirme çalışmalarının bedelleri, kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilerek, bu kalemler için vergi ödemesi gerçekleştirilmez.

Hazırlanan beyannameler, kurumun kanuni iş merkezi olan yerin vergi dairesine teslim edilir. Bu kapsamda ilgili vergi dairesi gerekli vergi indirimlerini uygular.

Kurumlar Vergisi Nereden Ödenir?

Kurumlar vergisi yatırma yeri, kurumun merkezi binasının yer aldığı ve iş merkezi olan adreste yer alan vergi dairesi şubesidir. Her kurum kendi merkezi şubesinin yer aldığı semtte olan ve bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğünden ödeme gerçekleştirir.

Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi Farkı Nedir?

Kurumlar vergisi, gelir vergisi ayrımı hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

  • Kurular vergisi % 22’lik oranı üzerinden sabit şekilde hesaplanır.
  • Gelir vergisi ise % 15 ila % 30 arasında değişen oranlar üzerinden hesaplanır.
  • Kurum tanımı dışında kalan şirketler gelir vergisi ödemekler yükümlüdür.
  • Her iki vergiyi düzenleyen kanunlar birbirlerinden farklıdır.
  • Menkulleri üzerinden kazanç elde eden bireylerde gelir vergisi vermekle yükümlüdürler.
  • Bu kapsamda gelir vergisi daha geniş bir kesimi ilgilendirir.
  • Çalışanların aldıkları ücretlerden kesilen vergiler de gelir vergisi ödemleri kapsamında değerlendirilir. Kurumlar vergisi bu kapsama girmez.

Anonim, hisseli komandit, limited kurumlar, her bir vergi yılından toplam kazançlarını hesaplama işlemi ardından Nisan ayın 25’ine kadar indirim tutarlarından yararlanacakları beyannameleri ile birlikte merkezlerinin yer aldığı vergi dairesi şubesinden kurumlar vergisi tutarını ödemekler yükümlüdürler.

Bir Yorum Yap

Değerlendirin*